19062018Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 18 Ιουν 2018

Άρθρα

Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων

Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων.

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
2 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
3 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων
4 Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειοτυργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
5 Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου
6

Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων, Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

7

Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο, Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία

8

Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, Ορισμός Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής, Μετατροπή Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής, Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών