Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 ( ΦΕΚ 71, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50,Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164, Α΄)
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/07-12-2015 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2656, Β΄)
3. Την αριθμ. Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ)
4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνημμένα:
Download this file (26351.pdf)Προκήρυξη[ ]263 kB
Download this file (aitisi-dieutintes-ekpaideysis.doc)Υπόδειγμα Αίτησης[ ]35 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι