04122020Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 04 Δεκ 2020

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

epitropi

«Πίνακες δεκτών και μη δεκτών  υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται:

 

α) ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, κατά αλφαβητική σειρά και

 

β) ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού και Ε.Ε.Π. που δε γίνεται δεκτός/ή. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-09-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4196, Β΄), στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν εμφανίζεται ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του/της εκπαιδευτικού/Ε.Ε.Π. και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του/της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και την Τρίτη 23-10-2018, ώρα 15:00.

 

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ? Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή

 

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)» ή

 

Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.


Σε όλες τις ενστάσεις πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών τους

epitropi

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ύστερα από τη με τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/43/162139/Ε3/01-10-2018 Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Κεντρικής Μακεδονίας ότι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) ημερών, από σήμερα Δευτέρα 01-10-2018 έως και την Τετάρτη 03-10-2018, ώρα 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA - Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ? Είσοδος αρ. 2 - 1ος όροφος), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή

Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «Δήλωση για θέση Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» ή

Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328.


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι