29032023Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 24 Μαρ 2023

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

epitropi

«Πίνακες δεκτών και μη δεκτών  υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται:

 

α) ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, κατά αλφαβητική σειρά και

 

β) ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού και Ε.Ε.Π. που δε γίνεται δεκτός/ή. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4196, Β΄), στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν εμφανίζεται ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του/της εκπαιδευτικού/Ε.Ε.Π. και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του/της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και την Τρίτη 23-10-2018, ώρα 15:00.

 

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ? Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή

 

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)» ή

 

Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.


Σε όλες τις ενστάσεις πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π.

 


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι