08062023Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 08 Ιουν 2023

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Οδηγίες για την Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10648/23-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ

eidiki-agwgi 2019 d

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Θεσσαλονίκη, 14.07.2022

 

Δελτίο Τύπου

 

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10648/23-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ Ψ1Η146ΜΤΛΗ-6ΩΓ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2022-2023, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2023.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση έγινε στην ιστοσελίδα http://kmaked.gr της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 12.07.2022, καθώς και στις εφημερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «METROSPORT» (ένθετο MetroAggelies) την Τετάρτη 13.07.2022,για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» το Σάββατο 09.07.2022 και την Τρίτη 12.07.2022, για την Πιερία στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΕΠΤΑ» την Τρίτη 12.07.2022 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» την Τρίτη 12.07.2022.

 Επομένως, το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 14.07.2022 έως και τη Δευτέρα 25.07.2022.

 Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kmaked.pde.sch.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης - υπ' όψιν κ.Στεφανόπουλου (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι