22032019Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Τετ, 20 Μαρ 2019

Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 16571/16-07-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 16571/16-07-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών, για το σχολικό έτος 2018-19, από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2019.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», την Παρασκευή, 03.08.2018,για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Παρασκευή 03.08.2018 και το Σάββατο 04.08.2018, για την Πιερία στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» την Παρασκευή, 03.08.2018 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΗ των ΣΕΡΡΩΝ» την Παρασκευή, 03.08.2018 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 06.08.2018 έως και την Πέμπτη 16/08/2018.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και κατά τις ώρες 09:00 - 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι