24042018Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 24 Απρ 2018

Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση

prosxolikiΗ Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση, ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, πλέον θα αρχίσει το επόμενο διάστημα να εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στο Νηπιαγωγείο επηρεάζει καθοριστικά τη μετέπειτα ζωή όλων των παιδιών και ιδιαίτερα όσων προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο επηρεάζει θετικά την κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Ανιχνεύει την ύπαρξη προβλημάτων στην κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς και τις μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα με πρώιμη παρέμβαση. Με τον τρόπο αυτό η μετάβαση στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης γίνεται με ομαλό τρόπο και επιτυγχάνοντας καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Η δυναμική που δημιουργεί, βοηθά τα παιδιά στη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική τους καταξίωση.Η 2χρονη φοίτηση των νηπίων 4-6 ετών είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού για δυο χρόνια τα νήπια λαμβάνουν συστηματική εκπαίδευση με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα με κοινωνικο-συναισθηματικούς και μαθησιακούς στόχους, από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Τα οφέλη που λαμβάνουν τα νήπια από την παροχή της 2χρονης εκπαίδευσης λειτουργούν αντισταθμιστικά στα μαθησιακά και κοινωνικο-αναπτυξιακά ελλείμματα που δημιουργούνται από τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, που εκ των πραγμάτων υφίστανται, δρώντας με τον τρόπο αυτό κατά των ανισοτήτων και των κοινωνικών αποκλεισμών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε θετική εισήγηση για του περισσότερους Δήμους της Περιφέρειας και των επτά νομών. Εξαίρεση αποτέλεσαν κάποιοι Δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης σχολικής στέγης. Υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή το 2019-2020, θα έχει λυθεί το πρόβλημα και σε αυτούς τους Δήμους. Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι παραμένουμε συνεπείς με το πάγιο αίτημα και τη θέση του εκπαιδευτικού κόσμου και των οργάνων του για θέσπιση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη και προσεκτική μελέτη για τα αριθμητικά δεδομένα των νηπίων, καθώς επίσης και για το μέγεθος της υλικοτεχνικής υποδομής και των στεγαστικών αναγκών. Τα μεγέθη αυτά θεωρούμε ότι δεν είναι απαγορευτικά για να εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση από την επόμενη κιόλας σχολική χρονιά. Χρειάζεται αγαστή συνεργασία και κατανόηση των αναγκών τόσο από την πλευρά των Δήμων όσο και από την πλευρά της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και των οργάνων της. Επίσης, από την μελέτη των εισηγήσεων των Δημάρχων, διαπιστώσαμε ότι μερικοί από αυτούς εξέφρασαν επιφυλάξεις για το μέτρο της εφαρμογής, προβάλλοντας όμως λόγους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την δυνατότητα των υπαρχουσών δομών να φιλοξενήσουν και να στεγάσουν το σύνολο των μαθητών- νηπίων και των δύο ηλικιών της περιοχής τους.

Το Δημόσιο σχολείο ανοίγεται σε καινούριες ατραπούς και μαζί με άλλα βήματα που έγιναν ως τώρα από το Υπουργείο Παιδείας, όπως λόγου χάρη η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η δημιουργία επιπλέον τμημάτων Ένταξης και τμημάτων Υποδοχής, οι συστηματικές παρεμβάσεις στα ΕΠΑΛ, η έναρξη του θεσμού της Μαθητείας και άλλες πολλές που έπονται το επόμενο διάστημα, θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες δομές που απαιτούνται για να γίνει το σχολείο και η εκπαίδευση εργαστήριο της δημοκρατικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας καλύτερης που όλοι οραματιζόμαστε.

   Περιφερειακή Διεύθυνση                                                                                                                                                                                                                                                                        Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης                                                         Κεντρικής Μακεδονίας                                                      


Μήνυμα για τα τρία χρόνια ανάληψης της Διεύθυνσης της ΠΔΕ

kmaked-map

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Χριστός Ανέστη,

Στις 16 Απριλίου 2018 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μου, ως Διευθυντής, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Σε όλο αυτό το διάστημα πάσχισα και πασχίζω να ασκήσω το παιδαγωγικό και διοικητικό μου έργο με συνέπεια, καθώς και με δημοκρατικό και αξιοκρατικό τρόπο. Μέριμνα μου αποτέλεσε η προσπάθειά μου, ώστε οι συνάδελφοι να νιώθουν ασφαλείς στο σπουδαίο λειτούργημα που επιτελούν και στα πλαίσια των δυνατοτήτων, που μου προσφέρει η θέση μου, είναι να μην αδικήσω κάποιον και ταυτόχρονα να συμπαρασταθώ με όλες μου τις δυνάμεις και να δώσω λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν. Ταυτόχρονα, μέσα στον χρόνο αυτό, επισκέφθηκα αρκετές φορές τους επτά νομούς της αρμοδιότητάς μου και όσα σχολεία μου επέτρεπαν οι δυνάμεις μου, προκειμένου να είμαι κοντά στους εκπαιδευτικούς και στα προβλήματα που εγκύπτουν στην καθημερινή μάχη που δίνουν. Επίσης, κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν, κάλεσα πολλές φορές τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στο γραφείο μου, ώστε από κοινού να εντοπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να δίνω λύσεις στο βαθμό που με αφορούσαν. Πολλές φορές επισκέφθηκα σχολεία που αντιμετώπιζαν κτηριακά προβλήματα και ενήργησα επανειλημμένα, προκειμένου να λυθεί το χρόνιο αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τη σχολική κοινότητα. Ακόμα, συνέργησα αποφασιστικά στο να πραγματοποιηθούν συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, που σκοπό είχαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους στην καθημερινή διδακτική πράξη. Παράλληλα, για την πιο εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας έδωσα προτεραιότητα στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής, στην εισαγωγή νέας εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την καταγραφή των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την απλοποίηση των διοικητικών εργασιών με απώτερο στόχο την πιστοποίηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

Τα δύσκολα αυτά χρόνια που βιώνει η πατρίδα μας, χρειάζεται ο καθένας μας, από το δικό του μετερίζι, να υπερβαίνει τον εαυτό του, ιδιαίτερα εμείς που υπηρετούμε την Παιδεία. Διότι το σχολείο αποτελεί τη θρυαλλίδα εκείνη που θα αλλάξει την κοινωνία μας προς το καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Σας βεβαιώνω ότι, όσο θα βρίσκομαι σε αυτή την θέση, θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατόν, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ελεύθεροι και να εξασκούν την παιδαγωγική και διδακτική τους ικανότητα με αξιοσύνη, πιστεύοντας στον εαυτό τους και στην επάρκειά τους. Όσο θα εξασκώ τα καθήκοντα αυτά, η δημοκρατική και δίκαιη ευαισθησία μου θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητά μου, παλεύοντας για το καλό των παιδιών και των εκπαιδευτικών και, εν τέλει, για την ίδια την πατρίδα μας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής                                                                                  

Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

Γεωλόγος-Θεολόγος

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (2015-18)

 EPAL-logo

Για τη σημερινή ηγεσία του η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για την ουσιαστική της αναβάθμιση. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες ώστε να αναθεωρηθούν ριζικά οι εκπαιδευτικές πολιτικές του παρελθόντος, που είχαν οδηγήσει σε σταδιακή απαξίωση την ΕΕΚ.

 

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση (2013) που οδήγησε στη διαθεσιμότητα χιλιάδες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, αποδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους και στερώντας από τους μαθητές/-τριες την πρόσβαση σε ποιοτικά αναβαθμισμένη παιδεία. Με σεβασμό, λοιπόν, στο ανθρώπινο δυναμικό το Υπουργείο:

α) επανέφερε τους 2500 εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ? απόλυσης,

β) επαναλειτούργησε όλες τις καταργημένες ειδικότητες και τομείς στα ΕΠΑΛ και

γ) άλλαξε τους σχεδιασμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων να οδηγήσουν τους νέους μας στην πρόωρη κατάρτιση από την ηλικία των 15 ετών, καταργώντας την αποτυχημένη εκπαιδευτικά δομή των ΣΕΚ με τις οποίες προβλέπονταν πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και μαθητεία ανηλίκων μαθητών.

 

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Παράλληλα, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε ένας λεπτομερής Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία, με στόχο να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της ΕΕΚ ώστε να συναντά την αποδοχή γονέων, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν, στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους της, στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος μας είναι η ΕΕΚ να καταστεί από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια συνειδητή επιλογή για τους μαθητές/τριες και τους νέους κι ως προς αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Με συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας το 2016, εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της μαθητείας, αλλά πρωτίστως για τη συνολική αναβάθμιση της ΕΕΚ, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ ανταποκρίνεται και συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της UNESCO ως προς τους:

 • στόχους 4 εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προαγωγή ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους (Δράση 1: Διακυβέρνηση Συστημάτων ΕΕΚ και Υιοθέτηση Συστήματος Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕΚ, Δράση Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ., Δράση 3: Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας, Δράση 4: Ενίσχυση της Διασύνδεσης της ΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνία, Δράση 5: Αναβάθμιση της Ποιότητας της ΕΕΚ, Δράση 9: Ενίσχυση Υψηλού επιπέδου ΕΕΚ, , Δράση 10: Διασφάλιση Βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών στις δημόσιες δομές της ΕΕΚ)
 • στόχους 8 Προαγωγή της διαρκής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και της πλήρης απασχόλησης και αξιοπρεπής εργασίας για όλους (Δράση 6: Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ, Δράση 7: Ενίσχυση της Διαπερατότητας και της Διασυνοριακής Κινητικότητας στην ΕΕΚ, Δράση 8: Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ)

Γ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)

Με τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. εξασφαλίζεται στους μαθητές η παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχεται, δηλαδή η ενιαία βάση, όπου ο μαθητής διαμορφώνει την επιλογή του ως προς την ειδικότητα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. Για το λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/-τριών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους) καθώς και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

- Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7 ώρες) και μαθήματα επιλογής (τεχνολογικά? επαγγελματικά, 6 ώρες), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικέςεπιλογές τους.

- Στη Β΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά ? επαγγελματικά μαθήματα (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει.

- Στη Γ΄ ΤΑΞΗ προσφέρονται συνολικά 35 ειδικότητες, οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν μια από αυτές πουπεριλαμβάνονται στον τομέα σπουδών της επιλογής τους και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).

 

 

- Οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. είναι:

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας ?Ξυλογλυπτική

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

6. Τομέας Μηχανολογίας

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

7. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

8. Τομέας Πληροφορικής

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

9. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

Επίσης στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν, αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας (23 ώρες στη Β΄ τάξη και 23 ώρες στη Γ΄ τάξη), να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.

 

Δ. Διεύρυνση των εκπαιδευτικών και εργασιακών δυνατοτήτων μετά την αποφοίτηση από τα ΕΠΑ.Λ.:

 1. Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας στην επαγγελματική ειδικότητα που έλαβε πτυχίο.

Συνέχιση των σπουδών σε αντίστοιχους τομείς στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα ΤΕΙ εισάγονταισε ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. (με κατώτατο πλαφόν το 20%) και στα Πανεπιστήμια σε ειδικό ποσοστό, που από το σχολικό έτος 2017-18 γίνεται 5%, των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων. (Για τη φετινή σχολική χρονιά στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ποσοστό των θέσεων θα είναι 10%). Επίσης οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε κοινή ομάδα σχολών (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Στρατιωτικές) ανεξάρτητα του τομέα αποφοίτησής τους. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ επαναφέραμε το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον θέσεων στα ΤΕΙ, που είχε καταργηθεί το 2013, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής στους απόφοιτους των εσπερινών να διαγωνιστούν μαζί με τους απόφοιτους των ημερησίων. Έτσι για πρώτη φορά μπορούν να εισαχθούν και σε πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές.

2.Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ στην ίδια (για 3 εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για 5 εξάμηνα) όπου επίσης με εξετάσεις πιστοποίησης αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

3.Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα σπουδών ή στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογικά μαθήματα (23 ώρες) για απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας.

4. Πρόσβαση σε 2ετή τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, μόνον για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., χωρίς εξετάσεις με το βαθμό απολυτηρίου και χορήγηση πτυχίου επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

5. Με το νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠ.ΑΛ., οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφενός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του και αφετέρου συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητάς του στο σχολείο.

 

 

ε. αναπτυξη του «μεταλυκειακόΥ έτος  τάξηΣ μαθητείας»

Με το «Μεταλυκειακό Έτος  Τάξη Μαθητείας», που αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.
 2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, χωρίς ηλικιακό φραγμό. Για την διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση κριτηρίων όπως ο τύπος του απολυτηρίου Λυκείου, ο βαθμός πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και η ηλικία. Για την υποβολή αιτήσεων δημοσιοποιούνται προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 3. Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν:
 • Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για 9 μήνες, 4 ημέρες την εβδομάδα και 7 ώρες την ημέρα.

  4. Διεξάγεται βάσει ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή της.
  5. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.
  6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  7. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας, μετά από πιστοποίηση, αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για ο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).
  8. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
 • Με επιτυχία συνεχίζεται για 2η σχολική χρονιά η λειτουργία του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού έτους ? τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με το ν.4386/16.
 • Με την έναρξη νέων τμημάτων από το Δεκέμβριο του 2017, που προστέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα από τον Οκτώβριο τμήματα, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στη β΄ φάση του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Συγκεκριμένα στη β΄ φάση εφαρμογής του θεσμού παρουσιάζεται αύξηση:

Α. Στις ειδικότητες που εντάχθηκαν, από 7 το σχολ. έτος 2016-17, σε 16 το σχολ. έτος 2017-18.

Β. Στον αριθμό των Επαγγελματικών Λυκείων στα οποία λειτουργούν τμήματα μαθητείας, από 120 το σχολ. έτος 2016-17, σε 187 το σχολ. έτος 2017-18.

Γ. Στον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν, από 180 το σχολ. έτος 2016-17, σε 406 το σχολ. έτος 2017-18.

Δ. Στον αριθμό των μαθητευόμενων αποφοίτων ΕΠΑΛ που εγγράφηκαν για να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό έτος  τάξη μαθητείας, από 1175 το σχολ. έτος 2016-17, σε 3452 το σχολ. έτος 2017-18.

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

ΣΧ.ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΛ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘHTΕΥΟΜΕΝΟΙ,ΕΣ

2016-17

7

120

180

1175

2017-18

16

187

406

3452

ΔΙΑΦΟΡΑ

+129%

+56%

+126%

+194%

 • Ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του νέου θεσμού είναι το γεγονός πως τον έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Θετικά επίσης είναι τα πρώτα σχόλια για το θεσμό από δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, ιδιώτες εργοδότες και κοινωνικούς φορείς.
 • Πραγματοποιήθηκαν επίσης 3 πιλοτικά προγράμματα μαθητείας σε ΕΠΑΛ της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης.
 • Παράλληλα ολοκληρώθηκαν 16 προγράμματα σπουδών για τη μαθητεία και προχωράμε στην σύνταξη προγραμμάτων για όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και στο σχεδιασμό των διαδικασιών πιστοποίησης των αποφοίτων της τάξης μαθητείας, καθώς και στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στη μαθητεία.
 • Σχεδιάζεται η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στη μαθητεία, μέσα από την πράξη του ΕΣΠΑ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», συνολικού προϋπολογισμού 0,917 εκατ. Ευρώ.
 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας (logos) Λογότυπος (logo) Επιλέγω ΕΠΑΛ και Μαθητεία

Τέλος σχεδιάζουμε προγράμματα τοπικών συμπράξεων με επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

Η υλοποίηση της μαθητείας έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 30.270.282  για δύο χρόνια με προοπτική παράτασης μέχρι το 2023.

 

ΣΤ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)

Από τη σχολική χρονιά 2017-18 εξελίσσεται μια φιλόδοξη δράση που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Η δράση αυτή ξεκίνησε φέτος σε 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. και από την επόμενη χρονιά θα γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΠΑ.Λ. και τη βελτίωση της εικόνας του στην κοινωνία και τους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:

1. Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.

2. Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής. Ήδη έχουν προσληφθεί 107 ψυχολόγοι για τη σχολική χρονιά 2017-18.

3. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.

4. Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

5. Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις γίνεται μία προσπάθεια να ενισχυθεί το αίσθημα ότι οι σχολικές μονάδες των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι απομονωμένες αλλά αποτελούν τμήμα μιας ενεργού εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον με αυτές τις δράσεις ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 26.276.376,00  για 4 σχολικά έτη με προοπτική συνέχισης μέχρι το 2023.

Το ΙΕΠ αποτελεί τον ένα από τους τρεις δυνητικούς δικαιούχους στην πρόσκληση για την υλοποίηση της Δράσης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ», κατά το μέρος που αφορά στην υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα αυτό.

 

Ζ. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΏΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε ήδη ο σχεδιασμός των μεταβατικών προγραμμάτων για όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ και τα ημερήσια σχολεία λειτουργούν από το σχολικό έτος 2017-18 και στις τρεις τάξεις με τη νέα δομή, ενώ στα εσπερινά η Δ΄ τάξη από τη σχολική χρονιά 2018-19.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών προωθούμε την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑΛ, τη συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού (εργαστηριακοί οδηγοί, βιβλία) και τη σχετική επιμόρφωση σε αυτά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ.

         Το ΙΕΠ αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο της πρόσκλησης και της αντίστοιχης Πράξης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» συνολικού προϋπολογισμού έως 12.530.000 .

Στην πράξη αυτή περιλαμβάνονται οι δράσεις εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα Σπουδών, διδακτικά πακέτα) για τα Επαγγελματικά Λύκεια και το Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας, σύμφωνα με το Ν. 4386/2016, όπως ισχύει. Επίσης, στην ίδια Πράξη προβλέπεται προϋπολογισμός και για τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού σχετικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά πακέτα. Το Τεχνικό Δελτίο της Προτεινόμενης Πράξης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αφορά στην εκπόνηση 336 πακέτων εκπαιδευτικού και αντίστοιχου επιμορφωτικού υλικού. Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, μαζί με τις προτεινόμενες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα έχει κατατεθεί από 28/2/2018 στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του ΙΕΠ θα ληφθεί μέριμνα, ώστε η εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4327/2015 και Ν. 4386/2016, όπως ισχύουν, Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ, λοιπές συναφείς διατάξεις). Η εκπόνηση του σχετικού επιμορφωτικού υλικού θα βασιστεί στο μοντέλο της ασύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

 

Η. ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Β΄ 771, 5/3/18), αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή γίνεται αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά προηγείται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. από την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών/τριών του νέου συστήματος (νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4386/2016), οι οποίοι θα αποκτήσουν πτυχίο τον Ιούνιο του 2018.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του νόμου 3475 του 2006 αποδόθηκαν το 2016 με Υ.Α. του τότε Υπουργού Νίκου Φίλη (ΦΕΚ 513/Β/29-02-2016 και ΦΕΚ 2670/Β/26-08-2016) και τα επαγγελματικά δικαιώματα του νόμου 4186 του 2013 αποδόθηκαν το 2017 με Υ.Α. του Υφυπουργού Δημήτρη Μπαξεβανάκη (ΦΕΚ 210/Β/30-01-2017).

Θα συνεχίσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων και σε ειδικότητες στις οποίες δεν είχαν ποτέ αποδοθεί.

 

Θ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σπουδών και του τεχνολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποιεί διά μέσου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του τομεακού ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ πρόγραμμα προμηθειών τεχνολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού, το κόστος του οποίου έχει προϋπολογισμό τα 23.750.951, για όλες τις μονάδες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΙΕΚ).

Η αναβάθμιση του τεχνολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών δομών είναι ένα ακόμη μέτρο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της προσαρμογή της στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων της ΕΕΚ.

 

Ι. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_EPAL_LOGO.jpg

 • Σχεδιασμός αφισών- φυλλαδίων για τη νέα δομή των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τις εκπαιδευτικές και εργασιακές δυνατότητες των αποφοίτων τους http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_02_18_EXOFYLLO_EPILEGO_EPAL.jpg
 • Εκτύπωση και αποστολή αφισών στις σχολικές μονάδες
 • Δημιουργία διαφημιστικού τηλεοπτικού και ηχητικού σποτ για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των μαθητών/ αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

Οπτικοακουστικό μήνυμα Επιλέγω ΕΠΑ.Λ. https://www.youtube.com/watch?v=Wuuh2ZOL_Bg

Οπτικοακουστικό μήνυμα Μαθητεία  https://www.youtube.com/watch?v=04LS8RZclD0

 • Συνεργασία του Γραφείου Υφυπουργού με τη Διοίκηση των Σταθερών Συγκοινωνιών ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

  Στο πλαίσιο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης η συνεργασία υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: α) Ιούνιος 2017- 2018 Προβολή από οθόνες των σταθμών μετρό και ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, αλλά και εντός των οχημάτων τραμ των εικαστικών "Επιλέγω ΕΠΑΛ" και "Τάξη Μαθητείας", β) Αύγουστος 2017- Φεβρουάριος 2018 Ανάρτηση αφισών μεγάλης διάστασης σε 31 πλαίσια σε 17 σταθμούς Μετρό για την εστιασμένη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, γ) Αξιοποίηση του εκθεσιακού χώρου πολλαπλών χρήσεων στο Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ για τη διοργάνωση της Έκθεσης μαθητικών έργων των Επαγγελματικών Λυκείων Αττικής με στόχο την ανάδειξη των τομέων και ειδικοτήτων που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ.

  • Εμπλουτισμός ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ και αποστολή πληροφοριακού υλικού σε ψηφιακή μορφή για την αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων

  www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/Ypostiriktiko_Yliko_Psifiaki_Morfi.doc

  στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων μαθητών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για την ενημέρωση αναφορικά με το Επαγγελματικό Λύκειο.

  • Δελτία Τύπου - Ομιλίες σε εκδηλώσεις - Συστηματική δημοσιοποίηση στα ενημερωτικά εκπαιδευτικά δίκτυα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης
  • Επισκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας και της επιτελικής ομάδας της ΕΕΚ του ΥΠΠΕΘ σε Επαγγελματικά Λύκεια, Εργαστηριακά Κέντρα, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια ΙΕΚ, Συναντήσεις και με Δ/ντες Β?/θμιας Εκπ/σης και Δ/ντες Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης καθώς και με τοπικούς φορείς (Δήμους, Επιμελητήρια). Επισκέψεις σε φορείς δημόσιου τομέα (π.χ. Νοσοκομεία, ΔΕΗ) όπου λειτουργεί τάξη Μαθητείας. Οι επισκέψεις συνδυάζονται με συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
  • Αποστολή επιστολών του Υφυπουργού Παιδείας προς: εκπαιδευτικούς, Δ/ντες ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων για την ενεργό εμπλοκή τους στην αναβάθμιση τόσο των Επαγγελματικών Λυκείων όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με αίσθημα συλλογικής ευθύνης.
  • Αποστολή επιστολών του Υφυπουργού Παιδείας προς φορείς Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη Διάθεση θέσεων Μαθητείας.
  • Διασύνδεση Διοίκησης (ΥΠΠΕΘ, Δ/νσεις Εκπ/σης, Εκπαιδευτικές Δομές) με σχολικές κοινότητες μέσα από έγγραφα που καλούν σε συνεργασίες- Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών/ μαθητών-τριών- Διάχυση στην Τοπική Κοινωνία
  • Δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ μέσα από αναρτήσεις διαφημιστικού εικονιδίου (banners) στον ιστότοπο τηλεοπτικών σταθμών, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς Εθνικής και Τοπικής/ Περιφερειακής Εμβέλειας, συνεντεύξεις του Υφυπουργού σε εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας
  • Διοργάνωση Έκθεσης Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί, 7 έως και 10 Φεβρουαρίου 2018 σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ), που παραχώρησε- στο πλαίσιο κοινωνικής εταιρικής ευθύνης- τον εκθεσιακό χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, εντασσόταν στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναβαθμίσει το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να δημοσιοποιήσει και αναδείξει στο ευρύ κοινό το σύνολο των θεσμικών αλλαγών που υλοποιήθηκαν. 200 μαθητικά εκθέματα, έργα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός από αρκετά επαγγελματικά λύκεια και εργαστηριακά κέντρα του Ν. Αττικής κατανεμημένα σε εννέα εκθεσιακά περίπτερα, τα οποία οργάνωσαν και διακόσμησαν συντονιστές- εκπαιδευτικοί για να απεικονίσουν τους εννέα τομείς και τις 35 ειδικότητες που λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια. Τα εκθέματα συνόδευε πλούσιο οπτικό - ακουστικό υλικό, το οποίο δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες εκπαιδευτικές δράσεις. Έλαβαν μέρος 280 εκπαιδευτικοί από 67 ΕΠΑ.Λ. και ΕΚ της Αττικής. Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 2000 μαθητές και μαθήτριες από 54 σχολεία και ΕΚ συνοδευόμενοι από 165 καθηγητές. Η έκθεση γνωστοποιήθηκε μέσα από ραδιοτηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε κανάλια, ραδιόφωνα και μέσα από την ανάρτηση αφισών σε 17 σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

   Σχεδιάζουμε προς υλοποίηση

   • Ικανοποιώντας το αίτημα του συνόλου των εκπαιδευτικών αλλά και των επισκεπτών (μαθητών - γονέων - εκπαιδευτικών) να επαναληφθεί η έκθεση προγραμματίζονται στο πλαίσιο του θεσμού «Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί» εκθέσεις σε άλλες μεγάλες πόλεις ώστε να είναι δυνατή η πιο στοχευμένη, άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση γονέων, αποφοίτων Γυμνασίων καθώς και μαθητών/-ητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται σε το τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο.
   • Δημιουργία σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση εννέα εκπαιδευτικών βίντεο- όσα και οι Τομείς επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν συνέντευξη εκπαιδευτικών και πλάνα από το σχολικό περιβάλλον και τα οποία βίντεο θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ και θα αποσταλούν σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.
   • Δημιουργία οπτικοακουστικού μηνύματος (σποτ) για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.»
   • Βελτιστοποίηση του ιστότοπου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με εμπλουτισμό ψηφιακού υλικού και αναδιοργάνωση του ήδη υπάρχοντος.
   • Δημιουργία πεδίου στον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ με Συχνές Ερωτήσεις αναφορικά με το θεσμό της Μαθητείας για την πιο άμεση και στοχευμένη ενημέρωση αποφοίτων μαθητών ΕΠΑ.Λ., εργοδοτών Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.

   Παράλληλα προετοιμάζεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός φιλόδοξου προγράμματος ελκυστικότητας για την συνολική προβολή της ΕΕΚ.

   Σύντομα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της πράξης «10.4» θα ενταχθούν και άλλες υποστηρικτικές δράσεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) όπως το πληροφοριακό σύστημα για τη μαθητεία, το σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του μεταλυκειακού έτους, αλλά και πολλές άλλες δράσεις για την ενίσχυση και την επέκταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

   Οι παραπάνω ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων αποτελούν την επιβεβαίωση στην πράξη όσων έχουμε επανειλημμένα διακηρύξει: ότι για τη σημερινή κυβέρνηση η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται και από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για την ουσιαστική της αναβάθμιση.

 

Αθήνα, 3/4/18

Συνημμένα:
Download this file (επαλ-2015-18.docx)ΕΠΑΛ 2015-2018[ ]41 kB

Μήνυμα για το Πάσχα

 StavAnast up-463x348

Η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου οδηγεί στο φως της Ανάστασης. Ο συμβολισμός και η σύνδεσή της με την πορεία και τις δοκιμασίες του κάθε ανθρώπου, με την προσδοκία υπέρβασης των δεινών της ζωής, εκφράζουν το βαθύτερο νόημα της πίστης και της ελπίδας. Το μήνυμα της Ανάστασης παραπέμπει στην αναγέννηση και στην ψυχική ανάταση στο υψηλότερο επίπεδο της ύπαρξης. Το ελπιδοφόρο φως της Ανάστασης ας φέρει σε όλους μας φώτιση, ομόνοια και ομοψυχία. Ας αποτελέσει ευκαιρία για έμπρακτη ενότητα, εμφυσώντας στον καθένα μάς αισιοδοξία και δύναμη.
Αισιοδοξία, προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε όλες τις αντιξοότητες και τα μεγάλα διλήμματα της εποχής μας. Ωστόσο, σήμερα χιλιάδες συνάνθρωποί μας και κυρίως μικρά παιδιά υποφέρουν από τα φρικτά δεινά του πολέμου, από την πείνα και τη φτώχεια. Στις γειτονικές μας χώρες, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν παλεύοντας με τα κύματα και αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο μέσα σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας γι? αυτούς και τις οικογένειές τους. Με αφορμή την εορτή του Πάσχα, ας αντλήσουμε τα βαθύτερα διαχρονικά μηνύματα που στέλνει το σπουδαίο και χαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης, κάνοντας βίωμα στον αγώνα της καθημερινότητάς μας την ειλικρινή και ανιδιοτελή αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την υπομονή, την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη, στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται παραδειγματικά από την πορεία προς τη σταυρική θυσία του Χριστού μέχρι την Ανάσταση.
Εύχομαι υγεία, δύναμη, ειρήνη, πρόοδο, προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό της Περιφέρειάς μας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

AFISAOMOSOSTYISMOUSIKIS

 Ένα καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ο Κόσμος της Μουσικής, Γνωρίζω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ»ξεκίνησε ήδη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.Το πρόγραμμα εκπόνησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετέχουν και υποστηρίζουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μια δημιουργική περιήγηση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που πλαισιώνεται από θεατρικά, μουσικά και εικαστικά δρώμενα και απευθύνεται, σε πρώτη φάση, σε μαθητές/τριες Γυμνασίου. Έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν την αξία της μουσικής μέσα σε ένα χώρο πολιτισμού, να λειτουργήσουν δημιουργικά και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

 Μια συναρπαστική διαδρομή ξεκινά από τον εξωτερικό χώρο του Μεγάρου (κτίριο Μ1), περνά από τα φουαγιέ και την πλατεία, ανεβαίνει στη σκηνή αλλά και στα παρασκήνια και βυθίζεται στα άδυτα του θεάτρου, όπως στο βεστιάριο και το ραφείο, για να καταλήξει στην αίθουσα δοκιμών της συμφωνικής ορχήστρας νέων ?MOYSA? και στο φουαγιέ του κτιρίου Μ2 με θέα τη θάλασσα και τις πλαγιές του Ολύμπου. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης περιγράφεται με λεπτομέρειες η λειτουργικότητα των χώρων και παράλληλα ξετυλίγεται ως θεατρικό δρώμενο ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασιών οι μαθητές/τριες με φύλλα εργασίας, παιχνίδια ρόλων και βιωματικές τεχνικές μάθησης γνωρίζουν και εξοικειώνονται με τις έννοιες της συμφωνικής ορχήστρας, της όπερας, καθώς και με σύγχρονες μουσικές συνθέσεις και εικαστικά έργα που οι δημιουργοί τους έχουν εμπνευστεί από τον παραπάνω μύθο. Εκφράζονται εικαστικά και δημιουργούν, πάντοτε με αφορμή τα δρώμενα και τα διάφορα ακούσματα που συναντούν. Μέσα από την κατάδυση στα ενδότερα του θεάτρου και της μουσικής, βγαίνουν ξανά έξω στο φως σοφότεροι και εσωτερικά πλουσιότεροι.

 

 

Εποπτεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 Μαρία Συργιάννη, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 Νικόλαος Ακριτίδης, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης

 Σχεδιασμός - Οργάνωση Εφαρμογή Προγράμματος

 Ευαγγελία Βόλνα, Φιλόλογος

 Γεωργία-Μαρία Τσερπέ, Σχολική Σύμβουλος Μουσικών

 Ελένη Κάρτσακα, Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

 Γιώργος Λαδόπουλος, Θεολόγος

 Ιόλη Πολυδωρίδου, Φιλόλογος

 Θωμάς Αγοραστούδης, Πληροφορικός

 Μόνικα Αϊβάζογλου, Σκηνοθέτης

 Τάσος Ροδοβίτης, Ηθοποιός Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

 Κική Στρατάκη, Ηθοποιός Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

 Αλεξία Βαλταδώρου, Γραφίστρια

 Εργαστήρια: ΑΠΘ, Σχολή Καλών Τεχνών: Τμήμα Μουσικών Σπουδών,Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Εγκαταστάσεις/τεχνική υποστήριξη: ΟΜΜΘ

 Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

 Ημερομηνίες διεξαγωγής: 23, 28-30/3, 17/4, 19-20/4, 3/5, 15-18/5, 22/4-25/4, 29-31/5/2018, ώρα 10:00.

 Αιτήσεις συμμετοχής και λεπτομέρειες: στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας kmaked.gr

 Υπεύθυνη επικοινωνίας και συντονίστρια του προγράμματος: Ευαγγελία Βόλνα, τηλ. 2310 474810, e-mail: kmakedmegaro@gmail.com

 

Επίσκεψη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στον Πολύγυρο και την Ιερισσό

IMG 2566

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, συνοδευόμενος από την κ. Τσέκου Αικατερίνη, Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, καθώς επίσης και από την Ελένη Μπαρμπουνάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και Πέτρο Κωνσταντινίδη, Πολιτικό Μηχανικό, υπαλλήλους της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν τον Πολύγυρο και την Ιερισσό Χαλκιδικής.

Στον Πολύγυρο επισκέφθηκαν το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πολυγύρου και συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό, αρμόδιο σε θέματα παιδείας, και τον Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Λαφαζάνη. Συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πολυγύρου και συμφωνήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α.

Στην Ιερισσό συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Ζουμπά και συζήτησαν το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Ιερισσού. Ο κ. Γεώργιος Ζουμπάς υπέβαλε αίτημα χορήγησης σύμφωνης γνώμης σκοπιμότητας ανέγερσης νέου διδακτηρίου για το ΓΕΛ Ιερισσού, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περιοδεία του Υπουργού Παιδείας στο Κιλκίς

κιλκι

Ο υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας κ. Γιώργο Αγγελόπουλο, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του νέου κτηρίου του ΤΕΙ Κιλκίς. Παρότι η κατασκευή του κτηρίου είχε ολοκληρωθεί πριν από έξι χρόνια, το κτήριο δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Φέτος για πρώτη χρονιά στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης δέχθηκε τους φοιτητές του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης. Είναι ένα τμήμα που στεγάζεται στο Κιλκίς και ανήκει διοικητικά στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση που είχε ο υπουργός με τον Πρύτανη κ. Χασάπη Δημήτριο και τους καθηγητές του τμήματος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών με τη δημιουργία νέων τμημάτων, τη στελέχωση τους με προσωπικό και την αναβάθμιση του στο πλαίσιο των αλλαγών στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποφασίστηκε η στελέχωση του τμήματος με δυο επιπλέον καθηγητές, με προοπτική την αύξηση τους σε επόμενο στάδιο.

Στη συνέχεια ο κ. Γαβρόγλου με το επιτελείο του,  μαζί με τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ανανιάδη, τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης κ. Αριστείδη Παπαδόπουλο και τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς κ. Κώστα Αθανασόπουλο, επισκέφτηκαν το σχολικό συγκρότημα του 3ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου στην πόλη του Κιλκίς. Ο υπουργός μίλησε με μαθητές του σχολείου και γονείς και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Τ.Υ. Προσφύγων. Εκεί ξεναγήθηκε στους χώρους του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς όπου εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών  και συνομίλησε μαζί τους. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων, τους διορισμούς, τις αποσπάσεις και άλλα ζητήματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Φεύγοντας υποσχέθηκε να δοθούν 200.000 Ευρώ για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εφόσον οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κιλκίς προβούν στις απαραίτητες μελέτες.

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Δήμου Κιλκίς. Τα στελέχη της εκπαίδευσης συζήτησαν με το Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σισμανίδη και τους αρμόδιους αντιδημάρχους θέματα που αφορούν στη σχολική στέγη, στις συντηρήσεις των σχολείων και στη δυνατότητα εφαρμογής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Δήμο Κιλκίς

Έναρξη Προγράμματος Υποδοχής Σχολείων στο Καυτατζόγλειο Στάδιο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 το Πρόγραμμα Αθλούμαι Συμμετέχω Εκφράζομαι Εθνικό Καυτατζόγλειο Στάδιο υποδέχεται τους πρώτους μαθητές που θα λάβουν μέρος από το 8ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης.Το Πρόγραμμα έχει έως και την λήξη της σχολικής περιόδου,πλήρη συμμετοχή από σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες που θα επισκέπτονται το Εθνικό Καυτατζόγλειο Στάδιο, θα ξεναγούνται στους χώρους του και θα ενημερώνονται μέσω βιντεοπροβολής για την ιστορία του, καθώς και για τα σπουδαία αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα τα οποία διαδραματιστήκαν έως σήμερα. Θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να συμμετέχουν σε αθλήματα όπως: Ποδόσφαιρο (Ποδόσφαιρο για Όλους), Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση (πρόγραμμα Παίζω Βόλεϊ), Χειροσφαίριση, Κλασικός Αθλητισμός (kids Athletics), Πολεμικές Τέχνες (Τζούντο  Ταε κβο ντο),Τοξοβολία, Ξιφασκία, Αντισφαίριση, Ποδηλασία, Κωπηλασία, Παιδαγωγικά παιχνίδια, Μουσικοκινητική Αγωγή και Πεζοπορία. Μέσα από τις δράσεις αυτές οι μαθητές/τριεςθα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουνκαλύτερα τον εαυτό τους, να πάρουν πρωτοβουλίες και να ενισχύσουν τη δημιουργική έκφραση, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Θα ασχοληθούν με Πολιτιστικές δράσεις:

1.εικαστικές απεικονίσεις-κατασκευές
2.Δραματοποίηση και Αυτοσχεδιασμός με αναφορά στον αθλητισμό και τα αναγραφόμενα αθλήματα
3.Σύνδεση αθλητισμού με τον Λόγο και την Τέχνη (λ.χ. πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, φιλοσοφία αθλημάτων κ.α.) Οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις του αθλητικού προγράμματος θα υλοποιούνται από την κ.Μαρία Τζώγα, φιλόλογο, με τη συνεργασία και συμμετοχή του ΚΘΒΕ και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ.

Υπεύθυνοι των αθλητικών δράσεων του προγράμματος είναι οι Β. Σπυρογιάννης και Ι. Μπούζιου με τη συνεργασία και εθελοντική παρουσία πιστοποιημένων προπονητών, αθλητών υψηλού επιπέδου και καθηγητών Φυσικής Αγωγής, των αθλημάτων που πλαισιώνουν το Πρόγραμμα.Τονίζεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες πέραν της μετακίνησής τους προς και από το Στάδιο, την οποία θα αναλαμβάνει η Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου.

Το πρόγραμμα θα έχει μόνιμη ιατρική υποστήριξη και χρήση του ιατρείου του Εθνικού Καυτατζόγλειου Σταδίου.

 

 

Μήνυμα για την Γιορτή της 25ης Μαρτίου

Guerra de Independencia de Grecia

 

Θέμα: « Μήνυμα για την Γιορτή της 25ης Μαρτίου»

Από την ημέρα που ο ελληνικός λαός αποφάσισε να εξεγερθεί και να επαναστατήσει έναντι των καταπιεστών του πέρασαν 197 χρόνια. Η 25η Μαρτίου του 1821 αποτελεί το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στη νεότερη πορεία του ελληνικού έθνους και κατέδειξε το πραγματικό μεγαλείο ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος έλαβε την οριστική και αμετάκλητη απόφαση να διεκδικήσει, να απαιτήσει και να κερδίσει την ελευθερία του έναντι οποιουδήποτε κόστους και θυσίας, ακόμα και αν αυτό το κόστος αφορούσε τον θάνατο πολλών. Όταν οι λαοί παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση του μέλλοντος τους ακόμη και απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, αν έχουν το δίκιο με το μέρος τους, πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση ότι θα κερδίσουν. Με βαθειά πίστη, βαπτισμένοι σε ιδανικά και αρετές που τους όπλιζαν με περίσσιο θάρρος και ακατάλυτη αποφασιστικότητα, οι Έλληνες αν και λίγοι και ανίσχυροι σε σύγκριση με τους πανίσχυρους Τούρκους δυνάστες, ύψωσαν το λάβαρο της επανάστασης, σε πείσμα όλων των προειδοποιήσεων και συστάσεων από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη για να παραμείνουν φρόνιμοι και υποτελείς στους Σουλτάνους. Ο μεγάλος ξεσηκωμός του 1821 δεν αποτελούσε τυχαίο γεγονός ήταν το ξέσπασμα ενός λαού που εμπνεύσθηκε, διεγέρθηκε και κινητοποιήθηκε από τους Έλληνες διαφωτιστές, τους δασκάλους του Γένους, τον Ρήγα Βελεστινλή, τον Αδαμάντιο Κοραή, τους Φιλικούς και πολυάριθμους άλλους φωτισμένους Έλληνες. Αυτοί οι άνθρωποι του φωτός θέρμαναν την ψυχή των σκλαβωμένων Ελλήνων και την μπόλιασαν με το φιλελεύθερο ευρωπαϊκό πνεύμα εκείνης της εποχής και τα μηνύματα της γαλλικής επανάστασης για ελευθερία, ισότητα και αδερφοσύνη.  

Αναμφίβολα η 25η Μαρτίου 1821 δεν ήταν μόνο μια ηρωική στιγμή ήταν, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα ενός άλλου, σημαντικού αγώνα που προηγήθηκε για αιώνες και στηρίχθηκε πάνω από όλα στην Παιδεία. Γιατί ήταν μέγας αγώνας για το υπόδουλο Έθνος να διατηρήσει τη Γλώσσα, τις παραδόσεις του, την Εθνική του συνείδηση, τη Θρησκεία του. Η διαχρονικότητα αυτού του μηνύματος είναι περισσότερο από πρόδηλη και στις μέρες μας, καθώς στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε, μετά από πολυετή οικονομική κρίση, η παιδεία και οι φορείς της μπορούν και πρέπει, μέσα από τη γνώση, την εκπαίδευση και την έρευνα, με εξωστρέφεια, καθώς και με το κοινωνικό έργο τους, να προσφέρουν τα κατάλληλα ερείσματα στο έθνος.

Σήμερα, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με την ιστορία για ακόμη μια φορά και να εξέλθουμε νικητές. Μπροστά μας βρίσκονται προκλήσεις σε εθνικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, προκλήσεις που θέτουν σε απειλή το μέλλον των παιδιών μας. Καθήκον όλων μας είναι να δώσουμε έναν ακόμη πεισματικό και ανυποχώρητο αγώνα, ενωμένοι, με πίστη στις δικές μας δυνάμεις. Το παράδειγμα των ηρώων του Ελληνισμού πρέπει να φωτίσει σαν φάρος τις προσπάθειες μας..

 

Μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα Ποίησης και κατά του Ρατσισμού

poiima

Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να 'ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του.» Οδυσσέας Ελύτης Με ποιο διαφορετικό τρόπο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα στη Ποίηση και στον αγώνα κατά του Ρατσισμού; Καταθέτοντας μερικούς στίχους Ποιητών εμπνευσμένους από τον αγώνα κατά του ρατσισμού που στις ημέρες μας δυστυχώς είναι πιο απαραίτητος από ποτέ. Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση τον επανέφερε ως εφιάλτη.

Η Ποίηση είναι εκπληκτική. Και δεν εννοούμε την Ποίηση με τη μεταφορική της σημασία αλλά την πραγματική, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Αυτή τη μέρα λοιπόν αξίζει να κινητοποιηθούμε με πολλούς τρόπους για όλες τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου.

Με τη μοναδική πέννα των Ποιητών που ξέρει να μαστιγώνει τη ψυχή και όχι το σώμα, που ξέρει να προλαβαίνει το κακό που έρχεται στην κοινωνία και που ζει και μιλά μέσα από τους στίχους για τη χειρότερη εκδοχή του αποκλεισμού που δεν γνωρίζει σύνορα. Γιατί ο Ποιητής είναι Πολίτης του κόσμου και πιάνει τον σφυγμό μεταλλάσσοντάς τον σε κραυγή που μόνο αυτός ξέρει να χειριστεί. Ξέρει να μαστιγώνει τον κάθε είδους ρατσισμό που άνοιξε τις πόρτες στα στρατόπεδα του Νταχάου, του Άουσβιτς, ακόμη και στους σπαραγμούς του εμφυλίου πολέμου που ακόμη δεν λένε να σταματήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Ο ρατσισμός και η διάθεση αποκλεισμού του όποιου άλλου έχει στοιχειώσει κυρίως στις πιο μικρές αυτονόητες καθημερινές συμπεριφορές απέναντι στους διαφορετικούς ανθρώπους. Εκεί είναι που δοκιμάζεται καθημερινά η ανεκτικότητα και η πραγματική ανοχή και αντοχή μας. Εκεί, οι σύγχρονοι Ποιητές έχουν ηθικό χρέος να πάρουν τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και να «προστατεύσουν» τους πολίτες. Να τους μάθουν ότι για τη σημερινή κατάσταση που ζουν δεν φταίει ο διπλανός τους που ήρθε να ζητήσει ασφάλεια κι ένα κομμάτι ψωμί, που ζητά πολιτικό άσυλο ως κυνηγημένος από τη πατρίδα του. Γιατί λησμονούμε φαίνεται ότι κάποτε και εμείς και οι οικογένειές μας βρεθήκαμε κυνηγημένοι σε μια άλλη πατρίδα. Η Ποίηση, στη χώρα που γεννήθηκε δυστυχώς δεν έχει ακόμη τη θέση που της αξίζει. Δεν έχει ανέβει στο βάθρο των αναγνωστών ενώ την ίδια ώρα οι ξένοι έχουν στη πρώτη θέση τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Καββαδία. Στη χώρα μας δυστυχώς καταλαμβάνει την τελευταία θέση των προτιμήσεων των αναγνωστών. Πώς αλήθεια θα πάρει όμως τη θέση της η Ποίηση στο κόσμο του γρήγορου, υλικού, εύκολου πλουτισμού και ορθολογικού τρόπου σκέψης; Η Ποίηση που μιλά πέρα από τις λέξεις αλλά με λέξεις, πέρα από τη μαθηματική της γραμματικής και της λογικής σκέψης αλλά μέσα από αυτή. Είναι αυτή που σου δίνει την ελευθερία να τα χειριστείς όλα αυτά στη μορφή που πραγματικά πρέπει να έχουν τα πράγματα.

Που μιλά με τις εικόνες, με τη φαντασία μας, με τη ψυχή και το ασυνείδητό μας. Ποίηση μπορεί να υπάρχει πέρα από ένα χαρτί με λέξεις, μπορεί να υπάρχει στον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, στον τρόπο που δημιουργούμε τη ζωή μας. Εμείς οι Έλληνες, που στη χώρα μας είδαν το πρώτο φως ο Όμηρος και η ερωτική Σαπφώ, στην χώρα που γέννησε τον Γιάννη Ρίτσο, τον Γεώργιο Σεφέρη, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Κώστα Βάρναλη, τον Κωστή Παλαμά, το Μάνο Ελευθερίου, το Νίκο Καζαντζάκη, τον Ιάκωβο Καμπανέλλη και άλλους πολλούς αναρίθμητους ποιητές και στιχουργούς, επώνυμους και ανώνυμους, πάντα μπορούμε, γνωρίζουμε, αρκεί να θέλουμε να βρίσκουμε εξόδους από τη βαθιά κρίση που μας δημιούργησαν οι δυνατοί του κόσμου. Για την Ποίηση λοιπόν, που δίνει πνοή και για τον ρατσισμό θα πρέπει να εκφράσουμε την ανάγκη μας για συλλογικότητα και αλλαγές στη ζωή μας με μία ποιητική διαμαρτυρία. Θα πρέπει να εκφραστούμε διαμαρτυρόμενοι στις πλατείες και να διαβαστούν ποιήματα δίνοντας παλμό, ορμή και συγκίνηση. Θα πρέπει να βγάλουμε την κραυγή εκείνη ενάντια στον ρατσισμό και την κακομεταχείριση.

Να ελευθερωθούμε. Είναι πλέον αναγκαίο να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να διαβάσει Ελύτη, Βάρναλη, Μπρεχτ. Τότε ίσως κάποιο μήνυμα σταλεί στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα αντιστέκεται. «Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει.» Μ. Μπρέχτ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

Γεωλόγος-Θεολόγος