28032023Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 24 Μαρ 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

stelexoi-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας


Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

stelexoi-

 

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

stelexoi-

 

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου

stelexoi-

Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου

Αναστολή διαδικασίας επιλογής για τα Κ.Ε.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας

perifereia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Θέμα: Αναστολή διαδικασίας επιλογής για τις θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Ύστερα από το με αρ. πρωτ. 123632/Δ7/01-08-2019 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο «Εν όψει της θεσμοθέτησης νέου πλαισίου Υποστηρικτικών Δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι από την έκδοση της παρούσας αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.», αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας και παύει να ισχύει το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί στις 18-07-2019.

 

 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μελών Π.Ο. Κ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας - Ενστάσεις

perif

Από το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται:

α) ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, καθώς και ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την επισήμανση ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής προθεσμίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και, ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμία μεταβολή

β) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 21 και 22 της αριθμ. 77877/Δ7/17-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1752, Β΄), όπως αυτός καταρτίσθηκε με την αριθμ. 3/23-07-2019 Πράξη της κοινής συνεδρίασης των δύο Συμβουλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 24-07-2019 έως και την Παρασκευή 26-07-2019, ώρα 15:00. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν από τα αρμόδια συμβούλια.

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες, αναγράφουν ευκρινώς τον Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου - ονοματεπώνυμο - κλάδος».

 


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι