26012022Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 24 Ιαν 2022

ΕΕΠ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

YPOYRGEIO

 

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ η οποία αφορά στο Παράρτημα Ι: Διαθέσιμες Περιοχές Διορισμού ανά κλάδο στην περιοχή διορισμού Γ' Αθήνας (Δ.Ε.) και στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών όπου τα κενά είναι 2 Braille.

Κατόπιν της δημοσίευσης αυτής η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Επισυνάπτονται: η νέα εγκύκλιος με τη διόρθωση, η Υ.Α. πρόσκλησης με τον ΑΔΑ και το ΦΕΚ της διόρθωσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

YPOYRGEIO

 

Κατόπιν της δημοσίευσης της αρ. πρωτ. 4275/Ε4/13-01-2022 (ΦΕΚ.3/τ. ΑΣΕΠ/19-01-2022-ΑΔΑ:Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ), πρόσκλησης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α'13),

καλούνται

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1' του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες παραπέμπουμε στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

YPOYRGEIO

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία λήγει την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ.

Προκήρυξη - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

minedu2

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές  Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/ από 3-1-2022 έως 14-1-2022 και ώρα 14:00.

 

Ανακοινοποίηση προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

stelexoi-

 

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από τη Τρίτη 13/07/2021 έως την Κυριακή 25/7/2021 έως τις 00:00 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία


https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Συνημμένα:
Download this file (AN_Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3.pdf)AN_Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3.pdf[ ]813 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης κατά το σχ. έτος 2021 - 20

 

YPOYRGEIO

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

  stelexoi-

 

   Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ. αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο της ΠΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

 Τμήμα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε.

 Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

Περιφεριακή Διεύθυνση Α/βάθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Προσωπικού

 

 

Συνημμένα:
Download this file (entypoaithshs.docx)entypoaithshs.docx[ ]26 kB

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών A/θμιας και B/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

YPOYRGEIO

 

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ : https://opsyd.sch.gr/ από 1-09-2021 μέχρι 7-09-2021 και ώρα: 15:00

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι