Αρχική » 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»

 στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023

Τόπος: Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων και πλήρους κειμένου:

29 Ιανουαρίου 2023: Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων).

05 Φεβρουαρίου 2023: Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή.

05 Μαρτίου 2023: Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές.

18 και 19 Μαρτίου 2023: Πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, καινοτόμα προγράμματα και δράσεις (διδακτική πρόταση),βιωματικά εργαστήρια και αναρτημένες εργασίες (Posters). Κάθε εισηγητής/εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.

Υποβολή περιλήψεων:

Όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας τους έως 400 λέξεις, στο επισυναπτόμενο έντυπο περιλήψεων. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων.Η υποβολή του έντυπου περιλήψεων και των τελικών κειμένων εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kmsynedrio@gmail.com με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων.

Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών- συμμετοχής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας http://www.synedrio-sxoleio-oikogeneia.kmaked.eu

Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310 474855            

E-mail Συνεδρίουkmsynedrio@gmail.com

25135_29-12-2022_2η ανακοίνωση Παράταση υποβολής περιλήψεων

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail
  • 1
  • 2

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

Πληροφορίες

Χρύσα Πρασσά,
ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

Σημαντικές ημερομηνίες

Επιστημονική Επιτροπή

Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κελεσίδης Ευάγγελος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ

Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Λιάμπας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Κλιάπης Πέτρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Τρικκαλιώτης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Γούτας Θεόδωρος, Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Μίκρας – Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.

Βιωματικά Εργαστήρια - Συνοπτικά

1. Τίτλος: Από το σχολείο στο σπίτι: Εκπαιδεύοντας γονείς

Εισηγητές: Μαρία Γιαννουσοπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί – Γονείς (Ειδική Αγωγή)

Το εργαστήριο αφορά διδακτική πρόταση συνεργασίας σχολείου με οικογένεια. Έχει αναγνωριστεί τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, ο σημαντικός ρόλος της εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία :

– Να προβληματιστούν και να χαρτογραφήσουν δικές τους δυσκολίες στην εκπαιδευτική πράξη σε συνεργασίες με γονείς
– να έρθουν σε επαφή με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για τη σύναψη συμβολαίων μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη
– να γνωρίσουν τη δημιουργία δομημένου προγράμματος
– να έρθουν σε επαφή με τους καθημερινούς σκοπέλους και δυσκολίες από την πλευρά της οικογένειας
– να έρθουν σε επαφή με καθημερινούς σκοπέλους και δυσκολίες από την πλευρά της εκπαιδευτικής πράξης
– να γνωρίσουν τρόπους και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση και παράκαμψη των εμποδίων και των εμποδισμών των διαφορετικών πλαισίων

 

2. Τίτλος: Ευτυχισμένοι μαζί

Εισηγητές: Αμαλία Δημητρακοπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους ως γονείς ή / και ως εκπαιδευτικοί και να ανταλλάξουν συναισθήματα, γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες με βασικό θεματικό άξονα το ρόλο του σχολείου και το ρόλο της οικογένειας. Ερχόμενοι σε επαφή και καλούμενοι στην ομαδοσυνεργασία, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι, καταφέρνουν να γνωρίσουν νέους τρόπους αντίληψης, νοοτροπίας, πολιτισμικών υπόβαθρων, κουλτούρας και γενικότερα αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων στην οικογένεια και στην τάξη. Με εργαλείο μας την ομάδα και τη βιωματική μάθηση, την ετοιμότητα, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και την αποδοχή του διαφορετικού και με πρώτη ύλη τη δύναμη της εικόνας, καλούμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα να εμβαθύνουμε σε θέματα επίγνωσης του εαυτού μας, αποδοχής του εαυτού μας και του άλλου, εξατομίκευσης, αυτοπραγμάτωσης και αυτογνωσίας.


3. Τίτλος: Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Resilience) σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της τέχνης

Εισηγητές: Αρετή Δόνου- Ειρήνη Ναούμη
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Μέσω του βιωματικού εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη θεωρία και τις τεχνικές εκείνες που προωθούν την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας (Resilience) σε παιδιά 6-11 ετών, μέσω δημιουργικών/καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει αναδειχτεί ως εξαιρετικά σημαίνουσα διάσταση της προσωπικότητας των παιδιών, αναφορικά με το πώς αντεπεξέρχονται στις καθημερινές δυσκολίες.


4. Τίτλος: Εισαγωγικό εργαστήρι: Τεχνικές συναισθηματικής αποφόρτισης για εκπαιδευτικούς (EFT)

Εισηγητές: Μαρίνα Κούτρα – Κωνσταντίνα Φιλιπποπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιας

Το εργαστήρι αφορά τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με το ΕFT/tapping. Το ΕFT (Emotional Freedom Techniques) είναι μια σειρά 48 τεχνικών συναισθηματικής απελευθέρωσης, η βασική διαδικασία των οποίων μπορεί να μαθευτεί εύκολα και γρήγορα. Το ΕFT/tapping χρησιμοποιείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο, σε νοσοκομεία, σχολεία αλλά και ατομικά. Έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών καθώς αντιμετωπίζει πλήθος σωματικών, συναισθηματικών και ψυχοσωματικών ζητημάτων που μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετική μορφή αλλά έχουν ως κοινό παρονομαστή το στρες. Η δράση του μπορεί να είναι από απλώς χαλαρωτική έως βαθιά θεραπευτική ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του.


5. Τίτλος: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην
ενίσχυση συνεργασίας σχολείου ? οικογένειας. μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εισηγητές: Φωτεινή Μακράκη – Διαλεκτή Γεραντζή
Εκπαιδευτικοί Γενικής & Ειδικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α/Θμιας & Β/θμιας

Η εμπλοκή των συμμετεχόντων στο βιωματικό εργαστήριο προσδοκάται να ενισχύσει την ετοιμότητά τους στον εντοπισμό εμποδίων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας Σχολείου  Οικογένειας στον προσδιορισμό παραγόντων που συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας Σχολείου ? Οικογένειας, στην προσέγγιση της οπτικής των διακριτών ρόλων και τέλος στην ανάδειξη καλών πρακτικών που ενισχύουν τη συνεργασία Σχολείου  Οικογένειας.


6. Τίτλος:” Συν-οικοδομώντας το σύγχρονο σχολείο

Εισηγητές: Μπαρδάνη Θάλεια -Κοπανιτσάνου Ακριβή
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Μέσω του βιώματος της ομαδικής κατασκευής ενός τρισδιάστατου αντικειμένου- σχολείου, διερχόμενοι τα στάδια από τον οραματισμό, το σχεδιασμό έως την υλοποίησή του, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναγνωρίσουν τη στάση που επιλέγουν στην συν- οικοδόμηση -είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί- και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν. Ταυτόχρονα, θα κληθούν να αναγνωρίσουν τη θέση του άλλου, αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας στην παραγωγή του τελικού έργου, δηλαδή του σύγχρονου σχολείου.


7. Τίτλος: Εκπαίδευση των μαθητών στην ευθύνη και ικανότητα να επιλύουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις

Εισηγητές: Γιώργος Μπάρμπας, Θεοδώρα Σιδηροπούλου
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του εργαστηρίου και βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να αναδείξει την παιδαγωγική σημασία:
α) της μελέτης των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στην ομάδα των συνομηλίκων στο διάλειμμα, δίχως την παρουσία του ενήλικα, των μεταξύ τους συγκρούσεων, καθώς και των κριτηρίων με τα οποία τις επιλύουν, και
β) της αναζήτησης των πιο αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων με τις οποίες μπορούν να υποστηριχτούν οι μαθητές/τριες, ώστε να επιλύουν με δική τους ευθύνη αυτές τις συγκρούσεις με διασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης και του σεβασμού της προσωπικότητας καθενός.


8. Τίτλος: Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας

Εισηγητές: Δήμητρα Πετκοπούλου, Ευθυμία Αρζόγλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο  Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας? στηρίζεται στη μεθοδολογία της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας (Non-Directive Intervention ? NDI), που εισήχθη στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τον Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot και εδραιώνεται στην Ελλάδα από τον Κώστα Μπακιρτζή , κλινικό κοινωνικό ψυχολόγο, ψυχοπαιδαγωγό, πρ. αναπληρωτή καθηγητή Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ
Πρόκειται για μια μέθοδο επικοινωνίας που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία από το 1980 στα πεδία της διευκόλυνσης της επικοινωνίας (facilitation), της εμψύχωσης ομάδων, της βιωματικής εκπαίδευσης, της προσωπικής ανάπτυξης, της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, του team-building, της δυναμικής των ομάδων, της επίλυσης συγκρούσεων κ.α.
Η κύρια αρχή της μεθοδολογίας της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας μπορεί να συμπυκνωθεί στο τρίπτυχο Ακούω- Προτείνω- Συνοδεύω (Lobrot, Μπακιρτζής), όπου κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας ο ο διευκολυντής/εμψυχωτής NDI ακούει ενεργητικά το πρόσωπο / την ομάδα χρησιμοποιώντας επαναδιατύπωση (reformulation) με ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή (unconditional positive regard) και ενσυναίσθηση (empathy), επιδιώκοντας να ανιχνεύσει τις επιθυμίες τους (desires).

9. Τίτλος: Γίνε ο καλύτερος δάσκαλος του παιδιού σου παίζοντας!!!

Εισηγητές: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΟΛΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
Συμμετέχοντες: Γονείς Α΄Θμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του εργαστηρίου, που αφορά γονείς παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, πέρα από μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση, θα είναι να τονισθεί, η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και πως μέσω αυτού η διαδικασία της μάθησης μπορεί να είναι δημιουργική και εποικοδομητική, για όλη την οικογένεια. Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, θα παρουσιασθούν δραστηριότητες που ενισχύουν όλους τους αναπτυξιακούς τομείς των παιδιών και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο με τα παιδιά τους, πώς να αναπτύσσουν αντικειμενικές προσδοκίες και πώς να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές-συναισθηματικές τους δεξιότητες.


10. Τίτλος: Διαπολιτισμική προσέγγιση των οικογενειών των μαθητών.

Εισηγητές: Βιργινία Πολίτη
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής & Ειδικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιας

Το σχολείο ως «μικρογραφία της κοινωνίας» τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής λειτουργίας με τη συμμετοχή πολιτισμών που δεν είναι τόσο οικείοι στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Πως μπορούν να ανταπεξέρθουν οι παιδαγωγοί σε αυτές τις προκλήσεις και πως μπορούν να προσεγγίσουν τις οικογένειες των πολυπολιτισμικών μαθητών?

 

11. Τίτλος: Βιωματική ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας Και Αλληλεπίδρασης Στο «Τρίγωνο» Παιδιού- Γονέα-
Εκπαιδευτικού: Το Παράδειγμα Εφαρμογής του TiPIS.

Εισηγητές: Σέμκου Αντωνία -Παπαευαγγέλου Αντωνία
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιασ

Στο χώρο της εκπαίδευσης συχνά προκύπτουν προκλήσεις στη σχέση παιδιού-γονέα- εκπαιδευτικού όπως για παράδειγμα «τι δεξιότητες χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να έχει θερμή, συνεργατική σχέση με ένα παιδί και τον γονιό του;» ή «πώς μπορεί ένας γονέας να ενισχύσει τη σχέση με το παιδί του κατά τη διαδικασία της καθημερινής μελέτης;» ή ακόμα «πως μπορεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των τριών μερών παιδί-γονέας-σχολείο;».
Στα πλαίσια, λοιπόν, της αυτοπαρατήρησης και ενίσχυσης πρώτα των δικών μας δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία εφαρμογής βιωματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων (π.χ. πρόγραμμα PCIT), προχωρήσαμε στην σχεδίαση και εφαρμογή ενός νέου προσωποκεντρικού προγράμματος θετικής αλληλεπίδρασης, με την ονομασία TiPIS (Training in Positive Interaction Skills), το οποίο και εφαρμόζουμε στη σχέση γονέα-παιδιού τα τελευταία χρόνια στο ΚΟΚΕΨΥΠΕ (πρώην Ιατροπαιδαγωγικό) του Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου. Οι συνεδρίες στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση των γονέων στις θετικές δεξιότητες επικοινωνίας και στον θετικό τρόπο χρήσης ερωτήσεων και ορίων, αλλά και στην ενίσχυση του δεσμού γονέα-παιδιού.
Στο εργαστήριο λοιπόν θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο να λειτουργήσει ως παράδειγμα ενδυνάμωσης θετικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των εμπλεκομένων στην σχολική καθημερινότητα (εκπαιδευτικών, γονέων). Η ενεργή συμμετοχή είναι απαραίτητη καθώς οι συμμετέχοντες θα εργαστούν τόσο ατομικά όσο και σε μικρές ομάδες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και τεχνικές ανάλυσης βίντεο.

 

12. Τίτλος: Η μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και η συμβουλευτική των γονέων τους

Εισηγητές: Τοκμακίδου Ελπίδα – Βέλκου Κυριακή

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την οπτική της οικοσυστημικής προσέγγισης (Bronfenbrenner, 1996), κατά την εξελισσόμενη διαδικασία της μετάβασης ενός παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι εν δυνάμει σχέσεις μεταξύ σχολείου, νηπιαγωγείου και οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και οι ταυτόχρονες επιδράσεις από τα επιμέρους υποσυστήματα χώρου, καθώς συμμετέχουν από κοινού στις μεταβατικές διαδικασίες (Nickel,1990, Neuman, 2002). Η αναγνώριση των γονέων

ως πρώτων παιδαγωγών των παιδιών τους και απαραίτητων ετέρων στην εκπαίδευσή τους (Seefeldt et al., 1998:339) οδηγεί στο συμπέρασμα πως η οποιαδήποτε προετοιμασία δεν πρέπει να αφορά μόνο στα παιδιά. Με την είσοδό τους στο σχολείο εξακολουθούν να είναι μέλη ενός οικογενειακού περιβάλλοντος με συγκεκριμένους ρόλους σε αυτό και έτσι οι όποιες αλλαγές επηρεάζουν όλη την οικογένεια (Βρυνιώτη, 2007:67). Με αυτή την προοπτική η εστίαση στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου κατά τη μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ασκούν κάποια επίδραση στη μεταβατική διαδικασία.

 

 


 

 

13. Τίτλος: Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών
Εισηγητές: Χρήστος Τράντης
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιασ

Το «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών» (ΣΣΠΘΣ) αποσκοπεί, ακριβώς, στη βελτίωση τέτοιων φαινομένων, προβάλλοντας και ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά. Η βασική σκέψη του προγράμματος είναι απλή. Αντί να ελέγχεται ένας μαθητής που αποκλίνει από τις σχολικές αξίες και κοινωνικές δεξιότητες, επιβραβεύεται ο μαθητής που διατηρεί θετική στάση απέναντι στις σχολικές αξίες και τις κοινωνικές δεξιότητες. Πρόκειται δηλ. για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διαχείρισης μαθητικής συμπεριφοράς με έμφαση στη διδασκαλία και διατήρηση των κοινωνικών συμπεριφορών που ακολουθούν τις σχολικές αξίες, στην υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και στη δημιουργία, εν τέλει, ενός σχολικού περιβάλλοντος αποδοχής, υπευθυνότητας και σεβασμού.

Βιωματικα εργαστήρια συνοπτικά

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024