27022021Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Φεβ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

SYMBOYLIA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2017 έως 31-12-2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις, στις οποίες πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια οι θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί (μελών του συμβουλίου ή Αναπληρωτών των Προέδρων), θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Παρασκευή 02-12-2016 έως και την Τρίτη 06-12-2016.


Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στα Δ.Ι.Ε.Κ για τις ανάγκες του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

SYMBOYLIA

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) για τις ανάγκες του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

SYMBOYLIA

 

 

Κοινοποίηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανά Διεύθυνση. Οι πίνακες περιλαμβάνουν το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες για το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, από Τετάρτη 20-01-2016 έως Παρασκευή 22-01-2016, ώρα 13:00.

 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλ. διεύθυνση: kmakedpde@sch.gr.

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανά Διεύθυνση. Οι πίνακες περιλαμβάνουν το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες για το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, από Τετάρτη 20-01-2016 έως Παρασκευή 22-01-2016, ώρα 13:00.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλ. διεύθυνση: kmakedpde@sch.gr.

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών Β΄/θμιας Εκπ/σης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Συνημμένα:
Download this file (34133 ΨΡΟ34653ΠΣ-ΘΧΩ.pdf)34133 ΨΡΟ34653ΠΣ-ΘΧΩ.pdf[ ]584 kB

Απόσπαση Εκπαιδευτικών - Διοικητικών στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

perif

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων πτυχιούχων Νομικής, στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμορφωμένοι Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ε. & Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx)ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx[ ]48 kB
Download this file (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ.docx)ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ.docx[ ]53 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]65 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]80 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]65 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]71 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]67 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]67 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]66 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]69 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]68 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf[ ]65 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι