26072017Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουλ 2017

Βεβαιώσεις εργοδότη για ένσημα Μαΐου - Ιουνίου 2017 αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΕΔΔΥ

eidikiagogi2

 

Ενημερώνουμε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υπηρέτησαν ως αναπληρωτές σε ΚΕΔΔΥ της  αρμοδιότητάς μας,  ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των προσωρινών βεβαιώσεων  εργοδότη (ενσήμων του τελευταίου διμήνου) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν :

 1. Να τις παραλάβουν  αυτοπρόσωπος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 2. Να τις παραλάβουν με το ταχυδρομείο, για όσους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημά τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο να αναγράφονται   τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ταχ. κώδικας)

Πληροφορίες : Στεφανόπουλος Παναγιώτης  2310474823


Επικαιροποίηση των προτιμήσεων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

eep-ebp

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΟΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους (και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ) μπορούν να υποβάλλουν στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας το αντίστοιχο για τον κλάδο τους συνημμένο αρχείο («ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΕΕΠ.docx» ή «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΕΒΠ.docx») συμπληρωμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Οι ήδη υποβληθείσες προτιμήσεις με την αρχική αίτηση του κάθε υποψηφίου (με αλφαβητική σειρά ανά κλάδο), αναρτώνται στα συνημμένα αρχεία  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΕΠ.xls» και «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΒΠ.xls»

 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από ΤΡΙΤΗ 20/06/2017 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017
 • ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: (ένας από τους τρεις):

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 από 08.00 έως 15.00

ή εναλλακτικά

β)  με email στο kmakedpde@sch.grαφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους

ή εναλλακτικά

γ) με fax στον αριθμό 2310474328 

 

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

 • Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
 • Δ/ΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 •  ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΚΕΔΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ

 • ΕΒΠ
 • ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΑ
 • ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ
 • ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Πρόσληψη αναπληρώτριας Ειδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ23 σε ΚΕΔΔΥ

eep-ebp

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη αναπληρώτριας  ΕΙΔΙΚΟΥ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΠΕ23 σε  ΚΕΔΔΥ.

 1. Η υποψήφια αναπληρώτρια το όνομα της οποίας αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο (4784 ΩΖ5Σ4653ΠΣ-ΑΨ6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΠΕ23 5001982) να προσέλθει την Δευτέρα 06-03-2017, στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση εργασίας.
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η υποψήφια αναπληρώτρια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ  έγγαμους/μες)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

eep-ebp

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και ο ενιαίος πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους κλάδου ΕΕΠ και ΕΒΠ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ? αρ. ΥΑ 64055 (ΦΕΚ Β 1326/2017) «Καθορισμός Προϋποθέσεων?.», καθώς και της υπ? αρ. ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στους συνημμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ παρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και η αυτόματη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?..».

Μετά την ανάρτηση των πινάκων η Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορεί να τροποποιήσει τους πίνακες σε καμία περίπτωση παρά μόνο μετά από σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. η οποία εκδίδεται μετά από άσκηση ένστασης των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν δύνανται να επικαιροποιήσουν τη δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου (20/6-30/6), με τρόπο που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

Η κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων θα γίνει μετά την απάντηση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να διαμορφωθούν οι οριστικοί πίνακες.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Κατά των προσωρινών πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερώναπό Πέμπτη 15/06/2017 έως Δευτέρα 19/06/2017.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή .

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ 1-ΕΒΠ και εκδίδει σχετική απόφαση.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόσληψη αναπληρώτριας Ειδικού Eκαπιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ30 σε ΚΕΔΔΥ

eep-ebp

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη αναπληρώτριας  ΕΙΔΙΚΟΥ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΠΕ30 σε  ΚΕΔΔΥ.

 1. Η υποψήφια αναπληρώτρια το όνομα της οποίας αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο (4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf) να προσέλθει  την Τετάρτη 01-03-2017, στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει  τη σχετική σύμβαση εργασίας.
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η υποψήφια αναπληρώτρια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ  έγγαμους/μες)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

 

Συνημμένα:
Download this file (4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf)4127 Ω2ΜΦ4653ΠΣ-ΘΞΚ.pdf[ ]373 kB

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών-ωρομισθίων από τους κλάδους του ΕΕΠ και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 ΕΒΠ για τις δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικ. υποστήριξη μαθητών σχολείων Γεν Παιδείας) για το σχ. έτος 2017-18

eidikiagogi02

 

Παρακαλούμε να διαβαστούν με προσοχή τα συνημμένα αρχεία.

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠ 65475/Δ3/24-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018». (βλ. συνημμένο αρχείο)

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους. Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 28-04-2017, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει την Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει και όχι αργότερα από την Παρασκευή 05 Μαΐου 2017 (βλ. συνημμένο αρχείο).

 

 

 

Προσλήψεις ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών

eep-ebp

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ 25 ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ) καλούνται να προσέλθουν την
Τετάρτη 22-02-2017 :

 1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 1. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1.  Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 2.  Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 3.  Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 4.  Ταυτότητα
 5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 6.  Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 7.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Συνημμένα:
Download this file (3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ.pdf)3599 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ.pdf[ ]377 kB

Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

eep-ebp-17Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής  Αγωγής. Το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε τροποποιήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από την καταγραφή των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών κατά την εκδίκαση ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και μετά από διάλογο με την Ομοσπονδία του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Εν αναμονή της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτίμησής τους και να υποβάλλουν αιτήσεις πρόσληψης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστική προθεσμία, από τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017.

Συνημμένα:
Download this file (ΦΕΚ_1326-Β-2017.pdf)ΦΕΚ_1326-Β-2017.pdf[ ]193 kB

Πρόσληψη ΕΒΠ

eep-ebp

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨH

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η τοποθέτηση υποψήφιας αναπληρώτριας κλάδου ΕΒΠ σε Σχολική Μονάδα Γενικής Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι ΕΒΠ

Η υποψήφια αναπληρώτρια της οποίας το όνομα αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1) καλείται να προσέλθει την

 

 

Δευτέρα 20/02/2017

 

 1. Στο γραφείο της  αντίστοιχης αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής της στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: η υποψήφια θα πρέπει να προσκομίσει σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 1. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 3. Ταυτότητα
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
Συνημμένα:
Download this file (3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf)3349 ΩΧΙ64653ΠΣ-0Ε1.pdf[ ]374 kB