Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών

mathitia8

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε κατ? εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, τα παρακάτω τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ7/179513/Δ4/01-11-2016 (Β΄ 3529) υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»:

 

Συνημμένα:
Download this file (ΑΔΑ 6Β9Χ4653ΠΣ-ΨΤΛ.pdf)ΑΔΑ 6Β9Χ4653ΠΣ-ΨΤΛ.pdf[ ]542 kB