18072018Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 16 Ιουλ 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΣΔΕΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΣΔΕΥ, Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας και σε Τάξεις Υποδοχής.

Σημείωση: Για την εύρεση της τοποθέτησης σας μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ 2017-2018.xlsx»

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ & Σχολικές Μονάδες Γενικής παιδείας

Παρακαλούνται:

1. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ όλων των κλάδων που τοποθετούνται σε ΣΜΕΑΕ των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στo συνημμένο αρχείo απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ «20901_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ_ΣΕ ΣΜΕΑΕ»

2. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών οι οποίοι τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στo συνημμένο αρχείo απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ «20902_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

 

Να προσέλθουν τη Δευτέρα 18-09-2017 και από ώρα 08:00 στα γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.

 και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (Δευτέρα 18-09-2017)

Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ (ΕΔΕΑΥ) & Τάξεις Υποδοχής

1. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που τοποθετούνται σε ΣΔΕΥ και των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στo συνημμένο αρχείo απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ «20904_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ»

2. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών οι οποίοι τοποθετούνται σε Τάξεις Υποδοχής Σχολικών μονάδων γενικής παιδείας «20905_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»

Να προσέλθουν την Τρίτη 19-09-2017 και από ώρα 08:00  στα γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.

και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (Τρίτη 19-09-2017)

Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ

Οι αναπληρωτές ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών οι οποίοι τοποθετούνται σε ΚΕΔΔΥ των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στo συνημμένο αρχείo απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ «20903_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ»

 

να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας. την Τρίτη 19-09-2017 και ώρα 08:00  

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  1. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  3. Ταυτότητα
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι