26022021Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 19 Φεβ 2021

Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας αναρτά  τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται από κάθε ΕΠ.Ε.Σ. για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το ΕΠ.Ε.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης υποψηφίου που έχει τα τυπικά προσόντα και δεν έχει γίνει δεκτός στη διαδικασία επιλογής, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναπροσαρμόζεται με τη συμπερίληψη και μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής του αποκλεισθέντος υποψηφίου.

Οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στα ΕΠ.Ε.Σ από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Η εξέταση των ενστάσεων από τα οικεία ΕΠ.Ε.Σ. λαμβάνει χώρα από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020. Η ανάρτηση των αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών στις ιστοσελίδες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. γίνεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

 

Συνεχής ενημέρωση 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι