12072020Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 09 Ιουλ 2020

Κατάθεση Δηλώσεων Προτίμησης Υποψηφίων Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη σε δομές της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

eidiki agogi 2019a 

1.                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2019-2020

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ)  του σχολικού έτους 2018-2019 και των οποίων η ισχύς παρατάθηκε για το σχολικό έτος 2019-2020 με την υπ. αριθμ. 131408/E4/24.8.2019 Υ.Α

 

2.                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ οι οποίοι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 της ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Σας ανακοινώνουμε τους αλφαβητικούς πίνακες με τις προτιμήσεις των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων του σχολικού έτους 2018-2019 της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τον πίνακα των απορριπτέων.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

 

1.       Στην 131408_ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ_ΦΕΚ 3283 ρητά ορίζεται ότι: «Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σχολικού έτους 2018-2019, παρατείνεται έως και την, κατά περίπτωση, έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, των οποίων η ισχύς παρατείνεται, κατά το προηγούμενο εδάφιο, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

 

2.       Στην 33083_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ρητά ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018- 2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη».

 

3.                 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ & ΕΒΠ οι οποίοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και έχουν σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων:

να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, ΚΕΔΔΥ, ΕΠΑΛ, σχολικές μονάδες γενικής παιδείας.

Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 56267/Ε4/05-04-2018 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων...» στην οποία ρητά αναφέρεται «Oι υποψήφιοι προς πρόσληψη και προκειμένου να τοποθετηθούν καλούνται (...) να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά σύμφωνα με την αίτησή τους, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία».

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Πράξεων:

·         «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765 (ΠΕ 30 Κοινωνικών λειτουργών)

·         «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057 (ΕΠΒ, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών)

·         «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065 (ΠΕ 23 Ψυχολόγων)

·         «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020»  με κωδικό ΟΠΣ 5047082, (ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου,  ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργοθεραπευτών,  ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών)

·         «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047097, (ΕΒΠ, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών)

·         «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5048220  (ΠΕ23 Ψυχολόγων , ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών)

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://srv-kmaked.pde.sch.gr/

 

από σήμερα Παρασκευή 06/09/2019 έως και Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 12:00.

Δείτε συνημμένς αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

 

Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την δήλωση προτιμήσεων περιοχών όπως αυτή είχε υποβληθεί στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (κατά περίπτωση)

 

·         ΔΕ και ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

·         ΔΕ και ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

·         ΔΕ και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

·         1 ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης

·         2 ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης

·         1 ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης

·         2 ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Κιλκίς

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Σερρών

·         Κ.Ε.Σ.Υ. Χαλκιδικής

ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούν για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης (βλ. συνημμένο αρχείο). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους

 

Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε  στο mail: kmakedpde.eepebp@gmail.com

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ FAX ή με EMAIL

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε θέμα, θα γίνεται

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι