27022021Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Φεβ 2021

Ειδική-Αγωγή

 • 2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

  eidikiagogi02

  2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

   

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (κύριος και επικουρικός) των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών (βλ. συνημμένο αρχείο «20546_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ_ΠΕ25_6ΓΜΝ4653ΠΣ-ΒΣΗ»)

 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - μετατροπή του ειδικού σχολείου σε κέντρο υποστήριξης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

  DHMOSIOTHTA EKO YPOSTHR.METRA

 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

  eep-ebp

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

  ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και ο ενιαίος πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους κλάδου ΕΕΠ και ΕΒΠ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ? αρ. ΥΑ 64055 (ΦΕΚ Β 1326/2017) «Καθορισμός Προϋποθέσεων?.», καθώς και της υπ? αρ. ΥΑ65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Στους συνημμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠπαρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και η αυτόματη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?..».

  Μετά την ανάρτηση των πινάκων η Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίαςδεν μπορεί να τροποποιήσει τους πίνακες σε καμία περίπτωσηπαρά μόνο μετά από σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. η οποία εκδίδεται μετά από άσκηση ένστασης των υποψηφίων.

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  Οι υποψήφιοιεφόσον το επιθυμούν δύνανται να επικαιροποιήσουν τη δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίαςκατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου (20/6-30/6),με τρόπο που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

  Ηκλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων θα γίνει μετά την απάντηση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να διαμορφωθούν οι οριστικοί πίνακες.

  ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

  Κατά των προσωρινών πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠαπό τους υποψηφίους μέσα σεαποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερώναπό Πέμπτη 15/06/2017 έως Δευτέρα 19/06/2017.

  Ηάσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου(www.asep.gr).

  Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

  και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή .

  Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

  Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων,απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  Στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π. έχει αναρτηθείΕγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

  Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ 1-ΕΒΠκαι εκδίδει σχετική απόφαση.

  Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ

   

   

  eidikiagogi02

   

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

   

  ΔΕ 1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) &

   

  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

   

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων

   

  1. Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
  2. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

   

  καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες «Απορριπτέων» υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ.

  Οι Αποφάσεις Κύρωσης των ανωτέρω οριστικών πινάκων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

   

  Επισημάνσεις

   

  1. Επισημαίνεται ότιη ενημέρωση των υποψηφίων αναπληρωτών τόσο για την διαδικασία της τοποθέτησής τους όσο και για την διαδικασία της πρόσληψήςτους θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις προσεχείς ημέρες.
  2. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων η ΚΑΤΑΘΕΣΗ των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ που αφορούν την τοποθέτηση των υποψηφίων σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας, στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του διαδικτύου. Οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης, θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων ?» σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
    1. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
    2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
    3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.
    4. ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ: Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.(Πληροφορίες: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/perifereia/faq-menu/259-faq/faq-eidiki-agogh/1226-faq-eid-1 )

   

   

   

 • Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

  SYMBOYLIA

 • Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2014-2015

  eep-ebp

 • Βεβαιώσεις εργοδότη για ένσημα Μαΐου - Ιουνίου 2017 αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΕΔΔΥ

  eidikiagogi2

   

  Ενημερώνουμε το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υπηρέτησαν ως αναπληρωτές σε ΚΕΔΔΥ της  αρμοδιότητάς μας,  ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των προσωρινών βεβαιώσεων  εργοδότη (ενσήμων του τελευταίου διμήνου) .

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν :

  1. Να τις παραλάβουν  αυτοπρόσωπος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  2. Να τις παραλάβουν με το ταχυδρομείο, για όσους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημά τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο να αναγράφονται   τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ταχ. κώδικας)

  Πληροφορίες : Στεφανόπουλος Παναγιώτης  2310474823

 • Δηλώσεις προτίμησης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ

   

  eidikiagogi02

   

   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΒΠ

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού οι οποίοι έχουν σειρά κατάταξης στον οριστικό πίνακα υποψηφίων ΕΒΠ από 1 έως 250, να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας.

  Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων ?.» στην οποία ρητά αναφέρεται «Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά.»

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης τόσο ηλεκτρονικά όσο και ιδιοχείρως.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕFAX ή μεEMAIL

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://srv-kmaked.pde.sch.gr την Τετάρτη 6/9/2017 και την Πέμπτη 07/9/2017. Αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ.

  Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Επειδή κατά αυτή φάση των προσλήψεων είναι πιθανόν να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λόγω της μαζικής προσπάθειας πρόσβασης. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχών ταλαιπωρία προτείνουμε στους υποψήφιους να επιχειρούν την είσοδο τους κατά τις μεσημβρινές και βραδινές ώρες.

  Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διενέργειας των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων ειδικής κατηγορίας, δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 12:30 ? 14:00 και αύριο Πέμπτη 15:30 ? 17:30.  

  Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

  Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την αρχική δήλωση προτιμήσεων περιοχών, όπως αυτή είχε υποβληθεί με την αίτηση πρόσληψης.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.

   

  ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά αυτοπροσώπως τη δηλωσή τους (βλέπε συνημμένο αρχείο) στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ώρες 08:00 έως 15:00 την Τετάρτη 6/9/2017 και την Πέμπτη 07/09/2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των σχολικών μονάδων στην αντίστοιχη ομάδα Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης Διευθύνσεων που υπέβαλαν με την αίτησή τους. Με την αλλαγή ομάδας διεύθυνσης η αρίθμηση των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αρχίζει πάντα από το 1

  ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

  • ΔΕ και ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
  • ΔΕ και ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
  • ΔΕ και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

   

  ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούνγια το σχολικό έτος 2017-2018 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018.

  Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474823, 2310474837.

  Η περαιτέρω ενημέρωσητων υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

 • Δήλωση Προτίμησης Αναπληρωτή ΕΒΠ (ΣΥΝΟΔΟΙ) έως 1-12-2014

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


  Παρακαλούμε να εκτυπώσετε & να συμπληρώσετε (ευανάγνωστα) την ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΒΠ και να την αποστείλετε με fax στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στον αριθμό 2310474328 έως την Δευτέρα 1-12-2014 και ώρα 12:00.

   

 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
  Εως τηνΤρίτη 24-02-2015 και ώρα 12:00 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ ή με FAX στο 2310474328 ή με email στοmail@kmaked.pde.sch.gr

   eep-ebp

 • Ειδική Αγωγή

 • Ενημέρωση για τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018

   

  eidikiagogi02

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους  ότι η διαδικασία  κύρωσης των οριστικών πινάκων  υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  για το σχολικό έτος  2017-2018, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

  Μόλις αποσταλούν από το ΑΣΕΠ και τα τελευταία αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων θα ακολουθήσει  η κλήρωση των ισοβαθμούντων, για την όποια θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

  Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας θα ανακοινωθούν συνολικά οι οριστικοί πίνακες για του υποψηφίους όλων των κλάδων.

  Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,  καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι αιτήσεις προτίμησης  σχολικών μονάδων των υποψηφίων να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

  Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο τηλέφωνο 2310474823.

 • Επιτροπή Δ.Ε.Δ.Ε.Α.

  Η σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.) έχει ως εξής:

  1. Πατσίδου-Ηλιάδου Μαρίνα Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής της 7ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ως συντονίστρια.
  2. Σχολικοί Σύμβουλοι:
   • Βαβέτση Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 16ης Περιφέρειας
   • Σουσαμίδου Αικατερίνη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης 2ης Περιφέρειας Ν. Θεσ/νίκης
   • Δανιηλίδου Ευγενία, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ02 με έδρα τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας
  3. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
   • Σπυριδοπούλου Άρτεμις, κλ. ΠΕ23 Ψυχολόγος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με αυτισμό Θεσ/νίκης
   • Ψωμά-Χαρικλειά Χαρίκλεια, κλ. ΠΕ26 Λογοθεραπευτών του 1ου ΕΕΕΕΚ Πανοράματος Θεσ/νίκης.
  4. Εκπαιδευτικοί:
   • Χατζηπαντελή Αικατερίνη, κ λ. Π Ε60 Ν ηπιαγωγών τ ου 4ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Πυλαίας Θεσ/νίκης
   • Ευκαρπίδης Πολυχρόνης, κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, Διευθυντής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσ/νίκης
   • Καραγιάννη Βασιλική, κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου (πρώην ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας) Θεσ/νίκης
 • ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗΣ

  eidikiagogi02

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗΣ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

  Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μετεγγραφής μαθητή τροποποιείται η δήλωση προτίμησης του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ως κάτωθι:

  Στην

  ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  στη θέση 17

  το ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ 5ημ

  αντικαθίσταται με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 5ημ

   

  Οι παραπάνω σχολικές μονάδες βρίσκονται στην ίδια περιοχή (Λαγκαδάς Θεσ/νίκης) και απέχουν μεταξύ τους 3,5- 4 χιλιόμετρα.

  Για τεχνικούς λόγους η παραπάνω αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα κατάθεσης ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης και κατά συνέπεια παρακαλούμε οι υποψήφιοι να λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή κατά την υποβολή των προτιμήσεών τους.

  Όσοι εκ των υποψηφίων έχουν ήδη καταθέσει δήλωση προτίμησης (είτε ιδιοχείρως είτε ηλεκτρονικά) και επιθυμούν να τροποποιήσουν την δήλωσή τους ως προς τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (και μόνο αυτοί) να καλέσουν στο 2310474837 ή 2310474840 για να ενημερωθούν σχετικά.

 • Κοινοποίηση του αλφαβητικού πίνακα δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου των ΚΕΔΔΥ Κιλκίς και ΚΕΔΔΥ Σερρών

  SYMBOYLIA

 • Κοινοποίηση των προσωρινών αξιολογικών μονάδων για τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου των ΚΕΔΔΥ Κιλκίς και ΚΕΔΔΥ Σερρών - Ορισμός προθεσμίας κατάθεσης γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων) - Ορισμός χρόνου συνεντεύξεων

  SYMBOYLIA

 • Νέα Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων για Δ.Υ.Ε.Π.

  ΝΕΑ Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων για Δ.Υ.Ε.Π.

  ΝΕΑ Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων οι οποίοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ και έχουν σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων του κλάδου έως εξής:

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΠΕ23

  έως 216

  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

  να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γενικής παιδείας (ΔΥΕΠ) ΟΠΣ: 5002810.

  Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 56267/Ε4/05-04-2018 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων...» στην οποία ρητά αναφέρεται «Oι υποψήφιοι προς πρόσληψη και προκειμένου να τοποθετηθούν καλούνται (...) να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά σύμφωνα με την αίτησή τους, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία».

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

  Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://srv-kmaked.pde.sch.gr/

  από σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-05-2019 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 05-06-2019

  Αναλυτικές οδηγίες χρήσης ΕΔΩ.

  Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

  Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

  Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την αρχική δήλωση προτιμήσεων περιοχών, όπως αυτή είχε υποβληθεί με την αίτηση πρόσληψης.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.

  Επισυνάπτονται οι Υπουργικές Αποφάσεις ορισμού των ΔΥΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

  ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

  Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούν για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης (βλ. συνημμένο αρχείο). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019. 

  Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474840, 2310474837.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ FAX ή με EMAIL

 • Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ Β΄ Θεσ/νίκης, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Πιερίας

  SYMBOYLIA

 • Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στο ΚΕΔΔΥ Κιλκίς και ΚΕΔΔΥ Σερρών

  edeay

 • Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ διδακτικού έτους 2014-2015

  Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και προσωρινών αναπληρωτών Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. διδακτικού έτους 2014-2015

   

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι