05062023Δευ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 01 Ιουν 2023

Πρόγραμμα, Αφίσα και Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων

Για τα πρακτικά του Συνεδρίου δείτε κάτω στα συνημμένα

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Συνημμένα:
Download this file (praktikaSYNEDRIOU-THEOLOGIAS 18-5-18.pdf)praktikaSYNEDRIOU-THEOLOGIAS 18-5-18.pdf[Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων]9405 kB
Download this file (ΑΦΙΣΑ-1.pdf)ΑΦΙΣΑ-1.pdf[ ]212 kB
Download this file (Πρόγραμμα 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων.pdf)Πρόγραμμα 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων.pdf[ ]309 kB

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή

Κωνσταντίνου Μιλτιάδης, ΚαθηγητήςΤμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Σκαλτσής Παναγιώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Παπαγεωργίου Νίκη, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ,  Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Μητροπούλου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Ανανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Κεραμιδάς Κων/νος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Κόπτσης Αλέξανδρος, , Σχολικός Σύμβουλος  7ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης

Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01

Βόλνα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 (επικοινωνία)

Ηλιάδης Κων/νος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Τεχνική Υποστήριξη)

Σερμέτης Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ01

Επιστημονική Επιτροπή

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας  ΑΠΘ

Στογιαννίδης Αθανάσιος,Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Ράντζου Μαρία,Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας  ΑΠΘ

Ακριτίδης  Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01

Συργιάννη Μαρία,, Σχολική  Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01

Μιχαλοπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01

Κόπτσης Αλέξανδρος,, Σχολικός Σύμβουλος  7ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης

Τσιπούρας Στυλιανός, Σχολικός Σύμβουλος  1ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος  4ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ημαθίας

Σταγιόπουλος Πέτρος,Σχολικός Σύμβουλος  2ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ημαθίας

Βαγενάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος  18ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ζίγρα Έφη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Κεχαγιά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70


3η Ανακοίνωση Συνεδρίου: «Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών»

3η  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Προσοχή: Νέα ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 07/04/2017

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. (στα πλαίσια των εκδηλώσεων Λόγου & Τέχνης) και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζει τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, στη Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Μαΐου 2017 με γενικό θέμα:

«Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών»

                                                          Απευθύνεται σε

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες: 

 1. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις
 3. Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις
 4. Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά
 5. Τ.Π.Ε. και διδακτική των Θρησκευτικών
 6. Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το μάθημα των Θρησκευτικών
  1. Τον τίτλο της εισήγησης
  2. Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τα τηλέφωνα του/ των εισηγητών / και το φορέα, καθώς και τον τίτλο της θεματικής ενότητας στην οποία επιθυμούν να ενταχθεί η εισήγηση (τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη  φόρμα του Δελτίου Περίληψης).

Υποβολή περιλήψεων

To συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις και Posters. Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι  από 350 έως 450 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η εργασία θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theologoi@yahoo.com με το όνομα/τα  Συγγραφέα/ων  ενημερώνοντας παράλληλα τηλεφωνικά  τον κ. Νικολαΐδη στο 2310-997075 (Δευτέρα 19.00 - 20.00 και Πέμπτη 13.00 ? 14.00) .

Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:

Στην περίπτωση που οι εισηγητές/τριες είναι περισσότεροι/ες του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία.

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών, ο φορέας, η χώρα και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών να προηγούνται των επωνύμων τους.

Το κείμενο της περίληψης πρέπει να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (Γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές.

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους μέχρι τις  (25/03/2017)  07/04/2017 (ΠΡΟΣΟΧΗ νέα ημερομηνία) και εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή,  το πλήρες κείμενο ως τις  19/05/2017,  για το οποίο θα δοθούν οδηγίες. Η οριστική τελική μορφή της κάθε εισήγησης θα πρέπει να κατατεθεί ένα μήνα μετά το συνέδριο έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Τέλος, σχετική πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό πρόγραμμα  του Συνεδρίου θα τεθεί έγκαιρα στη διάθεση  των εισηγητών και όλων των ενδιαφερόμενων μέσω διαρκούς επικοινωνίας.

Η  Οργανωτική Επιτροπή


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι