17012017Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 17 Ιαν 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Τηλ. 2310 474837

Αριθμός Απόφασης Συγκρότησης 193/08-01-2015 (ΑΔΑ: Ω2ΞΡ9-ΣΒΙ)

 

Αριθμός Απόφασης Ανασυγκρότησης 23663 (ΑΔΑ: 721Γ4653ΠΣ-9Σ8)

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαδόπουλος Αριστείδης

Διευθυντής της ΔΠΕ Κιλκίς
Πρόεδρος

Τενεκετζής Κωνσταντίνος

Διευθυντή της ΔΔΕ Σερρών
Αντιπρόεδρος

Πατσίδου-Ηλιάδου Μαρίνα

Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
Τακτικό Μέλος

Αδαμίδου Χριστίνα

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών του ΕΕΕΕΕΚ Ελευθερίου Κορδελιού
Αιρετό Μέλος

Οικονόμου Ιωάννης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του 4ο Ε.Δ.Σ. Θεσ/νίκης
Αιρετό Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

Ασημακοπούλου Ζαχαρούλα

Διευθύντρια της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τσέκου Αικατερίνη

Διευθύντρια της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Παναγιωτίδου Ευδοξία

ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας

Ταχτσίδου Γεωργία

ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Δ.Σ. Γιαννιτσών

Σωτηράκη Ελένη

ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών του Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσ/νίκης

 

Εκπρόσωπος του κλάδου του Ε.Β.Π.: Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει η κ. Αρβανίτη Τριανταφυλλιά του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 του 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας - Χορτιάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν.3699/2008.

Γραμματέας: Μουσιάδου Αναστασία, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Αρνομάλλη Αλεξάνδρα-Ιωάννα, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Λήξη της θητείας: 31/12/2016.