MinEdu_LogoBlue_AlignCenter_GR

Ανακοίνωση Βαθμολογιών
Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023
results.it.minedu.gov.gr

Εφαρμογή
Υπολογισμού Μορίων

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2023
markcalc.it.minedu.gov.gr

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών «ΑΘΗΝΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2023 και έπειτα τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών «ΑΘΗΝΑ» (https://hrmkmaked.sch.gr/) για όλο το προσωπικό που οι άδειες τους εκδίδονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν και της ολοκλήρωσης της πιλοτικής λειτουργίας του τόσο στην ίδια την ΠΔΕ όσο και στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Θεσσαλονίκης. To Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών «ΑΘΗΝΑ» αυτοματοποιεί πλήρως τη ροή εργασιών που απαιτείται για την έκδοση μιας υπηρεσιακής άδειας από το πρώτο βήμα της αρχικής διαδικτυακής (online) υποβολής του αιτήματος μέχρι και την τελική έκδοση της απόφασης και ηλεκτρονική αποστολή της στους αιτούντες καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί πιλοτικά το ΠΣ «ΑΘΗΝΑ» από τις αρχές του 2023 για την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων αδειών για τους 641 υπαλλήλους που εμπίπτουν στην σχετική δικαιοδοσία της. Η μέχρι τώρα εικόνα από την χρήση του συστήματος καθιστά ολοφάνερη τη συμβολή του τόσο στη διευκόλυνση των υπαλλήλων που υποβάλλουν αιτήματα άδειας όσο και στη μείωση της γραφειοκρατίας διευκολύνοντας την καθημερινή ροή εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων του Τμήματος Γ’ Προσωπικού αυξάνοντας κατά πολύ την παραγωγικότητά τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΠΣ «ΑΘΗΝΑ» υποστηρίζει τις κάτωθι δυνατότητες:

 • Διαδικτυακή (online) αίτηση υπαλλήλων με πιστοποίηση-αυθεντικοποίηση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ),
 • Διαχείριση των αιτημάτων των αδειών από τους πιστοποιημένους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Γ’ Προσωπικού,
 • Έγκριση του σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο/η του αιτούντα κατόπιν ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email),
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση των σχετικών αποφάσεων αδειών βάσει προδιαμορφωμένων πρότυπων κειμένων,
 • Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) των ψηφιακά υπογεγραμμένων αποφάσεων προς αιτούντα, την οργανική θέση & τη θέση υπηρέτησης,
 • Δυνατότητα επαλήθευσης γνησιότητας εγγράφου με την χρήση μοναδικού Αναγνωριστικού Αριθμού (όπως γίνεται και στο gov.gr) που τυπώνεται πάνω στο έγγραφο και όπως προβλέπεται βάσει του Ν.4727/2020.
 • Πλήρη διαλειτουργικότητα του εν λόγω συστήματος με το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Codex Suite  που είναι σε χρήση στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε το προσωπικό που οι άδειες τους εκδίδονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να διαβάσουν με προσοχή τις Οδηγίες Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών «ΑΘΗΝΑ».

Επιπροσθέτως των ανωτέρω οδηγιών επισημαίνονται τα κάτωθι:

 • Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτούνται οι προσωπικοί σας κωδικοί χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
 • Σε περίπτωση που ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ προσωπικό λογαριασμό (δηλαδή της μορφής …@sch.gr) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε εγγραφή στο ΠΣΔ ακολουθώντας τις οδηγίες στο σύνδεσμο: https://www.sch.gr/manual/registerintro/    
 • Παρακαλούμε για τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα αδειών ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λογαριασμό ΠΣΔ της υπηρεσίας σας. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό ΠΣΔ της υπηρεσίας για τη σύνδεση σας είτε στο myschool είτε σε άλλες υπηρεσίες του ΠΣΔ (π.χ. webmail) παρακαλούμε είτε αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε εκ νέου με τον προσωπικό σας λογαριασμό είτε χρησιμοποιήστε άλλο φυλλομετρητή.  
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε σχετικά με τη δημιουργία του λογαριασμού του ΠΣΔ παρακαλούμε απευθύνετε ερώτημα αποκλειστικά στην Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (βλέπε https://www.sch.gr/helpdesk/ με ενιαίο αριθμό κλήσης υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών: 801.11.801.81 για όλη την Ελλάδα).
 • Σε περίπτωση που ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης ή δε γνωρίζετε αν έχετε λογαριασμό στο ΠΣΔ ακολουθείτε το σύνδεσμο: https://www.sch.gr/manual/registerintro/#password
 • Επί του παρόντος τα αιτήματα ανάκλησης άδειας πραγματοποιούνται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εκτός της εφαρμογής (π.χ. δια ζώσης κατάθεση σχετικού αιτήματος στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της υπηρεσίας mail@kmaked.pde.sch.gr).
 • Επισημαίνεται ότι κάθε υπάλληλος κατά την υποβολή του online αιτήματος άδειας έχει δηλώσει υπεύθυνα και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι για τη λήψη της άδειας έχει τη συναίνεση των αρμοδίων σχολικών μονάδων/υπηρεσιών, όπου αυτή είναι απαραίτητη (κανονική άδεια, επιμορφωτική άδεια, κλπ).
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την προσοχή σας για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων άδειας βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε να είναι εγκαίρως εφικτός τόσο ο έλεγχος νομιμότητας του αιτήματος από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού όσο και η έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΠΡΙΝ από την ημερομηνία έναρξης της άδειας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η υποβολή αιτημάτων άδειας (ιδιαίτερα και εκτός ωρών λειτουργίας της υπηρεσίας) μέσω της εφαρμογής σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αυτομάτως και έγκριση του αιτήματος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών “ΑΘΗΝΑ” αναπτύχθηκε από το Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΔΠΕ Πιερίας με τη συνδρομή του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας κατά τον αναλυτικό καθορισμό απαιτήσεων και τον ενδελεχή έλεγχο ορθής λειτουργίας και ανατροφοδότησης.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024