19062018Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 18 Ιουν 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

perif

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, αποκομιδής απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου, καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων - των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού εξοπλισμού, των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»

 

Συνημμένα:
Download this file (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .doc)ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[ ]79 kB
Download this file (13064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ [ ]1265 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]178 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]184 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ [ ]156 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ [ ]82 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ[ ]75 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ[ ]93 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]76 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ ]160 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ[ ]64 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης[ ]195 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [ ]139 kB
Download this file (11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών[ ]194 kB
Download this file (10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου[ ]279 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση[ ]140 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου[ ]137 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου[ ]133 kB
Download this file (ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ[ ]803 kB
Download this file (_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ[ ]91 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]222 kB
Download this file (13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]106 kB
Download this file (15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ[ ]139 kB
Download this file (17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]135 kB
Download this file (12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]132 kB
Download this file (10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων[ ]104 kB
Download this file (11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ[ ]105 kB
Download this file (16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]137 kB
Download this file (14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ[ ]138 kB
Download this file (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xlsx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ[ ]27 kB