19062018Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 18 Ιουν 2018

Άρθρα

Γενική Νομοθεσία

 

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΦΕΚ 171/11-11-1991, τ. Α΄

Αξιολόγηση & ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου

2

Π.Δ. 8/1995
(ΦΕΚ 3/10-1-1995, τ. Α΄)

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

3

Π.Δ. 121/1995
(ΦΕΚ 75/18-4-1995, τ. Α΄)

Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

4

Ν. 2986/02
(ΦΕΚ 24/13-02-2002, τ. Α΄)

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκαιδευτικών και άλλες διατάξεις

5

Απόφαση αριθμ. Φ7/983/107887/Γ1

Διεξαγωγή εξετάσεων για απόκτηση τίτλου Δημοτικού Σχολείου

6

ΦΕΚ 1074/29-12-1995, τ. Β΄

Πειραματικά Σχολεία

2

Απόφαση αριθμ. Φ7/15/Γ1/89 25/01/1996

Επανάληψη της τάξης

3

Απόφαση αριθμ. Φ7/193/Γ1/1238 04/12/1998

Αξιολόγηση μαθητών Α΄ Τάξης

4

Απόφαση αριθμ. Φ7/228/Γ1/1561 15/11/1996

Αξιολόγηση μαθητών

5

Απόφαση αριθμ. Φ7/191/Γ1/998 08/11/2000

Βαθμολογία μαθήματος Αισθητικής Αγωγής