28032023Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 24 Μαρ 2023

Έναρξη Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ

Έναρξη B΄ φάσης Μεταλυκειακού  Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στην Κεντρική Μακεδονία (σχολικό έτος 2017-18). Προκηρύχθηκαν 950 θέσεις μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., σε τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

          Ξεκίνησε, με μεγάλη επιτυχία,στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Β΄ φάση του προγράμματος Μαθητείαςτων αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Η ανταπόκριση των εργοδοτών, κυρίως του Ιδιωτικού Τομέα, στην πρόσκληση για προσφορά θέσεων μαθητείας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και ενθαρρυντική, μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Πολλή σημαντική επίσης ήταν και οι συνδρομή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στην επίτευξη του στόχου για αναζήτηση θέσεων μαθητείας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας προκηρύχθηκαν αρχικώς 950 θέσεις, εκ των οποίων 418 θέσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης και 532θέσεις στους υπολοίπους 6 Νομούς της Κ. Μακεδονίας. Από αυτές τις 950 θέσεις μαθητείας οι 261 θέσεις προέρχονται από φορείς Δημοσίου Τομέα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (αντιστοιχούν στο 28% των συνολικών θέσεων), ενώ οι 689 θέσεις προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα (ποσοστό 72% των συνολικών θέσεων).

Οι θέσεις μαθητείας που προσέφεραν οι Ιδιωτικές επιχειρήσεις στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι περισσότερες στην Ελλάδα(689 συνολικά θέσεις), ξεπερνώντας σε αριθμό ακόμα και αυτές στο νομό Αττικής (όπου εδόθησαν 716 συνολικά θέσεις μαθητείας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ (2017Β΄) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

418

133

32%

285

68%

ΠΕΛΛΑ

155

24

15%

131

85%

ΣΕΡΡΕΣ

115

43

37%

72

63%

ΠΙΕΡΙΑ

94

3

3%

91

97%

ΗΜΑΘΙΑ

63

15

24%

48

76%

ΚΙΛΚΙΣ

57

22

39%

35

61%

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

48

21

44%

27

56%

ΣΥΝΟΛΟ

950

261

28%

689

72%

 

Συγκεκριμένα με την αριθμ. πρωτ.: 22592-03/10/2017, πρόκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ανανιάδη,καλούνται οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) να υποβάλλουν αιτήσεις στα ΕΠΑ.Λ.,από 3 έως 13 Οκτωβρίου 2017 (και ώρα 14.00), έτσι ώστε να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, σε ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. όπως αυτά αναφέρονται στην αρχική πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουνστις αντίστοιχες ειδικότητες του πτυχίου τους οι:

 

α1)κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ,ΤΕΛ κ.λ.π) 

α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

β)που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

γ)και έχουν αποφοιτήσει από τις παρακάτω ειδικότητες, όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ?  αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014).

Στο «Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία), έχει συνολική διάρκεια προγράμματος εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα κατά τόπους  Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.,  στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία και γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες). Οι μαθητευόμενοι συνάπτουνΣύμβαση Μαθητείαςμε τον εργοδότη τους και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην  με αριθμό Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και πριν τη συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.

 

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

 

Ειδικότητες Τμήματα μαθητείας θα δημιουργηθούν για τις παρακάτω ειδικότητες:

α/α

Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας

 

1

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

3

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

4

Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

 
 

5

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

 

6

Τεχνικός Οχημάτων

 

7

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

8

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

9

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

10

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

11

Βοηθός Νοσηλευτή

 

12

Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων

 

13

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

14

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

15

Αισθητικής Τέχνης

 

16

Γραφικών Τεχνών

 

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι