Ανακοίνωση Βαθμολογιών
Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023
results.it.minedu.gov.gr

Εφαρμογή
Υπολογισμού Μορίων

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2023
markcalc.it.minedu.gov.gr

Αρχική » Εξυπηρέτηση Κοινού

Εξυπηρέτηση Κοινού

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/ ΚΥΑ (ΦΕΚ /Β /2369/14-05-2022) η εξυπηρέτηση του κοινού (πολίτες, φορείς εκπαίδευσης κλπ) για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιείται,  βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων.  Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.

Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kmakedpde@sch.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,
Κτίριο ZEDA, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57001

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmakedpde@sch.gr

Τηλ.: 2310-474810

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024