19052022Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 16 Μαϊ 2022

Α' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αφίσα-Α Μαθητικό Συνέδριο 2021 ΤΕΛΙΚΟ

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Α' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

«200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821: Αγώνες των Μακεδόνων για την απελευθέρωση»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας με θέμα: «200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821: Αγώνες των Μακεδόνων για την απελευθέρωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 09:00 π.μ-14:00 μ.μ.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν με εργασίες σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με θέματα εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 1821 και τον τόπο μας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Νικόλαος Σιώκης, Διδάκτωρ Ιστορίας Ελληνισμού Α.Π.Θ. Θέμα: "Η Μακεδονία στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μία ιστορική αναδρομή". Στα προεδρεία των εισηγήσεων θα είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ελευθέριος Βέτσιος ΠΕ02 και κ. Δημήτριος Σιδηρόπουλος ΠΕ 70.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ

stelexoi-

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

eidiki agogi 2019c

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 08 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ.: 11895-22/06/2021, ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, καθώς και οι πίνακες Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Επισημαίνουμε ότι για τις θέσεις 102, 103, 107, 108 το κριτήριο της εντοπιότητας δεν προσμετράται, οπότε η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται βάσει των συνολικών τους μονάδων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που θα έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) [βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)] είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μήνυμα του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικός, Παιδαγωγός, Καθηγητής, Δάσκαλος. Όποιο όνομα κι αν του δώσεις, η σημασία είναι η ίδια. Μια μορφή και ο σκοπός μεγαλειώδης: Να πλάσει χαρακτήρες, να διαμορφώσει ανθρώπους με κριτική σκέψη, σύγχρονες αντιλήψεις και αξίες, να διαπαιδαγωγήσει ενεργούς πολίτες με δημοκρατικά ιδεώδη, κοινωνικές ευαισθησίες και αγάπη. Αυτόν το δάσκαλο τιμά η UNESCO από το 1994, έχοντας καθιερώσει την 5η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να επικεντρωθεί η προσοχή των πολιτών στον σημαντικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους μαθητές παγκοσμίως.
Ο ρόλος μας είναι πολύπλευρος και πολυεπίπεδος. Η γνώση μας και η αγάπη μας για τα παιδιά, το ενδιαφέρον μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον τόπο και για την κοινωνία είναι η δύναμη που μας ωθεί καθημερινά.
Η 5η Οκτωβρίου είναι μια μέρα που θέτει στο επίκεντρο τον Εκπαιδευτικούς και για όλους εμάς είναι μια ημέρα σκέψης για το μεγαλείο του λειτουργήματός μας, αναζητώντας τις καταλληλότερες συνθήκες για να καταφέρουμε να δείξουμε τον δρόμο της δημιουργίας, της προόδου και της ανάπτυξης.

Μήνυμα Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα σχολική χρονιά

sxoleio asfaleia

 

Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς,
η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά μια νέα αφετηρία γεμάτη στόχους, προσδοκίες και όνειρα στο δύσκολο, αλλά και συναρπαστικό δρόμο των μαθητών προς την κατάκτηση της γνώσης. Σε αυτήν την πορεία, εύχομαι σε όλους ψυχική δύναμη, υπομονή, αλλά και πίστη για την πραγμάτωση των στόχων σας.

Αγαπητοί μαθητές,
η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αρχής. Ξέρω ότι ξεκινάτε με όνειρα και ευγενείς στόχους. Έχετε να αντιμετωπίσετε προκλήσεις. Να είστε όμως βέβαιοι ότι έχετε τη στήριξή μας. Το σχολείο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, αφού σας προσφέρει το μεγαλείο της μάθησης και την ολοκληρωμένη καλλιέργεια της προσωπικότητάς σας.

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, η πολιτεία μας εμπιστεύεται τη δύσκολη αποστολή της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Γνωρίζω ότι ανταποκρίνεστε με ευσυνειδησία στις απαιτήσεις του λειτουργήματός μας. Διαπιστώνω καθημερινά τις προσπάθειες και τη συμβολή του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά. Αναγνωρίζω τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλετε, ξεπερνώντας ακόμα και έκτακτες δυσκολίες, προκειμένου να μεταδώσετε γνώσεις, να καλλιεργήσετε δεξιότητες, στάσεις και αξίες ζωής, μέσα από ένα σχολείο που προάγει τη χαρά της μάθησης, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση. Μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού οι όποιες διαφορές αναδεικνύονται σε συλλογικό μας πλούτο.

Σας καλώ όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, με σύμπνοια και πνεύμα συνεργασίας, να εργαστούμε συνειδητά και υπεύθυνα, για να πετύχουμε τους κοινούς στόχους μας, για τη συνεχή αναβάθμιση της παιδείας μας. Στην αρχή αυτής της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι ολόψυχα καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία σε όλους, στον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά.

 

 

Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11895/22-06-2021 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ

stelexoi-

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Θεσσαλονίκη, 06.09.2021

Δελτίο Τύπου

HΠεριφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11895/22-06-2021 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ Ω1Υ046ΜΤΛΗ-8Ω4), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2021-2022, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2022.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» την Πέμπτη 02.09.2021 , «METROSPORT» την Παρασκευή 03.09.2021 και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 06.09.2021 ,για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Τρίτη 31.08.2021 και την Τετάρτη 01.09.2021, για την Πιερία στην εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» τη Δευτέρα 30.08.2021και την Τρίτη 31.08.2021 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» και «ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ» την Τρίτη 31.08.2021 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 07.09.2021 έως και την Πέμπτη 16.09.2021.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kmaked.pde.sch.grείτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης - υπ' όψιν κ. Στεφανόπουλου (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

Δελτίο Τύπου: Πανελλαδικές Εξετάσεις

πανελλαδικες

Μια πολύ απαιτητική χρονιά έφτασε στο τέλος της με την αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων να πέφτει με τα ειδικά μαθήματα. Η πανδημία, η τηλεκπαίδευση και η ανασφάλεια για την υγεία των αγαπημένων τους ήταν θέματα που προβλημάτισαν τους φετινούς υποψηφίους σε συνδυασμό με το άγχος και την αγωνία τους για τις εξετάσεις. Παρολ?αυτά, δεν ήταν λίγοι οι μαθητές που κατάφεραν να συγκεντρώσουν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες, αψηφώντας τις δυσκολίες και πετυχαίνοντας την κορύφωση των μαθητικών τους προσπαθειών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμεί να συγχαρεί τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις προσπάθειες που κατέβαλαν καθώς και τους γονείς για την στήριξη που παρείχαν. Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή σταδιοδρομία στο μέλλον που ονειρεύονται. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μία μόνο σημαντική μάχη από τις αμέτρητες που θα χρειαστεί να δώσει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.

Είναι χρέος μας να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την ακούραστη παρουσία και προσπάθειά τους. Εργάσθηκαν άοκνα για να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη, τη διαφάνεια και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων στις πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες της πανδημίας.

Διαδικτυακά τμήματα τηλεκπαίδευσης για μαθητές/τριες ευπαθών ομάδων

e-learning-online-education

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα διαδικτυακά μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συνοικούν με αυτές. Η συγκεκριμένη ενέργεια οργανώθηκε και συντονίστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία λειτούργησε ως το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και οι ίδιοι, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή εξειδικευμένων βοηθημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας για να διασφαλιστεί η ψηφιακή προσβασιμότητα. Επίσης πολύτιμοι αρωγοί της πρωτοβουλίας ήταν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που υποστήριξαν και καθοδήγησαν όλη τη διαδικασία, οι γονείς και η στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών με αυτούς. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λειτούργησε άψογα και αξίζουν συγχαρητηρίων όλοι οι συμμετέχοντες ΣΕΕ, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

Δελτίο Τύπου - Τελική Ημερίδα Διάχυσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος NEMESIS της ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας

nemesis-final2

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Ημερίδα Διάχυσης Δράσεων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Nemesis της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Nemesis και κατά το 3Ο έτος λειτουργίας του, συμμετέχουν από την Ελλάδα οι σχολικές μονάδες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 43ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου Ημαθίας, Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας και το Διαπολιτισμικό Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο έργο συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες του εξωτερικού: Herringthorpe Junior School από την Αγγλία, Ceip Los Albares από την Ισπανία, Agrupamento de Escolas da Maia από την Πορτογαλία και το Ecole  elementaire du Carei από την Γαλλία.

Στην διαδικτυακή Ημερίδα παρουσιάστηκαν - μέσω τηλεδιάσκεψης  έργα που υλοποιήθηκαν από τα σχολεία κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος. Το πρόγραμμα της ημερίδας ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ( www.kmaked.gr) ενώ ο σχετικός σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης μέσω καναλιού YouTube της Περιφέρειας Εκπαίδευσης ακολουθεί: https://www.youtube.com/watch?v=K24A0vl6Vzk .

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NEMESIS σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για την απόκτηση ικανοτήτων από του μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την Κοινωνική Καινοτομία.

Αυτή η δράση επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν δημιουργικοί κοινωνικοί στοχαστές και να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία ώστε να γίνουν κοινωνικοί μετασχηματιστές σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να είναι έκδηλα.

Το μοντέλο NEMESIS βασίζεται σε ένα συνδυασμό καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και μοντέλων μάθησης, ανοικτών τεχνολογιών και συμμετοχικών συμπράξεων και διαδικασιών. Δημιουργεί επίσης γέφυρες μεταξύ των μαθησιακών κοινοτήτων και των αυθεντικών εμπειριών κοινωνικής καινοτομίας με τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας κοινωνικής καινοτομίας από επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να αλληλοεπιδρούν με τους μαθητές, διευκολύνοντας τη διεπιστημονική και τη διαγενειακή μάθηση. Επιπλέον και με στόχο να ενισχύσει τις δυνατότητές της κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευθύνης, να κλιμακωθεί και να υιοθετηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, η δράση αναπτύσσει μια πλατφόρμα ανοιχτής μάθησης για την κοινωνική καινοτομία ώστε να παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μοντέλα και πόρους για όλους, με έμφαση σε όσους προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Το NEMESIS εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Πορτογαλία εμπλέκοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συν-δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων, τη συλλογική μάθηση μέσω της ανάπτυξης σχεδίων καθώς και της ψηφιακής αφήγησης όπως επίσης και της ανάπτυξης διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων. Με αυτό τον τρόπο, το έργο οικοδομεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο που θα ενεργεί ως καταλύτης στην πανευρωπαϊκή καινοτόμο εκπαίδευση βασισμένη στις δεξιότητες, η οποία αναμένεται να βελτιώσει τις τρέχουσες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης και να οδηγήσει το πάθος των μαθητών για βιώσιμη κοινωνική αλλαγή.

Το NEMESISέχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών σε σχέση με την κοινωνική καινοτομία καθώς και να παρέχει όλα τα εφόδια στους μαθητές ώστε να γίνουν κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες κοινωνικής αλληλεγγύης και καινοτομίας.

Ο κύριος ιστότοπος του έργου είναι ο ακόλουθος: https://nemesis-edu.eu Επίσης παρατίθεται και η σχετική πλατφόρμα συνεργασίας και υποστήριξης της δράσης και του προγράμματος: https://nemesis.odl.org.

Μηνύμα του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή κ. Μπαχαράκη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

EJETASEIS-1

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου,

με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγες ώρες εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές αποτελεί την πρώτη σας μεγάλη δοκιμασία στον στίβο της ζωής. Οι σκέψεις μας είναι κοντά σας. Η θετική μας ενέργεια σας συνοδεύει. Να είστε ήρεμοι, προσηλωμένοι στον στόχο σας και να έχετε πίστη στις δυνάμεις σας. Να θυμάστε πάντα πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα πρέπει να είστε περήφανοι για τον αγώνα που δίνετε μέσα σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Οι εξετάσεις αυτές σηματοδοτούν για σας το τέλος μιας μακρόχρονης «θητείας» στα σχολικά θρανία με αγωνίες, όνειρα και προσπάθεια. Ταυτόχρονα όμως μια νέα περίοδος αρχίζει. Η ζωή ανοίγεται διάπλατα μπροστά σας και με δύναμη, θέληση και σχέδιο μπορείτε να την κατακτήσετε!

Ως γονιός, αλλά και ως εκπαιδευτικός, συγχαίρω όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν μέχρι σήμερα, τους γονείς που τα στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις και τους καθηγητές που ήταν πάντα δίπλα τους.

Καλή επιτυχία!!!

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Θωμάς Μπαχαράκης

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι