Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος

perif

Δελτίο Τύπου

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος
(2ου, 4ου Γυμνασίων Τούμπας και 20ου ΓΕΛ)

Με αφορμή την προγραμματισμένη ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Κλεάνθους, η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμεί να ενημερώσει για τα κάτωθι:

  • Με τον Ν. 3852/2010 (αρθ. 94, Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων) έχουν προστεθεί στο άρθρο 75, παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), μεταξύ άλλων και οι παρακάτω αρμοδιότητες: Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
  • Η σκοπιμότητα υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος δεν έχει μέχρι σήμερα αμφισβητηθεί επίσημα ή ανεπίσημα, από κανένα πρόσωπο ή συλλογικό φορέα. Δεν έχουν υπάρξει επιφυλάξεις για τα προσδοκώμενα οφέλη αυτής της αναβάθμισης κυρίως για τις σχολικές μονάδες τα διδακτήρια των οποίων θα αναβαθμιστούν, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
  • Η πρόταση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας έγινε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αποκλειστικό γνώμονα την εξασφάλιση και συνέχιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και την μικρότερη δυνατή ανατροπή της προσωπικής και οικογενειακής ηρεμίας των μαθητών. Η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε μετά από πληροφόρηση εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας των σχολικών μονάδων και παράλληλης εκτέλεσης των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Δεν υπάρχει καμιά απολύτως πρόθεση και κανένας σχεδιασμός για αναδιάταξη των σχολικών μονάδων της περιοχής.
  • Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας είναι απολύτως σύμφωνη με την πρόταση για παραμονή των σχολικών μονάδων στο χώρο τους με ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.
  • Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να συνδράμει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ώστε να προκριθεί η βέλτιστη λύση από παιδαγωγική άποψη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι