26022021Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 19 Φεβ 2021

Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από τη Δ.Ε.Δ.Α.

Τίτλος Διαδικασίας : Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)

Τμήμα: Ειδικής Αγωγής

Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ για την οποία θέλουν να υποβάλλουν ένσταση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας
 3. Έκδοση Γνωμάτευσης από τη Δ.Ε.Δ.Α. και παραλαβή από το γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα από το τμήμα Ειδικής αγωγής

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 51 του ν. 4547/2018, όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια, ή όταν οι γονείς διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ ενώπιον της αρμόδιας πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται :

 1. Υποβολή αίτησης των γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς ΔΕΔΑ, την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς ή καταθέτει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕΣΥ επί σε απλή φωτοτυπία.
 2. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων με την οποία :
  1. Επιτρέπουν στη ΔΕΔΑ να προβεί στην εξέταση του παιδιού και
  2. Δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του τέκνου τους, σχετικά με την διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του παιδιού τους από την ΔΕΔΑ και την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας .

Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του/της μαθητή/τριας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προτείνουν ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, το αίτημα καταθέτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, την οποία αποδεικνύει επισυνάπτοντας στην αίτησή του, είτε αντίγραφο δικαστικής απόφασης, είτε επικυρωμένο συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕΣΥ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι