Σημαντική υπενθύμιση για όσους διαθέτουν 2ο κλάδο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής

eidiki agogi 2019a

Σύμφωνα με την 67327/Ε4/30-4-2019 Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ:

«Μέλη Ε.Ε.Π. με προϋπηρεσία στον κλάδο Ε.Ε.Π. προηγούμενων σχολικών ετών, η οποία δεν είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ και τα οποία κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο ΕΑΕ και θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ως εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, εφόσον επιθυμούν τη μοριοδότηση της προαναφερθείσας προϋπηρεσίας Ε.Ε.Π., υποχρεούνται να την καταθέσουν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 66907/Ε1/25-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ήτοι από την Πέμπτη 2 έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019».

Κατά συνέπεια στις 30/05/2019 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την παραπάνω κατηγορία προσωπικού

Σύμφωνα με τα ανωτέρω από 31/5/2019 οι προϋπηρεσίες που θα κατατίθενται από τα μέλη ΕΕΠ που έχουν και κλάδο εκπαιδευτικού ΕΑΕ θα λαμβάνονται υπόψη μόνο για τις αιτήσεις τους ως Ε.Ε.Π.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι