Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Τεχνικές, Παρατήρηση και Βελτιστοποίηση της Διδασκαλίας»

afisa-mathimatics

Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας, ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ03, των σχολείων της αρμοδιότητάς του στη Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, ότι θα λειτουργήσει το Βιωματικό - επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Τεχνικές, Παρατήρηση και Βελτιστοποίηση της Διδασκαλίας».


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο μέρη:
A. Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, διάρκειας 20 ωρών και θα πραγματοποιηθεί τις Τετάρτες
15/02/2017, 22/02/2017, 01/03/2017, 08/03/2017, 15/03/2017, 22/03/2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα περιλαμβάνει τις ενότητες:
1) Μορφές τεχνικές και όργανα παρατήρησης της διδασκαλίας.
2) Τεχνικές Διδασκαλίας
3) Η Παρατήρηση ως επιλεκτική αντίληψη
4) Το προσωπικό πλαίσιο
5) Το επαγγελματικό πλαίσιο
6) Η παρατήρηση στη σχολική τάξη και ζωή
7) H παρατήρηση ως εργαλείο παροχής ανατροφοδότησης.
8) Παρατήρηση για ανατροφοδότηση
9) Μαθησιακό κλίμα.
10) Οργάνωση και διοίκηση της τάξης.
11) Εξειδίκευση των ενοτήτων στο μάθημα των Μαθηματικών.

B. Το δεύτερο μέρος διάρκειας 60 ωρών, θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες,παρατηρήσεις και αξιολόγηση διδασκαλιών. Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μπουραζάνα σε συνεργασία με τον Επίκουρο καθηγητή του Παιδαγωγικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Παπαδόπουλο και του Μπολοτάκη Γεωργίου επιμορφωτή Β΄ επιπέδου. Στους συμμετέχοντες θα δίνεται έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό επιμόρφωσης, όπως επίσης και βεβαίωση συμμετοχής του προγράμματος. Το παραπάνω πρόγραμμα γίνεται με την πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ».


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί τις προ-αναφερόμενες Τετάρτες από 11:30 έως 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης.


Όσοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παραπάνω
πρόγραμμα καλούνται να το δηλώσουν, αποστέλλοντας e-mail στο kbour@sch.gr. Οι  επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω του site: omathimatikos.gr , για την επιλογή τους. Επειδή ο αριθμός αυτών που θα συμμετέχουν είναι περιορισμένος, θα πρέπει η δήλωση συμμετοχής να είναι άμεση.
Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν ενυπόγραφα τις/τους εκπ/κούς του κλάδου ΠΕ03 και να διευκολύνουν την προσέλευσή τους.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών δε θα βαρύνει το Δημόσιο.


Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Μπουραζάνας

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι