Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, επισκέφθηκε τα νέα γραφεία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βέροια, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησε με τον κ. Νικόλαο Γραίκο, Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θέματα υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Επίσης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων και συνεργασιών με φορείς.

1 Kοπτσης 1 20190510 141949 Αντίγραφο