Αρχική » 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα πρακτικά του συνεδρίου

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή» 
στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023

Τόπος: Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 (Προφορικές εισηγήσεις-Στρογγυλή Τράπεζα-Posters)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (Βιωματικά εργαστήρια)

Η τελετή έναρξης και μέρος των εργασιών του συνεδρίου θα μεταδοθούν διαδικτυακά στο https://www.youtube.com/watch?v=8fJIZf74f5g

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Δήλωση παρακολούθησηςhttps://formskmaked.sch.gr/dil_synedrio

Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια:

https://formskmaked.sch.gr/dil_viomatika/

Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου και τις περιλήψεις των βιωματικών εργαστηρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  https://kmaked.pde.sch.gr/1o-synedrio-sxoleio-oikogeneia-index/

E-mail Συνεδρίου: kmsynedrio@gmail.com

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»   στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023

Τόπος: Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 (Προφορικές εισηγήσεις-Στρογγυλή Τράπεζα-Posters)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 (Βιωματικά εργαστήρια)

Οι Σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κεντρικές ομιλίες, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και ένα πλήθος προφορικών εισηγήσεων, ερευνητικών μελετών και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων, αναρτημένων ανακοινώσεων (posters) και θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι Σύνεδροι θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης-συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια:

https://formskmaked.sch.gr/dil_viomatika/

Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου και τις περιλήψεις των βιωματικών εργαστηρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.synedrio-sxoleio-oikogeneia.kmaked.eu

Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310 474855            

E-mail Συνεδρίουkmsynedrio@gmail.com

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με ανοιχτή πρόσκληση/ανακοίνωσή της καλεί τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσεων των εργασιών που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο.

Οι προφορικές εισηγήσεις, οι αναρτημένες εργασίες (posters) και τα βιωματικά εργαστήρια που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου(πλήρης ανάπτυξη) για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους για να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peerreviewing), και για να γίνουν δεκτές για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από τα δύο μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Η μέθοδος αξιολόγησης που ακολουθείται είναι η Double Blind Peer Review, δηλ. οι συγγραφείς δεν γνωρίζουν τους κριτές και το αντίστροφο. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους/στις συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Στην Επιτροπή Κριτών γίνονται δεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σε ένα από τα πεδία της θεματολογίας του Συνεδρίου. Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών, στα οποία θα ανατεθούν εργασίες προς κρίση, θα αποτελέσουν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και θα λάβουν Βεβαίωση Κριτή Συνεδρίου.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτημα για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, συμπληρώνοντας, έως 17 Μαρτίου 2023, την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://formskmaked.sch.gr/epitropi_kriton

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη σύγχρονη εποχή»

                                 στη Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19 Μαρτίου 2023

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει τον διάλογο σχετικά με τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές της σχέσης του σχολείου με την οικογένεια των μαθητριών/ών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το συνέδριο παρέχει μια διεπιστημονική ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, γονείς και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από διαφορετικές οπτικές και πολλαπλές εμπειρίες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να συμμετάσχουν σε γόνιμο επιστημονικό διάλογο και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους σε βιωματικά εργαστήρια.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

 • η ενημέρωση των γονέων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μαζί τους
 • η συνεργασία και οι αρμονικές σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίες αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη φοίτηση των μαθητών σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • η ανταλλαγή εμπειριών, ο γόνιμος προβληματισμός και ο επιστημονικός διάλογος μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενίσχυση της σχέσης των γονέων και του σχολείου
 • η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες που ευνοούν την επικοινωνία και την συνεργασία με τους γονείς
 • η συνεχής βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
 • η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου στην υποστήριξη των σχέσεων των συνομηλίκων σε συνεργασία με τους γονείς.

Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ, Γονείς και Κηδεμόνες, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες της εκπαίδευσης.

Θεματικοί άξονες: Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες

 1. Ανάπτυξη του παιδιού.
 2. Προκλήσεις της γονεϊκότητας σε σχέση με την εκπαίδευση.
 3. Μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων.
 4. Το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και η οικογένεια.
 5. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας με μαθητές/μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 6. Καλές πρακτικές που αναπτύσσουν τη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 7. Ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου στη σχέση των συνομηλίκων.
 8. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 9. Ο ρόλος της παιδαγωγικής καθοδήγησης στην ανάπτυξη των σχέσεων σχολείου-οικογένειας.
 10. Ο ρόλος των γονέων σε σχέση με τις αθλητικές και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.
 11. Συμβουλευτική γονέων.
 12. Ο ρόλος των Μέσων στην ανάπτυξη των σχέσεων σχολείου-οικογένειας.
 13. Συγκρούσεις γονέων και σχολείου: Διαχείριση και Θεσμικό πλαίσιο.
 14. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία.
 15. Εκπαιδευτική Έρευνα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: Κεντρικές ομιλίες, Προφορικές εισηγήσεις (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές), Στρογγυλές Τράπεζες και Βιωματικά εργαστήρια.

Τόπος και Χρόνος: Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Υποβολή εργασιών

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, καινοτόμα προγράμματα και δράσεις (διδακτική πρόταση), βιωματικά εργαστήρια και αναρτημένες εργασίες (Posters). Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.

α) Πλήρη Άρθρα Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες (έως 5000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες κ.ά.). Για τη συμπερίληψή της στα πρακτικά του συνεδρίου, η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων της.

β) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης δράσεων που προάγουν τα θέματα του συνεδρίου. Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του.

γ) Βιωματικά Εργαστήρια: 2-5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops υλοποίησης βιωματικών εργαστηρίων που μπορούν να απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς ή/και σε παιδιά. Θα πραγματοποιηθούν είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, αναλόγως με τις απαιτήσεις, και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες. Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν.

δ) Αναρτημένες Εργασίες (posters): 2-4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν στη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

ε) Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας: 3-5 σελίδες. Αφορά στην περιγραφή προτάσεων υλοποίησης forum συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας για ζητήματα που προάγουν τα θέματα του συνεδρίου).

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας τους έως 400 λέξεις, στο επισυναπτόμενο έντυπο περιλήψεων. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων.Η εργασία, εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kmsynedrio@gmail.com με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων.

Σημαντικές ημερομηνίες:

30 Δεκεμβρίου 2022: Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων).

09 Ιανουαρίου 2023: Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή.

31 Ιανουαρίου 2023: Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές.

18 και 19 Μαρτίου 2023: Πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών- συμμετοχής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας https://kmaked.pde.sch.gr .

Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310 474855            

E-mail Συνεδρίουkmsynedrio@gmail.com

22533_28-11-2022_1η ανακοίνωση συνεδρίου Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας_R62RN_signed

0 FacebookLinkedinWhatsappViberEmail
 • 1
 • 2

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

Πληροφορίες

Χρύσα Πρασσά,
ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

Σημαντικές ημερομηνίες

Επιστημονική Επιτροπή

Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κελεσίδης Ευάγγελος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ

Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Λιάμπας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Κλιάπης Πέτρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Τρικκαλιώτης Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Γούτας Θεόδωρος, Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Μίκρας – Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.

Βιωματικά Εργαστήρια - Συνοπτικά

1. Τίτλος: Από το σχολείο στο σπίτι: Εκπαιδεύοντας γονείς

Εισηγητές: Μαρία Γιαννουσοπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί – Γονείς (Ειδική Αγωγή)

Το εργαστήριο αφορά διδακτική πρόταση συνεργασίας σχολείου με οικογένεια. Έχει αναγνωριστεί τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, ο σημαντικός ρόλος της εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία :

– Να προβληματιστούν και να χαρτογραφήσουν δικές τους δυσκολίες στην εκπαιδευτική πράξη σε συνεργασίες με γονείς
– να έρθουν σε επαφή με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για τη σύναψη συμβολαίων μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη
– να γνωρίσουν τη δημιουργία δομημένου προγράμματος
– να έρθουν σε επαφή με τους καθημερινούς σκοπέλους και δυσκολίες από την πλευρά της οικογένειας
– να έρθουν σε επαφή με καθημερινούς σκοπέλους και δυσκολίες από την πλευρά της εκπαιδευτικής πράξης
– να γνωρίσουν τρόπους και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση και παράκαμψη των εμποδίων και των εμποδισμών των διαφορετικών πλαισίων

 

2. Τίτλος: Ευτυχισμένοι μαζί

Εισηγητές: Αμαλία Δημητρακοπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους ως γονείς ή / και ως εκπαιδευτικοί και να ανταλλάξουν συναισθήματα, γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες με βασικό θεματικό άξονα το ρόλο του σχολείου και το ρόλο της οικογένειας. Ερχόμενοι σε επαφή και καλούμενοι στην ομαδοσυνεργασία, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι, καταφέρνουν να γνωρίσουν νέους τρόπους αντίληψης, νοοτροπίας, πολιτισμικών υπόβαθρων, κουλτούρας και γενικότερα αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων στην οικογένεια και στην τάξη. Με εργαλείο μας την ομάδα και τη βιωματική μάθηση, την ετοιμότητα, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και την αποδοχή του διαφορετικού και με πρώτη ύλη τη δύναμη της εικόνας, καλούμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα να εμβαθύνουμε σε θέματα επίγνωσης του εαυτού μας, αποδοχής του εαυτού μας και του άλλου, εξατομίκευσης, αυτοπραγμάτωσης και αυτογνωσίας.


3. Τίτλος: Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Resilience) σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της τέχνης

Εισηγητές: Αρετή Δόνου- Ειρήνη Ναούμη
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Μέσω του βιωματικού εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη θεωρία και τις τεχνικές εκείνες που προωθούν την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας (Resilience) σε παιδιά 6-11 ετών, μέσω δημιουργικών/καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει αναδειχτεί ως εξαιρετικά σημαίνουσα διάσταση της προσωπικότητας των παιδιών, αναφορικά με το πώς αντεπεξέρχονται στις καθημερινές δυσκολίες.


4. Τίτλος: Εισαγωγικό εργαστήρι: Τεχνικές συναισθηματικής αποφόρτισης για εκπαιδευτικούς (EFT)

Εισηγητές: Μαρίνα Κούτρα – Κωνσταντίνα Φιλιπποπούλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιας

Το εργαστήρι αφορά τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με το ΕFT/tapping. Το ΕFT (Emotional Freedom Techniques) είναι μια σειρά 48 τεχνικών συναισθηματικής απελευθέρωσης, η βασική διαδικασία των οποίων μπορεί να μαθευτεί εύκολα και γρήγορα. Το ΕFT/tapping χρησιμοποιείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο, σε νοσοκομεία, σχολεία αλλά και ατομικά. Έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών καθώς αντιμετωπίζει πλήθος σωματικών, συναισθηματικών και ψυχοσωματικών ζητημάτων που μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετική μορφή αλλά έχουν ως κοινό παρονομαστή το στρες. Η δράση του μπορεί να είναι από απλώς χαλαρωτική έως βαθιά θεραπευτική ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του.


5. Τίτλος: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην
ενίσχυση συνεργασίας σχολείου ? οικογένειας. μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εισηγητές: Φωτεινή Μακράκη – Διαλεκτή Γεραντζή
Εκπαιδευτικοί Γενικής & Ειδικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α/Θμιας & Β/θμιας

Η εμπλοκή των συμμετεχόντων στο βιωματικό εργαστήριο προσδοκάται να ενισχύσει την ετοιμότητά τους στον εντοπισμό εμποδίων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας Σχολείου  Οικογένειας στον προσδιορισμό παραγόντων που συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας Σχολείου ? Οικογένειας, στην προσέγγιση της οπτικής των διακριτών ρόλων και τέλος στην ανάδειξη καλών πρακτικών που ενισχύουν τη συνεργασία Σχολείου  Οικογένειας.


6. Τίτλος:” Συν-οικοδομώντας το σύγχρονο σχολείο

Εισηγητές: Μπαρδάνη Θάλεια -Κοπανιτσάνου Ακριβή
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Μέσω του βιώματος της ομαδικής κατασκευής ενός τρισδιάστατου αντικειμένου- σχολείου, διερχόμενοι τα στάδια από τον οραματισμό, το σχεδιασμό έως την υλοποίησή του, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναγνωρίσουν τη στάση που επιλέγουν στην συν- οικοδόμηση -είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί- και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν. Ταυτόχρονα, θα κληθούν να αναγνωρίσουν τη θέση του άλλου, αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας στην παραγωγή του τελικού έργου, δηλαδή του σύγχρονου σχολείου.


7. Τίτλος: Εκπαίδευση των μαθητών στην ευθύνη και ικανότητα να επιλύουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις

Εισηγητές: Γιώργος Μπάρμπας, Θεοδώρα Σιδηροπούλου
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του εργαστηρίου και βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να αναδείξει την παιδαγωγική σημασία:
α) της μελέτης των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στην ομάδα των συνομηλίκων στο διάλειμμα, δίχως την παρουσία του ενήλικα, των μεταξύ τους συγκρούσεων, καθώς και των κριτηρίων με τα οποία τις επιλύουν, και
β) της αναζήτησης των πιο αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων με τις οποίες μπορούν να υποστηριχτούν οι μαθητές/τριες, ώστε να επιλύουν με δική τους ευθύνη αυτές τις συγκρούσεις με διασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης και του σεβασμού της προσωπικότητας καθενός.


8. Τίτλος: Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας

Εισηγητές: Δήμητρα Πετκοπούλου, Ευθυμία Αρζόγλου
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας

Το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο  Χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας? στηρίζεται στη μεθοδολογία της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας (Non-Directive Intervention ? NDI), που εισήχθη στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τον Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot και εδραιώνεται στην Ελλάδα από τον Κώστα Μπακιρτζή , κλινικό κοινωνικό ψυχολόγο, ψυχοπαιδαγωγό, πρ. αναπληρωτή καθηγητή Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ
Πρόκειται για μια μέθοδο επικοινωνίας που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία από το 1980 στα πεδία της διευκόλυνσης της επικοινωνίας (facilitation), της εμψύχωσης ομάδων, της βιωματικής εκπαίδευσης, της προσωπικής ανάπτυξης, της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, του team-building, της δυναμικής των ομάδων, της επίλυσης συγκρούσεων κ.α.
Η κύρια αρχή της μεθοδολογίας της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας μπορεί να συμπυκνωθεί στο τρίπτυχο Ακούω- Προτείνω- Συνοδεύω (Lobrot, Μπακιρτζής), όπου κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας ο ο διευκολυντής/εμψυχωτής NDI ακούει ενεργητικά το πρόσωπο / την ομάδα χρησιμοποιώντας επαναδιατύπωση (reformulation) με ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή (unconditional positive regard) και ενσυναίσθηση (empathy), επιδιώκοντας να ανιχνεύσει τις επιθυμίες τους (desires).

9. Τίτλος: Γίνε ο καλύτερος δάσκαλος του παιδιού σου παίζοντας!!!

Εισηγητές: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΟΛΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
Συμμετέχοντες: Γονείς Α΄Θμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του εργαστηρίου, που αφορά γονείς παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, πέρα από μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση, θα είναι να τονισθεί, η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και πως μέσω αυτού η διαδικασία της μάθησης μπορεί να είναι δημιουργική και εποικοδομητική, για όλη την οικογένεια. Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο, θα παρουσιασθούν δραστηριότητες που ενισχύουν όλους τους αναπτυξιακούς τομείς των παιδιών και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο με τα παιδιά τους, πώς να αναπτύσσουν αντικειμενικές προσδοκίες και πώς να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές-συναισθηματικές τους δεξιότητες.


10. Τίτλος: Διαπολιτισμική προσέγγιση των οικογενειών των μαθητών.

Εισηγητές: Βιργινία Πολίτη
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής & Ειδικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιας

Το σχολείο ως «μικρογραφία της κοινωνίας» τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο εκπαιδευτικής λειτουργίας με τη συμμετοχή πολιτισμών που δεν είναι τόσο οικείοι στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Πως μπορούν να ανταπεξέρθουν οι παιδαγωγοί σε αυτές τις προκλήσεις και πως μπορούν να προσεγγίσουν τις οικογένειες των πολυπολιτισμικών μαθητών?

 

11. Τίτλος: Βιωματική ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας Και Αλληλεπίδρασης Στο «Τρίγωνο» Παιδιού- Γονέα-
Εκπαιδευτικού: Το Παράδειγμα Εφαρμογής του TiPIS.

Εισηγητές: Σέμκου Αντωνία -Παπαευαγγέλου Αντωνία
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Και Γονείς Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιασ

Στο χώρο της εκπαίδευσης συχνά προκύπτουν προκλήσεις στη σχέση παιδιού-γονέα- εκπαιδευτικού όπως για παράδειγμα «τι δεξιότητες χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να έχει θερμή, συνεργατική σχέση με ένα παιδί και τον γονιό του;» ή «πώς μπορεί ένας γονέας να ενισχύσει τη σχέση με το παιδί του κατά τη διαδικασία της καθημερινής μελέτης;» ή ακόμα «πως μπορεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των τριών μερών παιδί-γονέας-σχολείο;».
Στα πλαίσια, λοιπόν, της αυτοπαρατήρησης και ενίσχυσης πρώτα των δικών μας δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία εφαρμογής βιωματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων (π.χ. πρόγραμμα PCIT), προχωρήσαμε στην σχεδίαση και εφαρμογή ενός νέου προσωποκεντρικού προγράμματος θετικής αλληλεπίδρασης, με την ονομασία TiPIS (Training in Positive Interaction Skills), το οποίο και εφαρμόζουμε στη σχέση γονέα-παιδιού τα τελευταία χρόνια στο ΚΟΚΕΨΥΠΕ (πρώην Ιατροπαιδαγωγικό) του Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου. Οι συνεδρίες στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση των γονέων στις θετικές δεξιότητες επικοινωνίας και στον θετικό τρόπο χρήσης ερωτήσεων και ορίων, αλλά και στην ενίσχυση του δεσμού γονέα-παιδιού.
Στο εργαστήριο λοιπόν θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο να λειτουργήσει ως παράδειγμα ενδυνάμωσης θετικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των εμπλεκομένων στην σχολική καθημερινότητα (εκπαιδευτικών, γονέων). Η ενεργή συμμετοχή είναι απαραίτητη καθώς οι συμμετέχοντες θα εργαστούν τόσο ατομικά όσο και σε μικρές ομάδες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και τεχνικές ανάλυσης βίντεο.

 

12. Τίτλος: Η μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και η συμβουλευτική των γονέων τους

Εισηγητές: Τοκμακίδου Ελπίδα – Βέλκου Κυριακή

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την οπτική της οικοσυστημικής προσέγγισης (Bronfenbrenner, 1996), κατά την εξελισσόμενη διαδικασία της μετάβασης ενός παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι εν δυνάμει σχέσεις μεταξύ σχολείου, νηπιαγωγείου και οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και οι ταυτόχρονες επιδράσεις από τα επιμέρους υποσυστήματα χώρου, καθώς συμμετέχουν από κοινού στις μεταβατικές διαδικασίες (Nickel,1990, Neuman, 2002). Η αναγνώριση των γονέων

ως πρώτων παιδαγωγών των παιδιών τους και απαραίτητων ετέρων στην εκπαίδευσή τους (Seefeldt et al., 1998:339) οδηγεί στο συμπέρασμα πως η οποιαδήποτε προετοιμασία δεν πρέπει να αφορά μόνο στα παιδιά. Με την είσοδό τους στο σχολείο εξακολουθούν να είναι μέλη ενός οικογενειακού περιβάλλοντος με συγκεκριμένους ρόλους σε αυτό και έτσι οι όποιες αλλαγές επηρεάζουν όλη την οικογένεια (Βρυνιώτη, 2007:67). Με αυτή την προοπτική η εστίαση στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου κατά τη μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ασκούν κάποια επίδραση στη μεταβατική διαδικασία.

 

 


 

 

13. Τίτλος: Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών
Εισηγητές: Χρήστος Τράντης
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής Όλων Των Ειδικοτήτων Α΄Θμιας & Β/θμιασ

Το «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών» (ΣΣΠΘΣ) αποσκοπεί, ακριβώς, στη βελτίωση τέτοιων φαινομένων, προβάλλοντας και ενισχύοντας τη θετική συμπεριφορά. Η βασική σκέψη του προγράμματος είναι απλή. Αντί να ελέγχεται ένας μαθητής που αποκλίνει από τις σχολικές αξίες και κοινωνικές δεξιότητες, επιβραβεύεται ο μαθητής που διατηρεί θετική στάση απέναντι στις σχολικές αξίες και τις κοινωνικές δεξιότητες. Πρόκειται δηλ. για ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διαχείρισης μαθητικής συμπεριφοράς με έμφαση στη διδασκαλία και διατήρηση των κοινωνικών συμπεριφορών που ακολουθούν τις σχολικές αξίες, στην υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και στη δημιουργία, εν τέλει, ενός σχολικού περιβάλλοντος αποδοχής, υπευθυνότητας και σεβασμού.

Βιωματικα εργαστήρια συνοπτικά

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024