27052020Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 26 Μαϊ 2020

Ενημερωτικό σημείωμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό Προγράμματος EUROSCOLA 2015-2016

 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την Ημερίδα EUROSCOLA την 27η Νοεμβρίου 2015. Στην Ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες  Λυκείου από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες και δύο (2) συνοδούς καθηγητές/τριες από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. αρμοδιότητάς της. Για την επιλογή των μαθητών θα διεξαχθεί διαγωνισμός με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Toυλικό θα δοθεί μετά την επιλογή των 24 μαθητών/τριών. 

Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕUROSCOLA 2015-16

  1. Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA θα διεξαχθεί σε διαγωνιστικά κέντρα που έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.
  2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης ορίζεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικού κέντρου.
  3. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα εκθέσετε τις απόψεις σας σε γραπτό κείμενο 500 έως 600 λέξεων. Υπέρβαση του ορίου των λέξεων μεγαλύτερη του 10% θα αξιολογηθεί αρνητικά. Το κείμενό σας θα γραφεί στα ελληνικά.
  4. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις. Οφείλετε να τα παραδώσετε στην Επιτροπή του διαγωνισμού, πριν μπείτε στην αίθουσα εξέτασης.
  5. Οφείλετε, επίσης, να συμμορφωθείτε προς τις υποδείξεις της Επιτροπής και των επιτηρητών/τριών σας και να συμβάλετε με τη συμπεριφορά σας στην εύρυθμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Διαγωνιζόμενοι/ες που θα επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα απομακρυνθούν από την αίθουσα στην οποία διαγωνίζονται. Στη συνέχεια, αφού συνταχθεί πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρεται η αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής και η απολογία του/της μαθητή/τριας, θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.
  6. Η αξιολόγησή σας θα γίνει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 49829/Δ2/26-03-2015έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήματος Α΄ [«Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμώνται βάσει μοριοδότησης (Έκθεση 60%, Ξένη γλώσσα 20%, Επίδοση 20%)].

Σε κάθε διαγωνιστικό κέντρο θα υπάρχει Επιτροπή που έχει προταθεί από το Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή θα μεριμνήσει για την ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Σας ευχόμαστε επιτυχία! Θεωρούμε, όμως, ότι και μόνη η συμμετοχή σας στη διαγωνιστική αυτή διαδικασία συνιστά μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η εκπαίδευση γενικότερα είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση, που δεν περιορίζεται στα άμεσα και ορατά αποτελέσματά της, ούτε μπορεί να αποτιμηθεί στο σύνολό της με μια στιγμιαία διαγωνιστική διαδικασία.

Γι? αυτό και σας συγχαίρουμε για την απόφασή σας να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό.

Συνημμένα:
Download this file (15848.doc)Ενημέρωση Μαθητών[ ]91 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι