12072020Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 09 Ιουλ 2020

Αναπροσαρμοσμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ84 - Πρόγραμμα συνεντεύξεων

stelexoi-

Αναπροσαρμοσμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ84  - Πρόγραμμα συνεντεύξεων


Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ84 - Ενστάσεις

stelexoi-

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού  Έργου κλάδου ΠΕ84 - Ενστάσεις

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών. Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

stelexoi-

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού  Έργου κλάδου ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών. Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του ως άνω πίνακα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 07-02-2019 έως και τη Δευτέρα 11-02-2019, ώρα 15:00.

(Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση)

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ84 και ΠΕ91 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

stelexoi-

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Καλούμε εκ νέου


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) κλάδων ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι προκηρυσσόμενες κενές θέσεις είναι:

  •  Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ84  Ηλεκτρονικών, στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα: Βέροια)
  •  Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ91  Θεατρικής Αγωγής, στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα: Θεσσαλονίκη)

Η επιστημονική ευθύνη των ανωτέρω Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καθορίζεται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/ 19-06-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2316, Β΄).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 έως την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις

diefth 08

14-12-18 Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  μετά τις ενστάσεις

Οι Πίνακες σε μορφή excel

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι