26022021Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Φεβ 2021

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Συνημμένα:
Download this file (18070 Ανακ_Τοποθετηση Δντων ΔΔΕ Πιερίας.pdf)18070 Ανακ_Τοποθετηση Δντων ΔΔΕ Πιερίας.pdf[ ]228 kB
Download this file (18071 (Ανακοινοποίηση ) Τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.pdf)18071 (Ανακοινοποίηση ) Τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.pdf[ ]363 kB
Download this file (18079 (2η Ανακοινοποίηση) Τοποθέτηση Διευθυντών ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονικης.pdf)18079 (2η Ανακοινοποίηση) Τοποθέτηση Διευθυντών ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονικης.pdf[ ]531 kB
Download this file (18153 (Ανακοινοποίηση) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ ΔΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf)18153 (Ανακοινοποίηση) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ ΔΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf[ ]309 kB
Download this file (18244 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή_ΔΠΕ Κιλκίς.pdf)18244 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή_ΔΠΕ Κιλκίς.pdf[ ]178 kB
Download this file (18429 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης.pdf)18429 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης.pdf[ ]178 kB
Download this file (18442 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας Πέλλας.pdf)18442 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Πέλλας.pdf[ ]180 kB
Download this file (21149 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΗ ΓΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ.pdf)21149 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΗ ΓΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ.pdf[ ]300 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ.pdf[ ]381 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ.pdf[ ]348 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf[ ]356 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Ανατ. Θεσ-νικης.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Ανατ. Θεσ-νικης.pdf[ ]422 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Ημαθίας.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Ημαθίας.pdf[ ]339 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Κιλκίς.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Κιλκίς.pdf[ ]349 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Πέλλας.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Πέλλας.pdf[ ]348 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Σερρών.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Σερρών.pdf[ ]364 kB
Download this file (τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Χαλκιδικής.pdf)τοποθέτηση Διευθυντών σχολείων_ΔΔΕ Χαλκιδικής.pdf[ ]345 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ.pdf[ ]373 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]333 kB
Download this file (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ.pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ.pdf[ ]379 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την πλήρωση κενούμενης θέσης Τεχνικού Υπεύθυνου στο 2ο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

SYMBOYLIA

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στην κενούμενη θέση Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση υποβάλλουν: α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, β. τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων προσόντων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν θέσει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της αριθμ. 29598/16-09-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, εφ? όσον το επιθυμούν, απλή αίτηση, χωρίς συνοδευτικά δικαιολογητικά, στην οποία θα ζητούν να ληφθούν υπόψη τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει με την προηγούμενη αίτησή τους.
Για κάθε έναν/μία από τους/τις υποψήφιους/ες, η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα εκδώσει βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με τα στοιχεία του συνολικού χρόνου εκπαιδευτικής και διδακτικής τους υπηρεσίας, καθώς και την ενδεχόμενη θητεία τους σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης έως την Τρίτη 21-02-2017 και ώρα 2:00 μ.μ.
Η Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα διαβιβάσει το αργότερο έως την Πέμπτη 23-02-2017 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τις πρωτότυπες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μαζί με τις βεβαιώσεις υπηρεσίας που θα εκδώσει η ίδια.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι