26112020Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Τετ, 25 Νοε 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών τους

epitropi

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ύστερα από τη με τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/43/162139/Ε3/01-10-2018 Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Κεντρικής Μακεδονίας ότι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) ημερών, από σήμερα Δευτέρα 01-10-2018 έως και την Τετάρτη 03-10-2018, ώρα 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ? Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «Δήλωση για θέση Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» ή

Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι