03062020Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 01 Ιουν 2020

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ

 perifereia

 

Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 28037/29-11-2017 ΣΟΧ 1/2018. Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας καθώς και οι πίνακες Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ (ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ : 102, 103, 104, 105) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ: 106, 107, 108, 109, 110) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 ευρώ), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.


Δελτίο Τύπου - Συνάντηση με Διευθύνοντα Σύμβουλο Αποδήμου Ελληνισμού περιφέρειας των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ

apodimou-ellinismou-essd

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ανανιάδη με τον κ. Κυριάκο Ιορδανίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) περιφέρειας των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ, παρόντων των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης κ. Νικολάου Ακριτίδη και κ. Μαρίας Συργιάννη αντίστοιχα.

Θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αδελφοποίησης σχολείων της Ρωσίας, στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα με σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η επίσκεψη Ρώσων μαθητών σε αυτά.

Να σημειωθεί ότι η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως ξένη γλώσσα επιλογής από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε σχολεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Η πρόταση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως γλώσσας επιλογής έγινε από την έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κουμπάν στο Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία), όπου εκπονήθηκαν και τα αντίστοιχα εγχειρίδια. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του προγράμματος του ΑΠΘ "Ιάσων", για την ίδρυση και πρακτική ενίσχυση πυρήνων ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια της παρευξείνιας ζώνης

Δελτίο Τύπου - Απολογισμός Εκδήλωσης για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018

20180206 140435

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης,  το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, το Σωματείο Φίλων του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ. και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, στο συνεδριακό Κέντρο του ΝΟΗΣΙΣ, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.

Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» που ιδρύθηκε, αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2014-15 μέχρι σήμερα (στην 4η χρονιά λειτουργίας) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, δραστηριοποιεί μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε βιωματικές δράσεις που σχετίζονται με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τον εθισμό από την αλόγιστη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν:

 1. Η ανάδειξη της συνεργασίας των τριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που στηρίζουν το μεγαλύτερο πανελλαδικά, εθελοντικό Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο".

2. Η παρουσίαση ενδεικτικών αποτελεσμάτων των δράσεων των συμμετεχόντων σχολείων του Δικτύου (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης).

3. Η παρουσίαση επιλεγμένων εισηγήσεων για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου από στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και ειδικό Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή για τους τεχνολογικούς εθισμούς.

Ειδικότερα:

Προηγήθηκαν σύντομοι  δια ζώσης  χαιρετισμοί:

 • της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Βούλας Πατουλίδου,
 • διαβάστηκε χαιρετισμός της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης), Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά,
 • του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ανανιάδη,
 • του Διευθυντή του ΝΟΗΣΙΣ, Θανάση Κοντονικολάου,
 • του Προέδρου του Σωματείο Φίλων του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ., Αντώνη Τρίμη.
 • του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης  Κρήτης, Γεωργίου Περικλειδάκη,
 • της Προϊσταμένης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Σοφίας Χριστοπούλου,
 • του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας, Διευθυντή Π.Ε.Κ. Πάτρας και Συντονιστή του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου, Σπύρου Παπαδάκη.
 • του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Κωνσταντίνου Σ. Τενεκετζή.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί μέσω τηλεδιάσκεψης:

Αμέσως μετά, ακολούθησε μια μουσική εισαγωγή από μαθητές του 20ού Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης και παρουσίαση των τριών ετών λειτουργίας (2014-15 έως 2016-17) του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου από τον Δρ. Απόστολο Παρασκευά, Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν δια ζώσης ενδεικτικές εργασίες από τις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δικτύου, με τη συμμετοχή μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών που τις υλοποίησαν (με τη σειρά που εμφανίστηκαν):

 • Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 6ο Γυμνάσιο Σερρών
 • ΕΠΑΛ Κασσάνδρας

Μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίασαν ενδεικτικά τις εργασίες τους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί από τις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δικτύου (με τη σειρά που εμφανίστηκαν):

 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας Κρήτης
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης
 • 15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης
 • 35ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
 • Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αχαΐας
 • Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου Ναυπακτίας
 • Δημοτικό Σχολείο Αρναίας Χαλκιδικής
 • Δημοτικό Σχολείο Μ. Παναγιάς Χαλκιδικής

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των σχολείων, ακολούθησε η εισήγηση του Αθανασίου Χαλκιά, Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και η εισήγηση με θέμα «Εθισμός στο Διαδίκτυο» του Δρ. Γεωργίου Φλώρου, Ψυχίατρου-Ψυχοθεραπευτή, Συνεργάτη της Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παράσταση Θεάτρου Σκιών, με τίτλο «Ο Καραγκιόζης Χάκερ», από τον Κώστα Ξηραδάκη, μαθητή του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Από όλους τους συμμετέχοντες στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  με τους μαθητές τους, που παρουσίασαν τις εργασίες τους είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. 

Τέλος, ευχαριστούμε τους υπευθύνους του ΝΟΗΣΙΣ για την φιλοξενία, την Διευθύντρια του Γυμνασίου Λιβαδιάς Σερρών  Χρυσάνθη Παλάζη για την παρουσίαση της εκδήλωσης, την δημοσιογράφο Στελίνα Μαργαριτίδου και τους τεχνικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνο Ηλιάδη, Θωμά Αγοραστούδη και Δημήτρη Κουκλιάτη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην τεχνολογική υποστήριξη της εκδήλωσης.

Εκ μέρους του Δικτύου

Η Συντονιστική Επιτροπή

Σχολικοί Σύμβουλοι

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΕ70), ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΠΕ19), ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΕ19),(3ο έτος), ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ19), ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ (ΠΕ70),(3ο έτος), ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΕ70), (3ο έτος), ΤΣΙΒΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΠΕ70), (3ο έτος), ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΠΑΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΓΡΟΣΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΕ70), (3ο έτος) ΙΣΑΒΕΛΑ ΚΟΤΙΝΗ (ΠΕ19), (3ο έτος), ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΕ70),(3ο έτος), ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΚΟΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΕ70), (3ο έτος), ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΣΟΥΣΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, (ΠΕ70) (4ο έτος), ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕ70) (4ο έτος), ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ, ΠΕ70, (4ο έτος), ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ, ΠΕ 70, (4ο έτος), ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ 70, (4ο έτος), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ70, (4ο έτος).

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΣ  (ΠΕ70), ΦΕΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ70), ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΕ70), ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΠΕ19), ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΕ 70), (3ο έτος), ΠΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΕ70), (3ο έτος),

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ (ΠΕ70), ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ70), ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΕ19), (2ο έτος),   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ (ΠΕ70), ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (ΠΕ70), ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΕ70), ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΕ 19), (3ο έτος).       
 

Όλη η εκδήλωση σε βίντεο:
">

Φωτογραφικό Υλικό :

Επίσκεψη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες

fotoserron

Με αφορμή την έναρξη φοίτησης των μαθητών Λυκείου από την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Σερρών, την Τετάρτη 31/01/2018 ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής  Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης επισκέφτηκε τις Σέρρες και δύο από τα τρία Λύκεια όπου φοιτούν οι μαθητές πρόσφυγες με την υποστήριξη των τμημάτων υποδοχής.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ήταν το 3ο ΓΕΛ Σερρών, στο οποίο λειτουργούν δύο τμήματα υποδοχής, όπου συνομίλησε κατ' ιδίαν με τον Διευθυντή του σχολείου, παρουσία και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, κ. Τενεκετζή και συζητήθηκαν θέματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση των παιδιών που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Λύκειο. Στη συνέχεια απηύθυνε καλωσόρισμα στους ίδιους τους μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι με τη σειρά τους τον ευχαρίστησαν. Έπειτα, έγινε σύντομη επίσκεψη στον 1ο ΓΕΛ Σερρών, όπου επίσης φοιτούν μαθητές πρόσφυγες με ένα τμήμα υποδοχής και συνομίλησε με το διευθυντή του σχολείου.

Ακολούθως, μετέβη στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων των Σερρών.  Εκεί οι ίδιοι οι πρόσφυγες μέσω αντιπροσώπων τους, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την εκπαίδευση των παιδιών τους και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και οι ίδιοι σε προγράμματα εκπαίδευσης προκειμένου, στη συνέχεια, να μπορέσουν να προσφέρουν στην κοινωνία, και ο Περιφερειακός Διευθυντής πρότεινε ιδέες προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, στο νεοσύστατο χώρο του νηπιαγωγείου της δομής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης προσφύγων και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων και συζητήθηκαν απόψεις, προβλήματα, αλλά και λύσεις σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων.  

Πριν την αναχώρησή του, ο Περιφερειακός Διευθυντής επισκέφθηκε το χώρο του νηπιαγωγείου, ο οποίος στεγάζεται στο κτήριο πρώην ΚΕΓΕ και θα παραδοθεί μέσα στο Φεβρουάριο και επέβλεψε τις αίθουσες και τις εγκαταστάσεις όπως και την πορεία των εκεί εργασιών. Η επίσκεψη αυτή έληξε αργά το απόγευμα, αφού ο Περιφερειακός Διευθυντής είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει τους μικρούς ενθουσιώδεις μαθητές την ώρα που επέβαιναν στα λεωφορεία για να μεταβούν στα σχολεία όπου λειτουργούν οι ΔΥΕΠ.

 

Η περιοδεία έκλεισε με τη δέσμευση της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,  των  Σχολικών Συμβούλων και των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων στην κοινή προσπάθεια για την ομαλή ένταξη όλων των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση.

Σύσκεψη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους ΔιευθυντέςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.,για το σχολικό έτος 2018-19

DSCN7303

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Διευθυντή της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας με τους 8 Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον υπεύθυνο Μαθητείας και την Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας της Π.Δ.Ε. Κεντρικής  Μακεδονίας και διαπιστώθηκαν τα εξής:

 • Δημιουργήθηκαν Μεταλυκειακές Τάξεις Μαθητείας, στο 80% των ΕΠΑ.Λ. της ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας.
 • Δημιουργήθηκαν 94 τμήματα Μαθητείας, που κάλυψαν και τις 16 ειδικότητες που προσφέρονται μέχρι στιγμής  για Μαθητεία.
 • Ήδη έχουν ολοκληρώσειτην Α΄ Φάση (πιλοτική) 129 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ.
 • Δόθηκε σε 953 απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ., προοπτική βελτίωσης της επαγγελματικής θέσης και αναβάθμισης του πτυχίου τους,από το επίπεδο  4 του Εθνικό Πλαισίου Προσόντωνστο επίπεδο 5, με επιδοτούμενη αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Προσελκύστηκαν πλήθος θέσεων από Ιδιώτες εργοδότες (το 60% των θέσεων που προσφέρθηκαν), με την κινητοποίησή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στις Τοπικές Κοινωνίες, με αποτέλεσμα να ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι υποβληθείσες αιτήσεις αποφοίτων για τα τμήματα μαθητείας.
 • Προστέθηκαν περίπου 1.125 ώρες διδασκαλίας στο ωράριο των ΕΠΑ.Λ., που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 50 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, πλήρους ωραρίου (20 ωρών ανά εβδομάδα).
 • Περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί, σε 39 ημερήσια ΕΠΑ.Λ. της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, συμμετέχουν ήδη στην υλοποίηση της  Μαθητείας.

Συζητήθηκαν  τα λειτουργικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίησητου θεσμού της Μαθητείας και παράλληλα οι  Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ομάδα Υποστήριξης της Μαθητείας κατέθεσαν Προτάσεις για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής ζήτησε να διοργανωθούν σε όλους τους Νομούς ενημερωτικές Συναντήσεις-Εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση, την προβολή και τη διάχυση του θεσμού της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. στις Τοπικές Κοινωνίες (Εργοδότες, Επαγγελματίες, Συλλόγους, Απόφοιτους, Γονείς, Εκπαιδευτικούς κ.αλ.). Να συνδεθούν δηλαδή τα ΕΠΑ.Λ. με την Τοπική Κοινωνία και να αναπτυχτεί θετικό κλίμα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Επίσκεψη του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας στο 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαίας

2eeekpileas

Την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε η καταγγελία που έγινε από γονείς και εκπαιδευτικούς ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα  από παρουσία ποντικών στους χώρους εργασίας του 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πυλαίας.

Η ανταπόκριση του Υπουργείου ήταν άμεση. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλος Γιώργος, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Ανανιάδη Παναγιώτη Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Αποστολίδη Απόστολο Δ/ντή  Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλο Αριστείδη Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής, επισκέφτηκαν το Σάββατο 20-01-2018, στις 12:00 τους χώρους του σχολείου. Ο κ. Αγγελόπουλος Γ. ενημερώθηκε από τη Δ/ντρια του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς  και τους γονείς των μαθητών για τα ζητήματα που προκλήθηκαν από την εμφάνιση περιττωμάτων από ποντικούς  στους χώρους εκπαίδευσης των μαθητών. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και σχεδιάστηκε ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πρώτη προτεραιότητα που τέθηκε είναι να διασφαλιστεί εξάπαντος η υγεία και η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο κ. Αγγελόπουλος Γ. ανέφερε με σαφήνεια την πορεία της διαδικασίας. Δευτέρα πρωί μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία θα επιληφθεί του θέματος και θα δώσει το πόρισμα που θα προβλέπει την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στα μικροβιολογικά εργαστήρια των δομών υγείας για να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Με έκτακτη επιχορήγηση 30.000 Ευρώ το Υπουργείο παιδείας θα καλύψει τις απαραίτητες δαπάνες που θα χρειαστούν για τη συντήρηση του εσωτερικού χώρου. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και συνδρομή στις ενέργειες που θα προγραμματιστούν. Τέλος θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του προβλήματος από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης μέχρι την οριστική εξάλειψη του.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν πολύ καλό και στο τέλος με την παρέμβαση της ΕΛΜΕ και των γονέων συζητήθηκε και η προοπτική λύσης των προβλημάτων της σχολικής στέγης ιδιαίτερα των σχολείων Ειδικής αγωγής σε ένα μεσοπρόθεσμο στάδιο. Ο κ Αγγελόπουλος Γ. και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της εκπαίδευσης ήταν ενημερωμένοι για τα θέματα σχολικής στέγης γεγονός που βοήθησε την εξέλιξη της συζήτησης.

Πρόγραμμα Αθλητικών - Διδακτικών Επισκέψεων και Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων «Αθλούμαι - Συμμετέχω - Εκφράζομαι» στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί  στο Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου για τους/τις  μαθητές/τριες  της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, να πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, παιδαγωγικά παιχνίδια, γνωριμία με αθλήματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στη μαθητική κοινότητα, εναλλακτικοί τρόποι άσκησης, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τη δημιουργική έκφραση, τη δυνατότητα ανάπτυξης ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων, καθώς και βασικές αξίες της ζωής. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στους /στις μαθητές/τριες μέσω ενός  εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού  να ενημερώνονται για την ιστορία του Εθνικού Καυτανζόγλειου Σταδίου, το οποίο αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο αθλητισμού και πολιτισμού στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/τριες  που θα το επισκέπτονται, θα ξεναγούνται στους χώρους του και θα ενημερώνονται μέσω βιντεοπροβολής  για την ιστορία του, καθώς και για τα σπουδαία αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία διαδραματιστήκαν έως σήμερα.

 

Οι μαθητές/τριες θα δραστηριοποιούνται στα αθλήματα: Ποδόσφαιρο (Ποδόσφαιρο για Όλους), Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση (πρόγραμμα Παίζω Βόλεϊ), Κλασικός Αθλητισμός (kids Athletics), Πολεμικές Τέχνες(Τζούντο Ταε κβο ντο),Τοξοβολία, Ξιφασκία, Αντισφαίριση, Παιδαγωγικά παιχνίδια, Μουσικοκινητική Αγωγή, Πεζοπορία κ.ά ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας και με μη διαδεδομένα αθλήματα.

Ταυτόχρονα οι πολιτιστικές δράσεις του προγράμματος με διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, προβολές, και βιωματικές προσεγγίσεις έχουν στόχο να επισημάνουν τη θέση της άθλησης στην ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, να αναδείξουν τη θέση και τον ρόλο του Καυτανζόγλειου Σταδίου στην εν λόγω διαδρομή, να φωτίσουν τα μνημεία της πόλης και την αειφορική χρήση τους, αναπτύσσοντας το «ευ αγωνίζεσθαι», τα ιδεώδη του εθελοντισμού, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα και τη μη βία.

Τονίζεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες πέραν της μετακίνησής τους προς και από το Στάδιο, την οποία θα αναλαμβάνει η Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου.

1. Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο  του υπ. Παιδείας.

 

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης

Το προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας επιφύλαξε μια ζεστή έκπληξη προς τον Διευθυντή. Όλοι μαζί ψάλανε τα πρωτοχρονιάτικα τρίγωνα κάλαντα και δώσανε  ευχές ο ένας στον άλλο για τη νέα χρονιά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των προσφυγοπαίδων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα με τελευταίο βήμα την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εικοσιεννέα (29) Τάξεις Υποδοχής θα λειτουργήσουν σε Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Ανανιάδη.

Λειτουργούν, ήδη, περισσότερες από ογδόντα(80) Τάξεις Υποδοχής σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.Στις Τάξεις Υποδοχής φοιτούν προσφυγόπουλα που ζούνε σε διαμερίσματα του αστικού ιστού, επίσης ορισμένα παιδιά που προέρχονται από κέντρα φιλοξενίας, και τέλος μαθητές από λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τον Δεκέμβριο ξεκίνησαν στην Κεντρική Μακεδονία να λειτουργούνδεκαεπτά (17) συνολικά Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων για τα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και τα οποία εντάσσονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Εκπαίδευση παρέχεται και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς, εντός και των οκτώ Κέντρων Φιλοξενίας της Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν παραρτήματα νηπιαγωγείων.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, το σχολικό έτος 2017-2018 βρίσκει περισσότερα προσφυγόπουλα ενταγμένα στον πρωινό κύκλο των σχολείων και λιγότερα στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης, γεγονός αποφασιστικό για την πλήρη ένταξή τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων χωρίς διακρίσεις, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές.

Με επιτυχία συνεχίζεται ο θεσμός του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Με επιτυχία συνεχίζεται, για 2η σχολική χρονιά, η λειτουργία του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού έτους ? τάξης μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ. Με την έναρξη νέων τμημάτων από το Δεκέμβριο του 2017, που προστέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα από τον Οκτώβριο τμήματα, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση μαθητευομένων και αντίστοιχων θέσεων μαθητείας στη Β΄ φάση,του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι