Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Προϊσταμένων για το ΚΕΔΔΥ Σερρών

Από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας σας κοινοποιούμε τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ για το ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ. Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την ανάρτηση του πίνακα με καταλυτική ημερομηνία την Τρίτη 26/03/2013.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας αυτοπροσώπως ή με fax στον αριθμό 2310474328. Παρακαλούνται οι ενιστάμενοι να προσδιορίζουν ακριβώς τον λόγο της ένστασής τους.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι