ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΚΕΣ

perif

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ86,

Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ύστερα από την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής Μακεδονίας με τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/34/156479 /Ε3/20-09-2018 Υπουργική Απόφαση και την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ86, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για τοποθέτηση σε ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 της με αρ. πρωτ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2367, Β΄).

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (02) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, δηλαδή από την Παρασκευή 21-09-2018 έως και τη Δευτέρα 24-09-2018, ώρα 15:00.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι