18052022Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 16 Μαϊ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

peir

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επειδή διαπιστώθηκε ότι κατά την εξαγωγή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων από την πλατφόρμα των αιτήσεων στις 31-07-20201 οι πίνακες excel στρογγυλοποιούσαν αυτόματα τη μοριοδότηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις αναντιστοιχία μεταξύ πινάκων και πλατφόρμας, αναρτούμε εκ νέου τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής για τα Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινοποιημένους, με δύο δεκαδικά ψηφία στις τιμές, όπως ακριβώς εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες ανακοινοποιούνται μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες είχε γίνει στρογγυλοποίηση των μοριοδοτήσεων.

Όπως αναφέρεται και στη με αρ. πρωτ. 14034/31-07-2021 ανακοίνωση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των ως άνω πινάκων, μόνο μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από σήμερα Δευτέρα 02-08-2021 έως και την Τετάρτη 04-08-2021, ώρα 15:00.

  

 

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι