24072021Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 15 Ιουλ 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας διευκρινίζουμε τα εξής :

Στο Κεφ. Γ΄ περίπτωση ζ) για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και περίπτωση β) για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό αναφέρεται ότι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ05, ΠE07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32 ΣΕ Α.ΘΜΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ05, ΠE07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32 ΣΕ Α.ΘΜΙΑ

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 2012 2013

Αναπληρωτές ΕΒΠ ΕΕΠ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΥΑ 91287/Γ6/07-08-2012

 

?Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας από το σχολικό έτος 2011-2012 μπορούν να υποβάλουν μόνο τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την παρ. η του κεφ. Β Ι της ΥΑ 91287/Γ6/07-08-2012. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν και όλα τα πρόσθετα έγγραφα ? δικαιολογητικά που αποκτήθηκαν μετά την 01/07/2011 και απαιτούνται από την παραπάνω ΥΑ.

?Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ (91287/Γ6/07-08-2012), η αίτηση «αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86». Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη των δηλουμένων στοιχείων και οφείλουν να συμπληρώσουν το σύνολο των σελίδων της Αίτησης ? Δήλωσης. Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση των τελευταίων σελίδων της.

?Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ή δικαιολογητικά που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα.

?ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1, ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ΕΒΠ να μελετήσουν προσεκτικά τα μοριοδοτούμενα για αυτούς κριτήρια, ώστε να υποβάλουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή   μετάθεσης

Συνημμένα:
Download this file (amibaies_metathesis_athmias_2h.doc)amibaies_metathesis_athmias_2h.doc[Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης]131 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι