30112020Δευ
Τελ. Ενημέρωση:Τετ, 25 Νοε 2020

MAΘΗΤΕΙΑ

 • Γνωστοποίηση δημοσίευσης επιπρόσθετων υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ και συνολικού θεσμικού πλαισίου για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

  mathiteialogo3

   

 • Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ και συνολικού θεσμικού πλαισίου για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

  mathiteia2

   

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»

  mathiteia

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»

   

  Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος  Τάξη Μαθητείας 2018 -2019.

   

  Το Υπουργείο Παιδείας από το Μάρτιο του 2017 έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο θεσμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας με σκοπό την αναβάθμιση της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης.

   

      Το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει:

   

  Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

   

  Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες.

   

  Το ΜεταλυκειακόΈτος  Τάξη Μαθητείας το ΕΠΑ.Λ. παρέχει  στους αποφοίτους του την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και τη διαδικασία της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους μέσω του ΕΟΠΠΕΠ.

   

  Οι ειδικότητες του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητεία» των αποφοίτων ΕΠΑΛ είναι οι εξής:

   

  1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Γραφικών Τεχνών
  5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,    Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών    
  6. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού
  7. Βοηθός Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων
  8. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  9. Αισθητικής Τέχνη
  10. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
  11. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  12. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  14. Τεχνικός Οχημάτων
  15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  16. Βοηθός Νοσηλευτή
  17. Συντήρησης Έργων Τέχνης  Αποκατάστασης
  18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  20. Βοηθός Φαρμακείου
  21. Κομμωτικής Τέχνης

   

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 23:59 στη διεύθυνση:http://e-mathiteia.minedu.gov.gr

   

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν, στο ΕΠΑΛ επιλογής τους, μαζί με την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

   

  A)        Φωτοαντίγραφο :

   

  1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  3. ταυτότητας
  4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
  5. αποδεικτικού ΑΦΜ
  6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

   

  B)        Υπεύθυνη δήλωση (από το Σχολείο)

   

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα ΕΠΑΛ.

   

 • Δελτίο Τύπου - Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2018 - 2019 στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

  mathiteialogo3

       Διανύουμε, ήδη, τον πέμπτο μήνα της Γ΄ΦΑΣΗΣτου προγράμματος του ΥΠΠΕΘ «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Στην τρέχουσα περίοδο υλοποίησης του θεσμού έχουν ενσωματωθεί 21 από τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. παρέχοντας   στους αποφοίτους τους, και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων τους στο επίπεδο 5, και τη διαδικασία μέσω του ΕΟΠΠΕΠ της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και 9-μηνη προϋπηρεσία στους χώρους εργασίας της ειδικότητάς τους.


         Η Μαθητεία αποτελεί τομή αλλά και μια εκπαιδευτική πρόκλησηστηνΕπαγγελματική Εκπαίδευση
  στοχεύοντας στηνομαλή μετάβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ από την εκπαίδευση στο επάγγελμα, στην εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, στην απόκτηση επαγγελματικής κουλτούρας καθώς και στη δέσμευση των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των μαθητευομένων.

       Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2018-2019ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων υπερβαίνει σημαντικά τον αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός ενθαρρυντικό για τον θεσμό.

  Στα γραφήματα που ακολουθούν οπτικοποιούνται τα αντίστοιχα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τόσο συγκεντρωτικά, όσο και για την κάθε μία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την Κεντρική Μακεδονία.

   

 • Δελτίο Τύπου - Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ - γ Φάση

   

  Το Υπουργείο Παιδείας από το Μάρτιο του 2017 έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο θεσμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας με σκοπό την αναβάθμιση της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης.

     Το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει:

  Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

  Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες.

  Με τοΜεταλυκειακό Έτος  Τάξη Μαθητείας το ΕΠΑ.Λ. παρέχει  στους αποφοίτους του την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και τη διαδικασία της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους μέσω του ΕΟΠΠΕΠ.

  Παράλληλα για πρώτη φορά, μέσω της Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ. έρχονται θεσμικά  σε άμεση και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία, τον κόσμο της εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής παραγωγής και οικονομίας σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο παιδαγωγικά εργασιακό περιβάλλον.

  Συγκεκριμένα ο θεσμός του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2016-17 (Α΄Φάση) με 7 ειδικότητες και γενικεύτηκε η  εφαρμογή του από το σχολικό έτος 2017-18 (Β φάση).

  Για τους απόφοιτους της Α΄Φάσης διενεργήθηκαν εξετάσεις πιστοποίησης στις 7/7/2018, μετά από  δωρεάν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα.Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των αποφοίτων στις εξετάσεις πιστοποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο,αποδεικνύουν την επιτυχή υλοποίηση του θεσμού.

   

  Τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα λειτουργήσει η Γ΄ Φάση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ με 21 ειδικότητες. Η συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι φορείς που συμμετέχουν διαθέτοντας θέσεις μαθητείας, στηρίζουν έμπρακτα το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ευχαριστεί όλους τους φορείς που διέθεσαν θέσεις μαθητείας και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας ότι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας σε απόφοιτους ΕΠΑΛ, στην σελίδα του portal του ΟΑΕΔ .
  Οι ειδικότητες του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητεία» των αποφοίτων ΕΠΑΛ είναι οι εξής:

   

   

  1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Γραφικών Τεχνών
  5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  6. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού
  7. Βοηθός Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων
  8. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  9. Αισθητικής Τέχνη
  10. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
  11. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  12. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  14. Τεχνικός Οχημάτων
  15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  16. Βοηθός Νοσηλευτή
  17. Συντήρησης Έργων Τέχνης ? Αποκατάστασης
  18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  20. Βοηθός Φαρμακείου
  21. Κομμωτικής Τέχνης

   

   

  Τέλος, o Περιφερειακός Δ/ντής Εκ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Π. Ανανιάδης και οι συνεργάτες του στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας εκφράζουν και δημόσια τις θερμές ευχαριστίες τους για τη συνεργασία τους ιδιωτικούς και τους παρακάτω δημόσιους φορείς που διέθεσαν θέσεις μαθητείας:

   

  1.             3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

  2.             ΓΕΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 1ος ΛΔΒ

  3.             ΓΕΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 307ΠΕΒ/1ο ΣΕΣΑΥ/2ος ΛΕ

  4.             ΓΕΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 315ΣΠΤΧ

  5.             ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

  6.             ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  7.             ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  8.             ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  9.             ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

  10.          ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ ΠΑΙΔ ΑΘΛΗΤ  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  11.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

  12.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

  13.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΨΝΘ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 3ΜΟΝΑΔΑ

  14.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΨΝΘ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

  15.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  16.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

  17.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ

  18.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΜΑΔΥΤΟΥ

  19.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  20.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

  21.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΣΟΧΟΥ

  22.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΤΟΥΜΠΑΣ

  23.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

  24.          ΑΔΜΗΕ

  25.          ΓΕΑ 350ΠΚΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  26.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΒΝΣ

  27.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 308ΠΕΒ

  28.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34 Μ/Κ ΤΑΞ

  29.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34 ΤΥΠ

  30.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34ΛΑΤ

  31.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

  32.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 501 Μ/Κ ΤΠ..

  33.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 507 Μ/Κ ΤΠ..

  34.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 652 ΠΑΥΠ

  35.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 873 ΑΚ

  36.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΣΣ/ΤΑΞΔΒ

  37.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΣΣ/ΤΑΞΜΧ/737ΔΣΕ

  38.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΣΣ/ΤΑΞΜΧ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

  39.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Γ'ΣΣ

  40.          ΓΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  41.          ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  42.          ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

  43.          ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  44.          ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

  45.          ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  46.          ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

  47.          ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑ

  48.          ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  49.          ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  50.          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

  51.          ΕΡΤ

  52.          ΕΥΑΘ

  53.          ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

  54.          ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

  55.          ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

  56.          ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

  57.          ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

  58.          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

  59.          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  60.          ΟΣΕ

  61.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

  62.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΜ ΕΔΕΣΣΑΣ

  63.          ΓΕΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 162Α/Κ ΜΒΠ

  64.          ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  65.          ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  66.          ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

  67.          ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

  68.          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  69.          ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  70.          ΝΠΔΔ "ΕΥ ΖΗΝ" ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  71.          ΣΕΡΡΩΝ

  72.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

  73.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

  74.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

  75.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΣΕΡΡΩΝ

  76.          4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

  77.          ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

  78.          ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

  79.          ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

  80.          ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

  81.          ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

  82.          ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

  83.          ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

  84.          ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  85.          ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

  86.          ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

  87.          ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  88.          ΕΡΤ

  89.          ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

  90.          ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ

  91.          ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ ΠΑΙΔ ΑΘΛΗΤ  ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

  92.          ΝΠΔΔ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

  93.          ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

  94.          3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  95.          ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  96.          ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

  97.          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  98.          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

  99.          ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

  100.        ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

  101.        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  102.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  103.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

  104.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

  105.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

  106.        ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  107.        ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

  108.        ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  109.        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  110.        ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  111.        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  112.        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  113.        ΚΙΛΚΙΣ

  114.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ

  115.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΚΙΛΚΙΣ

  116.        4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

  117.        ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ • Δελτίο τύπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Εξετάσεις Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας

   

  Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17/2/2019 στο Ε.Κ. Ευκλείδη οι εξετάσεις πιστοποίησης 395 αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Β΄ Φάσης των ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής Μακεδονίας.

  Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά από την έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας με συμμετοχή απόφοιτων από τις 16 ειδικότητες που λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2017-18 και των πιλοτικών προγραμμάτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

   Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ .

  Στο εξεταστικό κέντρο του Ε. Κ. Ευκλείδη παρευρέθηκαν ο Περιφερειακός  Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης και οπρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Βασίλης Δεγδιλέλης.

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού καλωσόρισε κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε και στον επιτυχή θεσμό της Μαθητείας πανελλαδικά και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

  Καλωσόρισμα κι ευχές στους εξεταζόμενους απεύθυνε και ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία και οι ευχές τους βρήκαν ενθουσιώδη ανταπόκριση από τους 400, περίπου, εξεταζομένους που κατέκλυσαν τον αύλειο χώρο του εξεταστικού κέντρου.

  Επίσης πρέπει να τονισθεί η συμβολή της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, με πρόεδρο την Δ/ντρια του Ε.Κ. Ευκλείδη κ. Ολυμπία Κεχαγιά, που ανέλαβε και διεκπεραίωσε τον μεγάλο όγκο δουλειάς στο μεγαλύτερο, πανελλαδικά, εξεταστικό κέντρο καθώς και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν τόσο στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ όσο και στην διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

  Ενθαρρυντική ήταν και παρουσία εκπαιδευτικών που υλοποιούν τη μαθητεία, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από τα εξεταστικά κέντρα μαζί με τους απόφοιτους μαθητευόμενους τους προκειμένου να τους συμπαρασταθούν .

   

 • Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διάκριση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο

  Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διάκριση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο

   

   

  Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. - Η Ευρωπαϊκή Διάκριση

   

  Εύσημα για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» απέδωσε στην ετήσια έκθεση για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας» ως το παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τη «Διάδοση των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη τη χώρα σαν πορεία προς την αριστεία» τόσο σε εθνικό επίπεδο (factsheet_el) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (factsheet_eu). Η υποστήριξη του ΕΚΤ ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια EUR. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συγχαίρει και ευχαριστεί την εκπαιδευτική κοινότητα που στήριξε το θεσμό της μαθητείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έδωσαν την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας καθώς και τους μαθητευόμενους για την αποδοχή και αξιοποίηση του θεσμού. Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνει την εξαιρετική διαχείριση του προγράμματος από τα στελέχη του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο Εργασίας σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέας Παιδείας και δεσμεύεται για την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού.

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΜΑΘΗΤΕΙΑ

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής  Μακεδονίας ανακοινώνει ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά ιδρύθηκαν όλα τα τμήματα μαθητείας που πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν 88 τμήματα μαθητείας και θα επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων του θεσμού 940 περίπου μαθητευόμενοι.

  Μετά τις αθρόες προσλήψεις αναπληρωτών από το Υ.ΠΑΙ.Θ, την πολύτιμη συνεισφορά Διευθυντών και εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ, καθώς και υπευθύνων μαθητείας των Διευθύνσεων  και την εξαιρετικά συντονισμένη προσπάθεια των υπευθύνων μαθητείας της ΠΔΕΚΜ, επιτεύχθηκε η λειτουργία όλων των τμημάτων.

  Η ΠΔΕΚΜ στηρίζει έμπρακτα το θεσμό της Μαθητείας  και κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών.

  Με το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης διδασκαλίας στην τάξη και εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον  με μισθό,  πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αναβάθμιση πτυχίου.

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις παιδαγωγικές ανάγκες και επιδιώξεις των μαθητευομένων  της.

   

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

 • Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών

  mathitia8

  Αποφασίζουμε
  Εγκρίνουμε κατ? εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, τα παρακάτω τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ7/179513/Δ4/01-11-2016 (Β΄ 3529) υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»:

   

 • Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων

  Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2019-2020, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων

 • ΕΝΑΡΞΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  epal

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.

  Κατά την Α΄ φάση εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίαςθα δώσειτην ευκαιρία σε 270 κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητάς τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι η Α φάση θα πραγματοποιηθεί σε ΕΠΑ.Λ της Περιφέρειαςμαςκαι θα αφορά στις ακόλουθες ειδικότητες:

  α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

  β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

  γ) Τεχνικός Οχημάτων,

  δ) ΤεχνικόςΕφαρμογών Πληροφορικής,

  ε) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

  στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

  η) Βοηθός Νοσηλευτή.

   

   

  Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείαςέχει διάρκεια εννιά (9) μηνών και συνδυάζει 7ωρο  εργαστηριακό μάθημα της ειδικότηταςστο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας  Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.

  Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου καιασφαλιστική κάλυψηγια το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

  Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

  Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά μετην υλοποίηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Α΄ φάσης εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας www.kmaked.gr  καθώς και να ενημερωθούν από τα αρμόδια ΕΠΑ.Λ. που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   

 • Έναρξη Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ

  ΈναρξηB΄ φάσης Μεταλυκειακού  Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στην Κεντρική Μακεδονία (σχολικό έτος 2017-18). Προκηρύχθηκαν 950 θέσεις μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., σε τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

           Ξεκίνησε, με μεγάλη επιτυχία,στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Β΄ φάση του προγράμματος Μαθητείαςτων αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Η ανταπόκριση των εργοδοτών, κυρίως του Ιδιωτικού Τομέα, στην πρόσκληση για προσφορά θέσεων μαθητείας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και ενθαρρυντική, μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Πολλή σημαντική επίσης ήταν και οι συνδρομή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στην επίτευξη του στόχου για αναζήτηση θέσεων μαθητείας.

  Συνολικά στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας προκηρύχθηκαν αρχικώς 950 θέσεις, εκ των οποίων 418 θέσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης και 532θέσεις στους υπολοίπους 6 Νομούς της Κ. Μακεδονίας. Από αυτές τις 950 θέσεις μαθητείας οι 261 θέσεις προέρχονται από φορείς Δημοσίου Τομέα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (αντιστοιχούν στο 28% των συνολικών θέσεων), ενώ οι 689 θέσεις προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα (ποσοστό 72% των συνολικών θέσεων).

  Οι θέσεις μαθητείας που προσέφεραν οι Ιδιωτικές επιχειρήσεις στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι περισσότερες στην Ελλάδα(689 συνολικά θέσεις), ξεπερνώντας σε αριθμό ακόμα και αυτές στο νομό Αττικής (όπου εδόθησαν 716 συνολικά θέσεις μαθητείας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

  ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ (2017Β΄) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

   

  ΝΟΜΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  418

  133

  32%

  285

  68%

  ΠΕΛΛΑ

  155

  24

  15%

  131

  85%

  ΣΕΡΡΕΣ

  115

  43

  37%

  72

  63%

  ΠΙΕΡΙΑ

  94

  3

  3%

  91

  97%

  ΗΜΑΘΙΑ

  63

  15

  24%

  48

  76%

  ΚΙΛΚΙΣ

  57

  22

  39%

  35

  61%

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  48

  21

  44%

  27

  56%

  ΣΥΝΟΛΟ

  950

  261

  28%

  689

  72%

   

  Συγκεκριμένα με την αριθμ. πρωτ.: 22592-03/10/2017, πρόκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ανανιάδη,καλούνται οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) να υποβάλλουν αιτήσεις στα ΕΠΑ.Λ.,από 3 έως 13 Οκτωβρίου 2017 (και ώρα 14.00),έτσι ώστε να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, σε ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. όπως αυτά αναφέρονται στην αρχική πρόσκληση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

   

  Αίτηση μπορούν να υποβάλλουνστις αντίστοιχες ειδικότητες του πτυχίου τους οι:

   

  α1)κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ,ΤΕΛ κ.λ.π) 

  α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

  β)που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

  γ)και έχουν αποφοιτήσει από τις παρακάτω ειδικότητες, όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ?  αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014).

  Στο «Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία), έχει συνολική διάρκεια προγράμματος εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει:

  α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες

  β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών.Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα κατά τόπους  Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

  Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.,  στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία και γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες). Οι μαθητευόμενοι συνάπτουνΣύμβαση Μαθητείαςμε τον εργοδότη τους και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην  με αριθμό Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και πριν τη συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.

   

  Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

   

  Ειδικότητες Τμήματα μαθητείας θα δημιουργηθούν για τις παρακάτω ειδικότητες:

  α/α

  Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας

   

  1

  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

   

  2

  Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

   

  3

  Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

   

  4

  Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

   
   

  5

  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

   

  6

  Τεχνικός Οχημάτων

   

  7

  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

   

  8

  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

   

  9

  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

   

  10

  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

   

  11

  Βοηθός Νοσηλευτή

   

  12

  Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων

   

  13

  Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

   

  14

  Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

   

  15

  Αισθητικής Τέχνης

   

  16

  Γραφικών Τεχνών

   

   

   

 • Η Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

  OMILIA-PERIFEREIAKOU

   

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης και η Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας(κ. Μπαλόμπας Παναγιώτης, κ. Γιαννουλάκης Θεολόγης, κα Παπάζογλου Χρύσα, κ. Φελέκης Ιωάννης), παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χαλκηδόνος, στα Κουφάλια του νομού Θεσσαλονίκης.

   

  Ο κ. Παναγιώτης Ανανιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της α΄ φάσης της Μαθητείας (σχολικό έτος 2016-17) και στην εξαιρετική επιτυχία που έχει η τρέχουσα β΄ φάση υλοποίησης (σχολικό έτος 2017-18) στην οποία συμμετέχουν 750 μαθητευόμενοι/μαθητευόμενες, απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαρίστησε τους δημάρχους για την έως και σήμερα πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση του νέου θεσμού της Μαθητείας, χάρη στην οποία 194 απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων υλοποιούν, το τρέχον σχολικό έτος 2017-18, μαθητεία σε Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα 26 από τους 38 δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν «αγκαλιάσει» το θεσμό της Μαθητείας και βοηθούν τους νέους και τις νέες να αποκτήσουν πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες, στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

   

  Κλείνοντας ζήτησε τη συνέχιση της προσπάθειας για καλύτερη και ποιοτικότερη σχέση μεταξύ των δήμων με τα τοπικά ΕΠΑ.Λ., και αναφέρθηκε στο θέμα του προγραμματισμού της μαθητείας για την επόμενη σχολική περίοδο και ζήτησε τη συνεργασία περισσότερων δήμων στο θεσμό της Μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. Ακολούθησε σύντομη ανάλυση του θεσμού της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., με προβολή ηλεκτρονικής παρουσίασης, από τον υπεύθυνο μαθητείας της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Μπαλόμπα. Κατόπιν ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΚΜ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, τόνισε ότι όλοι οι δήμοι θα πρέπει να στηρίξουν το θεσμό της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και παράλληλα ζήτησε τηνπεραιτέρω συνεργασία της Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας και της Ο.Υ.Μ., έτσι ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως όλοιοι δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, για καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία της επόμενης φάσης υλοποίησης του θεσμού.

 • Μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ

  1.Τι είναι η Τάξη Μαθητείας;

  Είναι ένα προαιρετικό έτος σπουδών, που πραγματοποιείται 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο (ΕΠΑΛ/Εργαστηριακό Κέντρο) και 4 ημέρες την εβδομάδα στο χώρο εργασίας.

  2. Γιατίνα παρακολουθήσεικάποιος την Τάξη Μαθητείας;

  Προετοιμάζει τον νέο απόφοιτο του ΕΠΑΛ για την αγορά εργασίας, προσφέροντάς του εργασιακή εμπειρία και επιπλέον εφόδια. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξης Μαθητείας»  λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

  3. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας;

  Ενήλικες, νέοι και νέες που ικανοποιούν και τα τρία παρακάτω κριτήρια:

  α) είναι κάτοχοι απολυτηρίουκαιπτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και

  β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

  γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

  4. Πότε και πού μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση;

  Αιτήσεις γίνονται έως τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στα ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν Τάξεις Μαθητείας, όπως φαίνεται και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Συγκεκριμένα για την Κ. Μακεδονία, η Α? φάση θα πραγματοποιηθεί σε 36 ΕΠΑ.Λκαι θα αφορά τις ακόλουθες ειδικότητες:

  α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, με 66 προσφερόμενες θέσειςσε9 ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής Μακεδονίας

  β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, με 51 προσφερόμενες θέσειςσε7 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  γ) Τεχνικός Οχημάτων, με 41 προσφερόμενες θέσεις σε 5 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, με 51 προσφερόμενες θέσεις σε 6 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  ε) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, με 6 προσφερόμενες θέσεις σε 1 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, με 43 προσφερόμενες θέσεις σε 5 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  ζ) Βοηθός Νοσηλευτή με 19 προσφερόμενες θέσεις σε 3 ΕΠΑ.Λ.της Κεντρικής Μακεδονίας

  https://www.minedu.gov.gr

  5. Υπάρχει αμοιβήγια τους μετέχοντες στο πρόγραμμα;

  Στο μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο περί αποζημίωσης και ασφάλισης του Οδηγού Υλοποίησης της Τάξης Μαθητείας.  Το ποσοστό αποζημίωσης ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83?), δηλαδή 17,12?.

  6. Οι μαθητευόμενοι έχουν ασφαλιστική κάλυψη;

  Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

  7. Ποιος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος;

  Την ευθύνη την έχει το ΕΠΑΛ και ο μαθητευόμενος εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του σχολείου και στο χώρο εργασίας, αφού επισκέπτεται την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα  και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για επίλυση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.

  8. Τι πρόγραμμα ακολουθείται στο Μεταλυκειακό Έτος ?Τάξη Μαθητείας;

  Εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, με«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, με «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα.  Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρεςαπό εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) αντίστοιχα.

  9. Με ποιο/-α  κριτήριο/-α επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων το ποιοι θα φοιτήσουν τελικά στο Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας;

  Προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.

  Περιφερειακή  Διεύθυνση

  Π/θμιας & Δ/θμιαςΕκπ/σης

  Κεντρικής Μακεδονίας

 • Με επιτυχία συνεχίζεται ο θεσμός του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

  Με επιτυχία συνεχίζεται, για 2η σχολική χρονιά, η λειτουργία του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού έτους ? τάξης μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ. Με την έναρξη νέων τμημάτων από το Δεκέμβριο του 2017, που προστέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα από τον Οκτώβριο τμήματα, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση μαθητευομένων και αντίστοιχων θέσεων μαθητείας στη Β΄ φάση,του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.

   

 • ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες (2020-2021)

  mathiteia-epal2

   

   

  ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


  Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες (2020-2021)

   

 • Οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και την Πιστοποίηση στις επτά ειδικότητες μαθητείας της Α' Φάσης και των τριών Πιλοτικών Εφαρμογών

  certify 1

 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ - Σχολικό Έτος 2016-17

  mathiteialogo3

   

 • Παράταση αιτήσεων Μαθητείας μέχρι και την Κυριακή 7/10/2018

  Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λαμβάνοντας υπόψη:

  α) την υψηλή συμμετοχή των υποψηφίων για τα τμήματα του νέου θεσμού Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας για την περίοδο 2018-2019,

  β) το σημαντικό αριθμό των δεσμευμένων θέσεων μαθητείας που υποψήφιοι έχουν αναζητήσει και έχουν λάβει από εργοδότες οι ίδιοι

  γ) τη διαφαινόμενη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων μαθητείας που θα ξεπεράσουν τις 5.000 καθώς και

  δ) τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών λόγω των καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών

  παρατείνει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ως ακολούθως:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας) μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις 11:59 μμ της Κυριακής 7/10/18 στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr.
  2. Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων (και εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας)  στα ΕΠΑ.Λ. ενδιαφέροντος μέχρι τις 2:00 μμ της Δευτέρας 8/10/2018.

  Αναλυτικές πληροφορίες για τα τμήματα μαθητείας εδώ:

  http://www.minedu.gov.gr/dimofili/37384-27-09-18-ksekinoyn-nea-tmimata-sto-metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epal-3

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι