12072020Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 09 Ιουλ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης ανά την επικράτεια

stelexoi-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης ανά την επικράτεια

 


Οδηγίες για υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

perif

 

Οδηγίες για Υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

 

Αναζήτηση στοιχείων ατομικού φακέλου υποψηφίου στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

Σε εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄/224/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 Α) Παρακαλούμε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην διαδικασία επιλογής, να μας αποστείλετε εντός τριών ημερών υπεύθυνη δήλωση μέσω του συνδέσμου:

 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 Β) Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής παρακαλούμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών να μας αποστείλετέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@kmaked.pde.sch.gr αποδεικτικά στοιχεία όποια από τα παρακάτω έχετε συμπεριλάβει στο αίτημα σας για μετάταξη στο φορέα μας και ειδικότερα: 

  1. Τίτλους Σπουδών ( Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)
  2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ
  3. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

Δεν υποβάλλονται άλλα δικαιολογητικά πλην των προαναφερμένων

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 «Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου».

Κατά συνέπεια η μη προσκόμιση δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

perif

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 & 176269/Ε2/12-11-2019 εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Κ.Ε.Σ.Υ. της αρμοδιότητας της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 13-12-2019 έως 18-12-2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες-Διευκρινήσεις

2310474851 & 2310474814

Μύτκα Δήμητρα & Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Έκδοση Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης

ithageneia3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων μέτρων για την προστασία όλων μας απ? τον Covid-19, η κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν είναι εφικτή τότε μόνο θα γίνεται αυτοπροσώπως.

Σε κάθε περίπτωση παραλαβή Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης θα γίνεται ΜΟΝΟ απ΄ τα γραφεία μας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αλλά και για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε να προσέρχεστε στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας την καθορισμένη ώρα του ραντεβού σας. Παρακαλούμε όπως προσέρχεστε με μάσκα και χωρίς συνοδό.

Για τηλεφωνικό ραντεβού παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:

2310476608

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη

Από 09:00 έως 13:00

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Για εκπαιδευτικούς ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, τάξεων με μικτό πληθυσμό

axiologisi-ekpaideutikon

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για εκπαιδευτικούς ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, τάξεων με μικτό πληθυσμό

 

 

Βασισμένο στο υλικό: «ΓΕΦΥΡΕΣ: Εργαστήρια για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών»

 

12 & 14 Νοεμβρίου 2019

 

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», ανταποκρινόμενο στην ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υποδέχονται μαθητές/τριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες διοργανώνει διήμερο βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «ΓΕΦΥΡΕΣ: Εργαστήρια για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών».

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, ΔΥΕΠ και τάξεις με μικτό πληθυσμό μαθητών.

 

Ενημερωτική καμπάνια της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τον Κορωνοϊό με θέμα: «Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε / Ασπίδα μας, η γνώση»

Ενημερωτική καμπάνια της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τον Κορωνοϊό με θέμα:

«Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε / Ασπίδα μας, η γνώση»

covid19

Συνημμένα:
Download this file (coronoiosfaqinside.pdf)coronoiosfaqinside.pdf[ ]313 kB

Ενδοσχολική βία: Εξ αποστάσεως σεμινάριο του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

perif

Ενδοσχολικήβία: Εξ αποστάσεως σεμινάριο του Κέντρου ΜέριμναςΟικογένειας καιΠαιδιού

ΛαμβάνονταςυπόψητιςανάγκεςτωνεκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςγιασυνεχήενημέρωση,αλλάκαιγιαενδυνάμωσηστοπαιδαγωγικότουςέργο,παρακαλούμεναενημερώσετετιςσχολικέςμονάδεςτης ΔιεύθυνσήςσαςσχετικάμεταεξαποστάσεωςσεμινάριαπουυλοποιούνταιαπότημηκυβερνητικήοργάνωσηKMOΠ(ΚέντροΜέριμναςΟικογένειαςκαιΠαιδιού-https://www.kmop.gr/index.php/el/)μεθέμα:

«ΗΤάξημουΧωρίςΕκφοβισμό».Ταεπτάδιαδικτυακάσεμινάρια,διάρκειας20περίπουλεπτώντοκαθένα,παρέχονται δωρεάν προς όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η πρόσβαση στασεμινάρια είναι δυνατή μέσω τουlink: https://livewithoutbullying.com/services/educationή ακολουθώντας τηδιαδρομή

https://www.kmop.gr/index.php/el/ -(δεξιά στήλη) Live Without Bulling.com   -www.livewithoutbulling.com   - TOLIVEWITHOUTBULLING - ΥπηρεσίεςκαιΔράσεις- Εκπαίδευση

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της ΠΔΕ Κεντικής Μακεδονίας

perif

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

BTHMIA

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 9-11 Απριλίου
2020.
Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου:
Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές
μεθόδους της σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την διά βίου
υγεία και τη δυναμική και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού Κρήτης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι