20072017Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 07 Ιουλ 2017

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.  - ΜΟΝΙΜΟΙ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θέση στο Συμβούλιο

Χατζηπέτρου Ελένη

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αϊναλής Απόστολος

Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 Τακτικό μέλος - Αναπληρωτής της Προέδρου, με αναπληρωτή του τον κ. Σάββα Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Γ΄ Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωφελών Περουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Προϊστάμενος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του τον κ. Παπακώστα Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Αντωνιάδης Σπυρίδων

Μόνιμος υπάλληλος κλ. ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης

Τακτικό αιρετό μέλος (εκπρόσωπο των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων) με αναπληρωτή του τον κ. Δόδουρα Σπυρίδωνα, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο κλ. ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄ της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Στρουθοπούλου Μαρία

Μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλ. ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄ - Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Διοικητικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτικό αιρετό μέλος (εκπρόσωπο των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων) - Αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Συμβουλίου, με αναπληρωτή της τον κ. Πασπαλά Μιχαήλ, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

 

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.  - ΙΔΑΧ

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θέση στο Συμβούλιο

 Χατζηπέτρου Ελένη

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αϊναλής Απόστολος

Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 Τακτικό μέλος - Αναπληρωτής της Προέδρου, με αναπληρωτή του τον κ. Σάββα Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Γ΄ Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωφελών Περουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Προϊστάμενος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του τον κ. Παπακώστα Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Γανοπούλου Μαρία

Υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης

Τακτικό αιρετό μέλος (εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) με αναπληρώτρια της την κ. Πουλατογλου Παναγιώτα, υπάλληλο ΙΔΑΧ ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής  Θεσσαλονίκης

Νεραντζά - Κυριακίδου Παρασκευή

Υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης

Τακτικό αιρετό μέλος (εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) - Αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά της την κ. Φωτιάδου Μαρίαυπάλληλο ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής  Θεσσαλονίκης