21112017Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 17 Νοε 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

perif

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης Προυπολογισμού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 10 του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το αρθ. 15 του Ν. 4305/2014
Μήνας: Αυγούστου 2017