ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

perif

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων, καλούνται να παρουσιαστούν στις κατά τόπους Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 22-10-2020 προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, οι παρακάτω υποψήφιοι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΛΑΠΠΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

101

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

2

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΩΜΑΣ

102

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

3

ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

103

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

4

ΜΑΡΒΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

104

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

5

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

105

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

ΛΑΥΔΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

106

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

2

ΠΑΤΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

107

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

3

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΛΕΞΙΟΣ

108

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

4

ΔΕΛΟΓΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

109

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

5

ΛΙΓΚΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

110

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν

1. Υπεύθυνη Δήλωση περί:

Α) μη άσκησης Ποινικής Δίωξης

Β) μη συνταξιοδότησης

Γ) μη άσκησης κατ' επάγγελμα εμπορίας

2. Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

3. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια

4. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου του τελευταίου διμήνου ότι μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Άδεια οδήγησης)

6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας

8. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα)

9. Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στις ανωτέρω Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27-10-2020 προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης με περισσότερες της μίας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση πρόσληψης στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι