17122018Δευ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018

Άρθρα

Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη Νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

ΓΕΝΙΚΑ

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Φ.12 / 682 / 72791 / Γ1

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009

 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Φ. 12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Εγκύκλιος με θέμα: "Κατ' οίκον εργασίες"

2

Φ.12/342/35602/Γ1/04-05-2005

Απόσπασμα της αριθμ. 9/2005 Πράξης του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι. με θέμα: "Οδηγίες για τη χρήση των διδακτικών βιβλίων και τις "κατ' οίκον εργασίες" των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου."


ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Π.Δ. 201/1998
(ΦΕΚ 161/13-7-1998, τ. Α΄)

Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου.

2

Α.Π. Γ1/219/13-3-2001/Υ.Α.
(ΦΕΚ 277 /2001 τ.Β΄)

Επιλογή σημαιοφόρων αλλοδαπών μαθητών.

3

Α.Π. Φ.10/99/Γ1/678/19-7-2001
(ΦΕΚ 863/6-7-2001 τ.Β΄)

Επιλογή Σημαιοφόρων, που έχουν απαλλαγεί απο τη Φυσική Αγωγή ή μεταγράφονται σε σχολείο.

4

Α.Π. 117509/Γ2/20.10.2004

Επιλογή Σημαιοφόρου με κριτήριο την επίδοση των μαθητών

5

Ατομική Γνωμοδότηση 13/2008

Αν πρέπει να εκπροσωπούνται και τα δυο τμήματα της ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου στις θέσεις σημαιοφόρων και παραστατών.

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ν. 2525/1997
(ΦΕΚ 188/23-9-1997, τ. Α΄)

Θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

2

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006  (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β΄)

ΚΥΑ: «Αριθμός μαθητών ανά τάξη ή ανά τμήμα τάξης στο Δημοτικό Σχολείο»

3

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006
(ΦΕΚ 1139/23-8-2006, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων για όλα τα 6/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία

4

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1/Θ, 2/Θ, 3/Θ, 4/Θ, 5/Θ Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

5

Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002
(ΦΕΚ 1471/22-11-2002, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Ωράριο λειτουργίας 1/Θ, 2/Θ, 3/Θ, 4/Θ, 5/Θ Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

6

Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002
(ΦΕΚ 1471/22-11-2002, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των Αγγλικών, Θεατρικής Αγωγής, Χορού, Μουσικής, Εικαστικών, Αθλητισμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

7

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του Ολοήμερου Σχολείου

8

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002
(ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων»

9

Φ. 51/154/77093/Γ1/28-7-2006
(ΦΕΚ 1139/23-8-06, τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση: Ωράριο Λειτουργίας και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων

10
Φ.50/492/108832/Γ1/22-8-2008 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

11

Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010

«Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 2010-2011»

12
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων».
13
Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση: «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με  ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα».
14
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
15
Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 Υπουργική Απόφαση: « Τροποποίηση- Συμπλήρωση της Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010τ.Β΄) Υ.Α
16
Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 Υπουργική Απόφαση: «Διδασκαλία-πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν με  Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)-επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος»
17
Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α/α

ΦΕΚ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, Φ.51/154/77093/Γ1/28-07-2006, Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006
(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄)

Υπουργική Απόφαση αναμόρφωσης ωρολόγιων προγραμάτων των 28 ολοήμερων πειραματικών σχολείων - Ισχύ για τριθέσια δημοτικά σχολεία.

2

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005
(ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β΄)

Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.

3

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003
(ΦΕΚ 1325/2003, τ. Β΄)

Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των 1/θεσίων, 2/θεσίων, 3/θέσιων, 4/θέσιων και 5/θέσιων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

4

Φ.12.1/605/97282/Γ1/23-9-2005
(ΦΕΚ 1376/2005, τ. Β΄)

Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία τα οποία εφαρμόζουν εναλλασόμενο ωράριο.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι