30102020Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 30 Οκτ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και την προμήθεια φακέλων

perif

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και την προμήθεια φακέλων που απαιτούνται για τη διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

perif

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, αποκομιδής απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου, καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων - των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού εξοπλισμού, των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»

 

Συνημμένα:
Download this file (14059 ΩΚΩΖ4653ΠΣ-Ζ0Ε.pdf)14059 ΩΚΩΖ4653ΠΣ-Ζ0Ε.pdf[ ]627 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .doc[ ]162 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .doc[ ]166 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .doc[ ]164 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ .doc[ ]162 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ .doc[ ]165 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .docx[ ]134 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΘΡΩΝ -ΑΠΑΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΘΡΩΝ -ΑΠΑΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ .docx[ ]134 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜ. ΡΕΠΑΝΗΣ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜ. ΡΕΠΑΝΗΣ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΡΑ ΜΙΡΕΛΛΑ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΡΑ ΜΙΡΕΛΛΑ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΞΥΣΤΡΟΥ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΞΥΣΤΡΟΥ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗ.doc[ ]356 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.docx[ ]136 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ.docx[ ]210 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.docx[ ]209 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ.docx[ ]210 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εκενωσεισ βοθρου-φρεατιων.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εκενωσεισ βοθρου-φρεατιων.docx[ ]209 kB
Download this file (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .doc)ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[ ]79 kB
Download this file (13064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ [ ]1265 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]178 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]184 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ [ ]156 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ [ ]82 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ[ ]75 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ[ ]93 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]76 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ ]160 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ[ ]64 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης[ ]195 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [ ]139 kB
Download this file (11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών[ ]194 kB
Download this file (10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου[ ]279 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση[ ]140 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου[ ]137 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου[ ]133 kB
Download this file (ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ[ ]803 kB
Download this file (_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ[ ]91 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]222 kB
Download this file (13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]106 kB
Download this file (15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ[ ]139 kB
Download this file (17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]135 kB
Download this file (12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]132 kB
Download this file (10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων[ ]104 kB
Download this file (11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ[ ]105 kB
Download this file (16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]137 kB
Download this file (14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ[ ]138 kB
Download this file (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xlsx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ[ ]27 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

perif

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

BTHMIA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Οι εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης θα
πραγματοποιηθούν από 20 έως 25 Ιουνίου 2018. Η διαδικασία επιλογής των μαθητών διενεργείται
σύμφωνα με την εγκύκλιο 67499/Δ2/27-04-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 31 Μαΐου
2018 στο σχολείο (Προέκταση Εγνατίας 118, Πυλαία, τέρμα λεωφορείων 11) 09.00 έως 15.00 ή με
ηλεκτρονικό μήνυμα και αποστολή μιας φωτογραφίας του υποψηφίου. Όλες οι πληροφορίες και τα
έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία και στον τρόπο εξέτασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του σχολείου msth.gr
Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2015, το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης οργανώνει ενημερωτική
συνάντηση για τους υποψήφιους μαθητές του σχολείου και τους γονείς τους. Η συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στις 6.00 μ.μ. στo Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Μ.Σ.Θ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Παρουσίαση του σχολείου
- Παρουσίαση των εισαγωγικών εξετάσεων για τους υποψήφιους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου
- Παρουσίαση των κατατακτήριων εξετάσεων για τις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄,Β', Γ' Λυκείου
(πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο και αφορούν αποκλειστικά τα κενά που δημιουργούνται από
μετεγγραφές μαθητών)
- Επίδειξη οργάνων που διδάσκονται στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Για το σχολικό έτος 2018-2019 θα επιλεγούν 72 μαθητές. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν
απαιτούνται προγενέστερες μουσικές γνώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι
Δημοτικών Σχολείων που είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η Διευθύντρια
Ειρήνη Μωσαΐδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

perif

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Τιμητική διάκριση του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

ATHMIA

Τιμητική διάκριση του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

 

Με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο μαθητής του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, Κωστόπουλος Κωνσταντίνος της Δ2, διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνισμό ποίησης, μουσικής και τέχνης που διοργανώθηκε από τον βρετανικό κοινωφελή οργανισμό ?Never Such Innocence? στην κατηγορία τέχνη (9-11 ετών) παίρνοντας το πρώτο βραβείο με μια ζωγραφιά από κάρβουνο με τίτλο «Αεροπορική επιδρομή». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν παιδιά από όλο τον κόσμο με 7.000 έργα, εκ των οποίων 600 ήταν από την Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός αυτός στην Ελλάδα διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Θεσσαλονίκη Θυμάται» που πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο εκατό χρόνων από το Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, τη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το βρετανικό κοινωφελή οργανισμό?NeverSuchInnocence?. Έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για την ιστορία και την κληρονομιά που μας άφησε ο Μεγάλος Πόλεμος μέσα από τη δημιουργική έκφραση και την τέχνη. Μαθητές/τριες ηλικίας 9?16 ετών από όλη την Ελλάδα κλήθηκαν να αντλήσουν έμπνευση από τα γεγονότα αυτού του πολέμου και να συνθέσουν ένα τραγούδι ή ένα ποίημα ή μια ζωγραφιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των συμμαχικών δυνάμεων, όπου η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με τους Βρετανούς, Γάλλους και Σέρβους στρατιώτες.

Οι μαθητές/τριες των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης των έργων τους που εκτίθενται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συμμετοχής στις 12-5-2018. Εκεί εκτός από τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο τιμήθηκαν και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης Γιαλογλίδου Σταυρούλα και Χατζηγαβριηλίδου Ζωή που συμμετείχαν με δύο ποιήματα, ενώ υπεύθυνη για τη συμμετοχή των παιδιών στο διαγωνισμό και στο πρόγραμμα «Η Θεσσαλονίκη Θυμάται» ήταν η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας του σχολείου μας, Στέλλα Τζιαφέτα.

Η βράβευση των νικητών/τριών που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό ποίησης, μουσικής και τέχνης που διοργανώθηκε από τον βρετανικό κοινωφελή οργανισμό ?Never Such Innocence?, έγινε στο Λονδίνο, στο παρεκκλήσι της Βασιλικής Φρουράς στις 24-5-2018. Ανάμεσα τους και ο μαθητής μας, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος. Στην εκδήλωση βράβευσης και μνήμης των πεσόντων συμμετείχαν οι τυμπανιστές του Βασιλικού Ναυτικού, η Βασιλική Αεροπορία και η μπάντα των Σκώτων Φρουρών. Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικός σταθμός (http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/bretania/vraveio-se-3-ellinopoyla-se-diethni-diagonismo-gia-ton-a-pagkosmio-polemo-video/)

 

Δικαιολογητικά Μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων

vouli

Δικαιολογητικά Μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 16-04-2018

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   

Ταχ. Δ/νση:

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

 

ΠΡΟΣ

 

Τ.Κ. ? Πόλη:

57001, Θεσσαλονίκη

 

1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας

 

Πληροφορίες:

Κουμάνταρη Αναστασία

 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τηλέφωνο:

2310 474829

 

2.   Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας

 

Φαξ:

2310 474328

 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ιστοσελίδα:

www.kmaked.gr

 

(δια των Διευθύνσεων

 

E-mail:

kmakedpde.@sch.gr

 

Εκπαίδευσης)

 
       

ΘΕΜΑ : Δικαιολογητικά Μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων

     
 1. 1.Αίτηση Μετακίνησης και Διαβιβαστικό
 2. 2.Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής
 3. 3.Έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας
 4. 4.Πίνακας Τριμήνου προσκαλούμενων Δημοτικών Σχολείων
 5. 5.Ηλεκτρονική επιβεβαίωση επίσκεψης σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
 6. 6.Βεβαίωση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τουριστικού γραφείου
 7. 7.Το συμφωνητικό με το πρακτορείο, όπου να αναφέρεται και ο αριθμός ταξιδιωτικής ασφάλισης
 8. 8.Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου αναφέρονται
  1. 1.Προορισμός
  2. 2.Μεταφορικό μέσο
  3. 3.Ημερομηνία μετακίνησης
  4. 4.Ώρα αναχώρησης από το Σχολείο
  5. 5.Ώρα αποχώρησης από τον προορισμό
  6. 6.Ώρα επιστροφής στο Σχολείο
  7. 7.Συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης
  8. 8.Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών
  9. 9.Υπάρχει το 50% των μαθητών
  10. 10.Αρχηγός
  11. 11.Αναπληρωτής Αρχηγός
  12. 12.Συνοδοί (1/25 μαθητές)
  13. 13.Αναπληρωτές συνοδοί
  14. 14.Βεβαίωση του Διευθυντή ότι παρέλαβε και φυλάσσει στο Σχολείο τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων
  15. 15.Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα της μετακίνησης
  16. 16.Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων μαθητών
 9. 9.Αναλυτικό πρόγραμμα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
     
   

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

                 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι