29112020Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Τετ, 25 Νοε 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 2015-16 - Ενημερωτικό Σημείωμα - Πίνακας Μαθητών - Ορισμός Επιτροπής

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Σας συγχαίρουμε για τη συμμετοχή σας στην αξιολογική διαδικασία του διαγωνισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA. Θεωρούμε ότι και μόνη η συμμετοχή σας σε μια αξιολογική διαδικασία του είδους αυτού συνιστά για σας σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο διαγωνισμό EUROSCOLA δήλωσαν συμμετοχή 360 μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, και ειδικότερα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Από αυτούς διαγωνίστηκαν οι 315, ενώ οι υπόλοιποι δεν προσήλθαν στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, με τη συνεργασία των Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων.

Ειδικότερα:

 1. Αρχικά ορίστηκαν διαγωνιστικά κέντρα. Σε καθένα από αυτά ορίστηκε Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 2. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
 3. Τα γραπτά των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, με καλυμμένα τα ατομικά στοιχεία των διαγωνιζομένων, εστάλησαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Μαζί με τα γραπτά εστάλησαν και καταστάσεις-παρουσιολόγια των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών και μαθητριών.
 4. Σε κάθε γραπτό δόθηκε ένας κωδικός και στη συνέχεια καλύφθηκαν τα στοιχεία των  διαγωνιστικών κέντρων.
 5. Τα γραπτά βαθμολογήθηκαν από Επιτροπή 29 εκπαιδευτικών, στην οποία συμμετείχαν σχολικοί σύμβουλοι και καθηγητές αντιστοίχων προς την έκθεση ειδικοτήτων.
 6. Η διόρθωση των γραπτών ξεκίνησε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας στις 2-10-2015 και συνεχίστηκε στις 5-10-2015.
 7. Μόλις ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση, οι βαθμοί καταχωρήθηκαν σε πίνακες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλα τα κριτήρια επιλογής, που είναι τα εξής: γλωσσομάθεια σε ποσοστό 20%, προαγωγικός βαθμός της προηγούμενης σχολικής χρονιάς σε ποσοστό 20% και  βαθμός της έκθεσης σε ποσοστό 60%.
 8. Ειδικότερα η μοριοδότηση της γλωσσομάθειας έγινε ως εξής: προσμετρήθηκε το ανώτερο πτυχίο στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά, τις γλώσσες που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Π. 49829/Δ2/26-03-2015).Τα επίπεδα γλωσσομάθειας μοριοδοτήθηκαν ως εξής: Γ2 με 20 μόρια, Γ1 με 15 μόρια, Β2 με 10 μόρια, Β1 με 5 μόρια και Α2 με 2 μόρια.
  1. Επικυρωμένο αποδεικτικό σπουδών, στο οποίο θα φαίνεται ο βαθμός προαγωγής του/της μαθητή/τριας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και η ημερομηνία γέννησής του/της.
  2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο ανώτερο από τα πτυχία που κατέχει ο/η μαθητής/τρια στην Αγγλική ή στη Γαλλική γλώσσα.

         Από την αξιολογική κατάταξη των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, βάσει των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, θα κοινοποιηθούν τα ονόματα των 30 μαθητών και μαθητριών. Οι πρώτοι/ες 24 από αυτούς/ές θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις 27Νοεμβρίου 2015. Οι υπόλοιποι 6μαθητές και μαθήτριες είναι επιλαχόντες/ούσες.

Οι 24 πρώτοι μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα της 27ης Νοεμβρίου 2015, όπως επίσης και οι 3 πρώτοι/ες επιλαχόντες/ούσες οφείλουν έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 να υποβάλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο τους φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

Εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

 • Αν δεν υποβληθεί ο φάκελος δικαιολογητικών στην ορισμένη προθεσμία, θα αποκλειστεί ο/η επιτυχών/ούσα και θα αντικατασταθεί από επιλαχόντα/ούσα.
 • Θα αποκλειστούν, επίσης, από τη διαδικασία μαθητές/μαθήτριες που έχουν αναγράψει στην αίτηση συμμετοχής τους ανακριβή στοιχεία όσον αφορά την ημερομηνία γέννησης, το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους και το βαθμό προαγωγής του προηγούμενου σχολικού έτους, στην περίπτωση κατά την οποία τα ακριβή στοιχεία διαφοροποιούν τη σειρά κατάταξης του/της διαγωνιζόμενου/ης ή τον/την αποκλείουν λόγω ηλικίας.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολογικής διαδικασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού EUROSCOLA.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν τη διαδικασία του διαγωνισμού (ο  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) δεν αμείφθηκαν, αλλά παρείχαν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Τα 30 ονόματα των επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/ουσών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και θα κοινοποιηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Στη συνέχεια, σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα κοινοποιηθεί αξιολογικός πίνακας που θα περιλαμβάνει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο πίνακας αυτός δε θα κοινοποιηθεί στα σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, θα μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά κατάταξης και την τελική τους μοριοδότηση από τους υπευθύνους για το Πρόγραμμα EUROSCOLA της κάθε Διεύθυνσης.

         Κλείνοντας το ενημερωτικό αυτό σημείωμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Tέλος, συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας στην Ημερίδα στο Στρασβούργο!

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι