27052020Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 26 Μαϊ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

perif

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, αποκομιδής απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου, καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων - των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού εξοπλισμού, των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»

 

Συνημμένα:
Download this file (14059 ΩΚΩΖ4653ΠΣ-Ζ0Ε.pdf)14059 ΩΚΩΖ4653ΠΣ-Ζ0Ε.pdf[ ]627 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .doc[ ]162 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .doc[ ]166 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .doc[ ]164 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ .doc[ ]162 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ .doc[ ]165 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ .docx[ ]134 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΘΡΩΝ -ΑΠΑΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΟΘΡΩΝ -ΑΠΑΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ .docx[ ]134 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ .docx[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜ. ΡΕΠΑΝΗΣ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜ. ΡΕΠΑΝΗΣ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΡΑ ΜΙΡΕΛΛΑ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΡΑ ΜΙΡΕΛΛΑ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΞΥΣΤΡΟΥ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΞΥΣΤΡΟΥ.doc[ ]357 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗ.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗ.doc[ ]356 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.docx[ ]136 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ.docx[ ]210 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.docx[ ]209 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ.docx[ ]210 kB
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εκενωσεισ βοθρου-φρεατιων.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ εκενωσεισ βοθρου-φρεατιων.docx[ ]209 kB
Download this file (ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .doc)ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[ ]79 kB
Download this file (13064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ [ ]1265 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]178 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]184 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ [ ]156 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ [ ]82 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ[ ]75 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ[ ]93 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]76 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ ]160 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ[ ]64 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Γραφικής ύλης[ ]195 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [ ]139 kB
Download this file (11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Μεταφοράς Μαθητών[ ]194 kB
Download this file (10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πετρελαιου[ ]279 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Πυρόσβεση[ ]140 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]135 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρολογικού Υλικου[ ]137 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ηλεκτρονικού Υλικου[ ]133 kB
Download this file (ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ[ ]803 kB
Download this file (_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ[ ]91 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ .doc)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ[ ]222 kB
Download this file (13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ[ ]106 kB
Download this file (15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ[ ]139 kB
Download this file (17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]135 kB
Download this file (12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ[ ]132 kB
Download this file (10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καυσιμων[ ]104 kB
Download this file (11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ[ ]105 kB
Download this file (16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ .docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ[ ]137 kB
Download this file (14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ.docx)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ[ ]138 kB
Download this file (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xlsx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ[ ]27 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι