27052017Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Μαϊ 2017

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών-ωρομισθίων από τους κλάδους του ΕΕΠ και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 ΕΒΠ για τις δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικ. υποστήριξη μαθητών σχολείων Γεν Παιδείας) για το σχ. έτος 2017-18

eidikiagogi02

 

Παρακαλούμε να διαβαστούν με προσοχή τα συνημμένα αρχεία.

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠ 65475/Δ3/24-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018». (βλ. συνημμένο αρχείο)

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους. Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 28-04-2017, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει την Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει και όχι αργότερα από την Παρασκευή 05 Μαΐου 2017 (βλ. συνημμένο αρχείο).

 

 

 


Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

eep-ebp-17Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής  Αγωγής. Το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε τροποποιήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από την καταγραφή των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών κατά την εκδίκαση ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και μετά από διάλογο με την Ομοσπονδία του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Εν αναμονή της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτίμησής τους και να υποβάλλουν αιτήσεις πρόσληψης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστική προθεσμία, από τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017.

Συνημμένα:
Download this file (ΦΕΚ_1326-Β-2017.pdf)ΦΕΚ_1326-Β-2017.pdf[ ]193 kB

Πρόσληψη ΕΒΠ

eep-ebp

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨH

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η τοποθέτηση υποψήφιας αναπληρώτριας κλάδου ΕΒΠ σε Σχολική Μονάδα Γενικής Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι ΕΒΠ

Η υποψήφια αναπληρώτρια της οποίας το όνομα αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1) καλείται να προσέλθει την

 

 

Δευτέρα 20/02/2017

 

 1. Στο γραφείο της  αντίστοιχης αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής της στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: η υποψήφια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 1. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 3. Ταυτότητα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
Συνημμένα:
Download this file (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf)3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf[ ]374 kB

Πρόσληψη αναπληρώτριας Ειδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ23 σε ΚΕΔΔΥ

eep-ebp

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη αναπληρώτριας  ΕΙΔΙΚΟΥ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΠΕ23 σε  ΚΕΔΔΥ.

 1. Η υποψήφια αναπληρώτρια το όνομα της οποίας αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο (4784 ΩΖ5Σ4653ΠΣ-ΑΨ6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΠΕ23 5001982) να προσέλθει την Δευτέρα 06-03-2017, στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση εργασίας.
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η υποψήφια αναπληρώτρια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ  έγγαμους/μες)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναζήτηση υποψήφιων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας

eep-ebp

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναζήτηση υποψήφιων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας


Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές οριστικού πίνακα του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν, και επιθυμούν να προσληφθούν για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, να επικοινωνήσουν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 2310474834.
Τα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών μονάδων εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα «2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ25_ΣΧ. ΝΟΣ. ΠΔΚΜ.doc»

Πρόσληψη αναπληρώτριας Ειδικού Eκαπιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ30 σε ΚΕΔΔΥ

eep-ebp

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη αναπληρώτριας  ΕΙΔΙΚΟΥ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΠΕ30 σε  ΚΕΔΔΥ.

 1. Η υποψήφια αναπληρώτρια το όνομα της οποίας αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο (4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf) να προσέλθει  την Τετάρτη 01-03-2017, στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση εργασίας.
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η υποψήφια αναπληρώτρια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ  έγγαμους/μες)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

 

Συνημμένα:
Download this file (4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf)4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf[ ]373 kB

Προσλήψεις ΕΒΠ

eidikiagogi02

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπάιδευσης.

Υποψήφιοι ΕΒΠ

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο (1927 789A4653ΠΣ-45Ψ) καλούνται να προσέλθουν την

Τετάρτη 01/02/2017:

 1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 1. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 3. Ταυτότητα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Συνημμένα:
Download this file (1927 789Α4653ΠΣ-45Ψ.pdf)1927 789Α4653ΠΣ-45Ψ.pdf[ ]397 kB

Προσλήψεις ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών

eep-ebp

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ 25 ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ) καλούνται να προσέλθουν την
Τετάρτη 22-02-2017 :

 1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 1. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1.  Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 2.  Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 3.  Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 4.  Ταυτότητα
 5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 6.  Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 7.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Συνημμένα:
Download this file (3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ.pdf)3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ.pdf[ ]377 kB

Δήλωση προτίμησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

eep-ebp

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25-01-2017
Δήλωση προτίμησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής για στήριξη μαθητών. 

Καλούνται οι υποψήφιοι του οριστικού πίνακα των υποψηφίων του κλάδου ΕΒΠ, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί και δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη και βρίσκονται στον οριστικό πίνακα με σειρά κατάταξης έως το Νο 275:

1. Να συμπληρώσουν με σειρά προτίμησής τους τις σχολικές μονάδες με ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗσύμφωνα με την (Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίου-Ιούλιος 2016),   στο συνημμένο πίνακα «ΕΒΠ_ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. pdf» και να την υπογράψουν.

2. Να καταθέσουν τη δήλωση προτίμησης από σήμερα Τετάρτη 25/01/2017 έως και την Παρασκευή 27/01/2017 με έναν και μόνο από τους παρακάτω τρόπους:

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 από 08.00 έως 15.00

ή εναλλακτικά

β) με fax στον αριθμό 2310474328

ή εναλλακτικά

γ) με email στο kmakedpde@sch.gr αφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους,

Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

Β) ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σε περίπτωση ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης πρόσληψης (συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc») από σήμερα Τετάρτη 25/01/2017 έως και την Παρασκευή 27/01/2017 και ώρα 12:00:

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

ή εναλλακτικά

β) με fax στον αριθμό 2310474328