10062023Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 09 Ιουν 2023

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

Τίτλος Διαδικασίας : Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας  

Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας):

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου διορισμού

3. Αντίγραφο πτυχίου με το οποίο ζητείται η δεύτερη ειδικότητα

4. Αντίγραφο ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης (μόνο εφόσον η δεύτερη ειδικότητα ζητείται με ένα μόνο πτυχίο που καλύπτει και άλλο γνωστικό αντικείμενο)

 

Περιγραφή Διαδικασίας:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

Διαβίβαση από το Διευθυντή του σχολείου απευθείας στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση).

 

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλλουν μόνον οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε αυτά από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις.
 2. Υποβολή αίτησης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γίνεται μόνο από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους σε φορέα.
 3. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην Πληροφορική δεν αποτελούν προσόν ένταξης και διορισμού στον κλάδο ΠΕ19.
 4. Στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ειδικότητα ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων, υποβάλλεται αντίγραφο και του μεταπτυχιακού τίτλου στην ηλεκτρονική φυσική.
 5. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας ΠΕ60-Νηπιαγωγών ή ΠΕ70-Δασκάλων, εφόσον αυτή ζητείται με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης, απαιτείται οπωσδήποτε πτυχίο εξομοίωσης.
 6. Εφόσον από εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΔΕ ζητείται δεύτερη ειδικότητα κατηγορίας ΤΕ, πέραν του πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, απαιτείται και πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (βεβαίωση επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμος τίτλος).
 7. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ και όχι απολυτήριο.
 8. Η απόδοση δεύτερης ειδικότητας γίνεται βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν προβλέπεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας κλάδων Ε.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα.
 9. Η ειδικότητα ΤΕ16 Μουσικής αποδίδεται χωρίς επιμέρους εξειδικεύσεις. Για την απόδοση μουσικής εξειδίκευσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία αρμόδια είναι η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 10. Τα πτυχία Ι.Ε.Κ., δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν περιλαμβάνονται στα προσόντα ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
 11. Σε κατόχους περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών, πέραν του πτυχίου διορισμού, μπορεί να αποδίδεται μόνο μία δεύτερη ειδικότητα.
 12. Για τους τίτλους σπουδών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας γίνεται αυτεπάγγελτη επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι